Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

O marce

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna zrealizowała projekt „Roztocze – tutaj naturalnie odpoczywam”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Głównym celem projektu było opracowanie spójnej strategii kreacji, wdrożenia i rozwoju marki Roztocze jako elementu niezbędnego dla zrównoważonego zarządzania turystyką i promocją destynacji turystycznej. Działanie zostało zrealizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Najważniejszą ideą projektu jest zbudowanie w świadomości znaczenia współpracy pomiędzy podmiotami branży turystycznej i właścicielami atrakcji turystycznych na Roztoczu w procesie promocji marki dla zwiększenia ilości turystów odwiedzających region.

W ramach projektu została przeprowadzona certyfikacja obiektów noclegowych, gospodarstw agroturystycznych, lokali gastronomicznych i atrakcji turystycznych z terenu Roztocza zarówno w województwie lubelskim jak i podkarpackim. Kapituła Certyfikująca wyłoniła 60 laureatów: 10 obiektów gastronomicznych, 10 obiektów noclegowych, 10 gospodarstw agroturystycznych oraz 30 atrakcji turystycznych. Są to „Miejsca marki Roztocze”, oznakowane specjalnymi tabliczkami, które stanowić będą podpowiedź dla turystów indywidualnych, a także pomoże zbudować rozpoznawalność marki w świadomości potencjalnych turystów.

W ramach projektu powstała strona internetowa, aplikacja mobilna, został opracowany również folder promujący markę Roztocze zawierający informację o wszystkich obiektach i atrakcjach turystycznych, które pozytywnie przeszły proces certyfikacji.

Wprowadzenie certyfikacji oraz oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych umożliwi w przyszłości  rozwój marki turystycznej Roztocze.

Link do strony: https://www.roztoczetravel.pl/

TVP3 Rzeszów: https://www.facebook.com/tvp.rzeszow/videos/209386154221288

TVP3 Lublin: https://www.facebook.com/LROT.INFO/videos/434430287685510

Liczby

54

jednostki samorządu terytorialnego

49

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

530 tys.

liczba mieszkańców