Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

O marce

SIECIOWANIE I WSPÓŁPRACA PRZY TWORZENIU OFERTY TURYSTYCZNEJ, SZKOLENIE POŁĄCZONE
Z WARSZTATAMI

Dodano: 20.10.2022

20 października Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna zorganizowała szkolenie online z sieciowania i współpracy przy tworzeniu oferty turystycznej, w ramach projektu pn. „Wiedza i umiejętności podstawą budowania Marki Roztocze, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Szkolenie połączone z warsztatami poprowadzili Hubert Gonera, Katarzyna Madras z firmy Landbrand oraz Dorota Lachowska, Dyrektor LROT. Szkolenie podzielone było na trzy części i obejmowało następującą tematykę:

  1. Ja w sieci – omówienie obecnie panujących megatrendów w turystyce oraz trendów im towarzyszących- diagnoza oczekiwań względem Produktu sieciowego i Marki oraz ocena jej działania.
  2. Sieć idealna – teoretyczne omówienie idei produktu rozszerzonego i komplementarnego, a także cech dobrego partnerstwa i współpracy. Omówienie przykładów współpracy – diagnoza poziomu współpracy podmiotów reprezentowanych przez uczestników oraz wskazanie możliwych partnerstw w przyszłości.
  3. Przyszłość Naszej Sieci – omówienie sześciu typów narzędzi współpracy m.in. karty turystycznej i programu lojalnościowego – opisy na podstawie przykładów oraz określenie preferowanych narzędzi współpracy dla Marki Roztocze.

Uczestnikami szkolenia byli zarządcy, właściciele certyfikowanych miejsc Marki Roztocze, przedstawiciele samorządów, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, pracownicy informacji turystycznej oraz przedsiębiorcy z branży turystycznej z terenu województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Kolejne szkoleń zaplanowane w ramach projektu, dotyczące marketingu i promocji zaplanowane zostało na 17 listopada. Aby wziąć w nim udział należy przesłać formularz zgłoszeniowy, szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://bit.ly/3h8KGT5

Fot. LROT
Fot LROT
Fot. LROT

KONFERENCJA „WIEDZA
I UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWĄ BUDOWANIA MARKI ROZTOCZE”

Dodano: 17.05.2022

18 maja br. w Lipsku-Polesiu odbyła się konferencja „Wiedza i umiejętności podstawą budowania Marki Roztocze”, organizowana przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną.

Podczas konferencji przedstawiono pięć tematów tj.: atrakcyjność przyrodnicza Roztocza; atrakcyjność kulturowa; kuchnia roztoczańska; potencjał atrakcji turystycznych; co poza sezonem, czyli turystyka zimowa. Prelekcje zostały wygłoszone przez dr hab. Teresę Brzezińską-Wójcik profesora UMCS w Lublinie, dr Renatę Krukowską, wykładowcę UMSC w Lublinie, dr Joannę Szczęsną, wykładowcę UMCS w Lublinie, Wojciecha Sachajko z Zamojskiego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej.

Konferencja to pierwszy etap realizowanego przez LROT projektu „Wiedza i umiejętności podstawą budowania Marki Roztocze”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Efekty zrealizowanej konferencji, nagranie video z konferencji dostępne jest pod adresem: https://youtube.com/watch?v=xYDM6DEgrzk%3Ffeature%3Doembed

https://youtube.com/watch?v=xYDM6DEgrzk%3Ffeature%3Doembed
Fot. LROT

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna zrealizowała projekt „Roztocze – tutaj naturalnie odpoczywam”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Głównym celem projektu było opracowanie spójnej strategii kreacji, wdrożenia i rozwoju marki Roztocze jako elementu niezbędnego dla zrównoważonego zarządzania turystyką i promocją destynacji turystycznej. Działanie zostało zrealizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Najważniejszą ideą projektu jest zbudowanie w świadomości znaczenia współpracy pomiędzy podmiotami branży turystycznej i właścicielami atrakcji turystycznych na Roztoczu w procesie promocji marki dla zwiększenia ilości turystów odwiedzających region.

W ramach projektu została przeprowadzona certyfikacja obiektów noclegowych, gospodarstw agroturystycznych, lokali gastronomicznych i atrakcji turystycznych z terenu Roztocza zarówno w województwie lubelskim jak i podkarpackim. Kapituła Certyfikująca wyłoniła 60 laureatów: 10 obiektów gastronomicznych, 10 obiektów noclegowych, 10 gospodarstw agroturystycznych oraz 30 atrakcji turystycznych. Są to „Miejsca marki Roztocze”, oznakowane specjalnymi tabliczkami, które stanowić będą podpowiedź dla turystów indywidualnych, a także pomoże zbudować rozpoznawalność marki w świadomości potencjalnych turystów.

W ramach projektu powstała strona internetowa, aplikacja mobilna, został opracowany również folder promujący markę Roztocze zawierający informację o wszystkich obiektach i atrakcjach turystycznych, które pozytywnie przeszły proces certyfikacji.

Wprowadzenie certyfikacji oraz oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych umożliwi w przyszłości  rozwój marki turystycznej Roztocze.

Link do strony: https://www.roztoczetravel.pl/

TVP3 Rzeszów: https://www.facebook.com/tvp.rzeszow/videos/209386154221288

TVP3 Lublin: https://www.facebook.com/LROT.INFO/videos/434430287685510

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców