Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Ochrona przyrody na Roztoczu. Zajęcia dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej

Euroregion Roztocze realizuje zadanie pn. „Ochrona przyrody na Roztoczu. Zajęcia dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej”, które polega na przygotowaniu materiałów pomocniczych i przeprowadzeniu określonych przedsięwzięć edukacyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej w zakresie ochrony przyrody i edukacji regionalnej.

W ramach zadania zostały opracowane i wydane materiały edukacyjne pt. „Odkrywaj Roztocze – kolorowanka dla dzieci”. W wydawnictwie zostało zamieszczonych dwadzieścia charakterystycznych dla Roztocza miejsc objętych ochroną przyrody, chronione gatunki roślin i zwierząt oraz obiekty o dużej wartości historyczno-kulturowej – z bardzo krótkim opisem. Wydawnictwo zawiera również łamigłówki – krzyżówkę, rebus oraz wkładkę z kolorowymi  naklejkami przedstawiającymi zawartość kolorowanki.

Publikacja jest przekazywana bezpłatnie nauczycielom i edukatorom, którzy wykorzystają  ją jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia zajęć dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Publikacja powstała w ramach zadania: Ochrona przyrody na Roztoczu. Zajęcia dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Publikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

   

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców