Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Roztocze dla młodych

Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2023” w wysokości 106 340,00 PLN na realizację projektu pn. „Roztocze dla młodych”.

W projekcie opracowano działania, które będą inicjowały i stymulowały kontakty między społeczeństwami polskim i ukraińskim, służące podkreśleniu wkładu i zaangażowania Polski w pomoc Ukrainie oraz pobudzeniu polsko-ukraińskiej współpracy dwustronnej w obszarach kultury, edukacji, współpracy młodzieży i społeczeństwa obywatelskiego. Poprzez zaplanowane w projekcie działania będzie również promowana Polskę jako kraj atrakcyjny turystycznie, wyróżniający się bogactwem przyrody, mający ciekawą ofertę kulturalną, turystyczną. 

By osiągnąć wyznaczone cele w ramach projektu przewidziane zostały trzy działania: Dni Roztocza, Roztocze w TVP oraz konferencja pn. „Historyczno-prawny i polityczno-gospodarczy wymiar wojny w Ukrainie”.

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023”.

Kwota dofinansowania: 106 340,00 PLN

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców