Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Historia utworzenia

Certyfikat UNESCO

Program Człowiek i Biosfera (Man and Biosphere – MAB) zainicjowany w 1971 roku przez UNESCO to ogólnoświatowe przedsięwzięcie, którego celem jest kreowanie zrównoważonej relacji między ludźmi i przyrodą. Przedmiotem programu jest ochrona różnorodności biologicznej, wspieranie rozwoju zasobów ludzkich, utrzymanie wartości kulturowych. Formą realizacji tego projektu jest tworzenie Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery. Obecnie utworzonych jest 701 takich miejsc w 124 krajach. Rezerwaty biosfery są powoływane przez Międzynarodową Radę Koordynacyjną MAB na wniosek państw członkowskich.

Statut Rady został uchwalony w hiszpańskiej Sewilli w 1995 roku. Reguluje on cele i zadania Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery. Zgodnie z dokumentem, rezerwat biosfery spełnia trzy główne funkcje:

1) ochronną – zapobieganie niszczeniu gatunków, krajobrazów, ekosystemów

2) rozwojową – pomoc na rzecz rozwoju gospodarczego

3) wsparcia logistycznego – wsparcie edukacji ekologicznej, szkoleń oraz badań naukowych i monitoringu w odniesieniu do lokalnych, regionalnych, narodowych i globalnych zagadnień związanych z ochroną i zrównoważonym rozwojem.

Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze

Roztocze to kraina we wschodniej Polsce, łącząca Wyżynę Lubelską z Podolem. Roztocze zachodnie składa się głównie z lessów, tworzących głębokie wąwozy. Charakterystyczne dla Roztocza środkowego są rzeki płynące malowniczymi dolinami z progami skalnymi. Na południu występują skamieniałe drzewa i źródła mineralne.

W celach promocyjnych i dla podkreślenia dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i krajobrazowego w 2013 roku Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego z polecenia Ministra Środowiska rozpoczął proces nominacyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne za pośrednictwem różnych podmiotów zajmujących się ochroną przyrody i turystyką.

Stworzono formularz krajowy Rezerwatu Biosfery z wszelkimi niezbędnymi informacjami i wynikami badań. Następnie przygotowano polsko – ukraiński formularz bilateralny, w którym opisano funkcje Rezerwatu w kontekście różnorodności biologicznej i kulturowej.

19 czerwca 2019 roku, decyzją Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Programu Człowiek i Biosfera, podczas 31. sesji Posiedzenia Plenarnego w Paryżu Roztocze zostało wpisane do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery jako transgraniczny rezerwat biosfery obejmujący obszary Roztocza w Polsce i funkcjonujący od 2011 roku krajowy Rezerwat Biosfery Roztochya na Ukrainie.

TRB Roztocze jest 11. rezerwatem biosfery i zarazem 5. transgranicznym rezerwatem utworzonym w Polsce.

Liczby

59

jednostek samorządu terytorialnego

54

samorządy z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

550 tys.

liczba mieszkańców