Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Konferencja inicjująca powstanie Euroregionu Roztocze!

W dniu 7 lutego 2020 roku w Tomaszowie Lubelskim odbyła się konferencja pn. Euroregion „Roztocze” szansą na rozwój pogranicza polsko-ukraińskiego. Wzięli w niej udział między innymi Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Tomasz Zieliński, Prezes IRST WL dr hab. Marcin Szewczak, przedstawiciele samorządów, organizacji, instytucji i przedsiębiorców z województwa lubelskiego i podkarpackiego oraz delegacja z Ukrainy.

Celem konferencji było uzyskanie opinii jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz instytucji działających w obszarze rozwoju regionalnego na temat zasadności utworzenia Euroregionu Roztocze, określenie intencji, form oraz zakresu przyszłej współpracy.

Proponowane obszary działania Euroregionu Roztocze:

– poprawa poziomu życia mieszkańców,

– poprawa stanu naturalnych i kulturowych warunków życia,

– rozwój potencjału gospodarczego,

– inicjowanie kontaktów różnego typu instytucji, placówek oświatowych, sportowych, kulturalnych i innych.

Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, miasto Tomaszów Lubelski, Powiat tomaszowski oraz Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego.

Link do nagrania: https://www.facebook.com/watch/?v=1449958655169882


Data publikacji: 07.02.2020

Liczby

59

jednostek samorządu terytorialnego

54

samorządy z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

550 tys.

liczba mieszkańców