Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Szlaki turystyczne

Szlaki piesze powiatu tomaszowskiego:

1) CENTRALNY SZLAK ROZTOCZA BEŁŻEC-SZASTARKA, oznaczony kolorem niebieskim prowadzi przez Chyże, Rabinówkę, Pasieki, Ulów, wzgórze Wapielnia (386,5 m n.p.m), Łuszczacz, Senderki, Lasowce, Zwierzyniec PKP, Kawęczynek, Szperówkę, Radecznicę, Otrocz, Batorz. Szlak pieszy
o długości 144 km. Na terenie szlaku występują bardzie ciekawe obiekty historyczne, kulturowe i geograficzne. W gminie Bełżec znajduje się Muzeum i Miejsce Pamięci po niemieckim nazistowskim obozie zagłady oraz cerkiew unicka z XVIII w. W miejscowości Rabinówka można skorzystać z usług gastronomicznych i rozrywkowych, w znajdującej się tam stadninie ,,Rogowe Kopce ‘’. Szlak obejmuje również najwyższe wzniesienie Roztocza Środkowego – Wzgórze Wapielnia (386,5 m n.p.m.). W Róży upamiętniono bitwy partyzantów polskich z 1943 roku. W gminie Radecznica znajduje się klasztor benedyktynów. W Otroczy podziwiać można Sowią Górę, gdzie istnieje kopiec z okresu powstania styczniowego. Szlak kończy się w Szastarce.

2) SZLAK HISTORYCZNY – zielony: Tomaszów Lubelski dworzec PKS-rezerwat PIEKIEŁKO-Majdan Górny Justynówka-Wieprzów-Huta Tarnawacka-Tymin-Rachanie-Zwiartówek-Wożuczyn-Siemnice-Czartowiec Klątwy-Tyszowce-Czermno-Czerwień-Turkowice. Szlak pieszy o długości 70 km. Wędrówkę rozpoczynamy w Tomaszowie Lubelskim, w którym na uwagę zasługuje Muzeum Regionalne im. Janusza Petera, odnowiona szkoła muzyczna – dawna remiza strażacka oraz szczególny obiekt, czyli XVII wieczny barokowy kościół modrzewiowy pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Kilkaset metrów za miastem znajduje się na rezerwat przyrody ,,Piekiełko’’, słynący z zachowanych skupisk głazów.
Następnie kierujemy się w stronę miejscowości Majdan Górny, gdzie istnieje wzniesienie ,,Biała Góra’’, na której powstaje szeroko rozbudowany stok narciarski.

Widok ze szczytu Białej Góry
Fot. przewodnikroztoczanski.pl

Dalej kierujemy się do wioski Justynówka i docieramy do następnej miejscowości, którą jest Wieprzów Tarnawacki, gdzie znajduje się źródło największej, przepływającej przez województwo lubelskie rzeki Wieprz. Następnie docieramy do rezerwatu ,,Skrzypny Ostrów‘’, w którym rośnie 18 modrzewi polskich, podlegających ścisłej ochronie. W Rachaniach obejrzymy pozostałości zamku Cetnarów, barokowy kościół i kapliczkę św. Jana Nepomucena.

W Wożuczynie również zobaczymy barokowy kościół, pozostałości zespołu obronnego z XVI-XVII w., ślady dawnego parku i pałacu oraz kurhany zwane ,,okopami szwedzkimi ‘’. Obok wsi istnieją budynki cukrowni oraz park dworski. W Tyszowcach, w miejscowości znanej z konfederacji tyszowieckiej zawiązanej w obronie króla Jana Kazimierza i przeciwko Szwedom, obejrzymy w miejscowym kościele 3,5-metrowe świece wyrabiane przez miejscowych rzemieślników dla upamiętnienia tego wydarzenia. W miejscowości Czermno znajduje się wczesnośredniowieczne grodzisko, najprawdopodobniej stolica Grodów Czerwieńskich, powstałe w X wieku na szlaku handlowym z Kijowa do Krakowa, zniszczonym przez Tatarów
w XIII wieku.

3) SZLAK im. W. PODOBIŃSKIEJ: Susiec -Zamość przez Łasochy, wzgórze Wapielnia (386,5 m n. p. m.), Krasnobród, Suchowolę, Lipsko. Szlak pieszy o długości 56 km. Szlak rozpoczyna się w Suściu, który jest miejscowością bogatą w agroturystykę. Znajduje się tutaj kościół parafialny z XIX wieku z barokowo-klasycystycznym wyposażeniem, drewniana dzwonnica i drewniany młyn z 1920 roku. Idąc dalej, dotrzemy do Wapielni, czyli najwyższego wzniesienia Roztocza Środkowego, będącego pomnikiem przyrody. W pobliżu Krasnobrodu mieści się rezerwat przyrody św. Roch,
a w mieście ciekawe Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej. Wędrówkę kończymy w Zamościu, określanego ,,perłą Renesansu’’, ,,miastem arkad i ,,Padwą północy ‘’. Najcenniejsze zabytki to katedra, ratusz, kamienice, greckokatolicka cerkiew, fortyfikacje twierdzy oraz muzea: Zamojskie, Muzeum Fortyfikacji i Broni ,,Arsenał’’ Oddział Muzeum Zamojskiego oraz Muzeum Diecezjalne.


4) SZLAK PARTYZANCKI – czerwony: KRYNICE-ROMANÓWKA-ZABORECZNO-KLOCÓWKA-KRASNOBRÓD-JACNIA-WOJDA-KOSOBUDY-SZCZEBRZESZYN-SZPERÓWKA.
Szlak pieszy o długości 56 km. W miejscowości Krynice należy zwrócić uwagę na drewniany kościół z rokokowym ołtarzem z 1920 roku oraz pozostałości XIX-wiecznego dworku z parkiem i terenem rekreacyjnym. Następnie kierujemy się do Zaboreczna, gdzie znajduje się pomnik bitwy partyzanckiej z 2 lutego 1943 roku stoczonej w celu obrony Zamojszczyzny przed pacyfikacją niemiecką. Kolejnym etapem wędrówki jest Krasnobród, który jest świetnym miejscem wypoczynkowym ze względu na znajdujący się tu zalew, plaże i punkty widokowe. Możemy tu obejrzeć dawny pałac rodziny Leszczyńskich, który obecnie pełni funkcję sanatorium rehabilitacyjnego dla dzieci, kapliczkę na ,,na wodzie‘’, Podklasztor po dominikanach oraz sanktuarium maryjne z muzeum przykościelnym. W Jacni znajduje się natomiast stok narciarski, a w Szczebrzeszynie – słynny pomnik ,,Chrząszcza‘’ oraz synagoga. Szlak kończymy w Szperówce.


5) Szlak wolnościowy – czerwony Tomaszów Lubelski (dworzec PKS) – Łaszczówka – Żyłka – Bełżec stacja PKP – Brzeziny – Huta Lubycka – Wzgórze Krągły Goraj –Siedliska – Hrebenne – Hrebenne stacja PKP. Szlak pieszy o długości 44 km.

Szlak rozpoczyna się w Tomaszowie Lubelskim przy dawnym dworcu PKS, skąd udajemy się na tomaszowski rynek, obok którego znajduje się dawny budynek, straży pożarnej (obecnie mieści się w nim szkoła muzyczna), drewniany budynek z XX wieku zwany potocznie Czajnią, a przy ulicy Kościelnej – modrzewiowy barokowy kościół z XVIII wieku. Idąc ulicą Lwowską, w kierunku południowym, mijamy pomnik żołnierzy września z 1939 roku oraz figurkę św. Klary. Dalej mijamy cmentarz rzymsko – katolicki, na którym spoczywają żołnierze polegli podczas kampanii wrześniowej
w bitwach pod Tomaszowem. Przez Łaszczówkę docieramy do Sołokiji. Następnie, idąc lasem mieszanym z udziałem dębu, kierujemy się do miejscowości Żyłka. Szlak prowadzi prawym brzegiem doliny rzeki w kierunku zachodnim do pięknie położonego stawu.

Groblą przechodzimy na drugi brzeg w kierunku Bełżca i dochodzimy do stacji kolejowej. Przed torami znajduje się Kaplica Serca Pana Jezusa, upamiętniająca miejsce pochówku żołnierzy poległych w bitwach pod Tomaszowem oraz tablica nawiązująca do pobytu Józefa Piłsudskiego.
W Bełżcu warto odwiedzić Muzeum Miejsce Pamięci, cerkiew grecko-katolicką z XVIII wieku oraz kościół neogotycki z początku XX wieku. Opuszczamy Bełżec wąwozem przez las Szczety. Na końcu wąwozu przechodzimy na drogę asfaltową i jesteśmy w Brzezinach, w których warto zwrócić uwagę na deskale, poświęcone żołnierzom niezłomnym – Stefanowi Kobosowi i porucznikowi Karolowi Kosteckiemu. Następnie docieramy do drogi Święcie – Chlewiska, która jest granicą między Roztoczem Środkowym, a Południowym, a także dawną granicą między Generalną Gubernią a Związkiem Radzieckim, tzw. Linia Mołotowa. Sowieci zbudowali tutaj liczne bunkry wokół wzgórz Wielkiego Działu i Krągłego Goraja. Widoczne są również pozostałości rowów czołgowych. Następnie kierujemy się na wzniesienie Szwedowej Góry (321 m n.p.m), na którym rozpościera się przepiękny widok. Na południu znajduje się najwyższe wzgórze Roztocza na terenie województwa zamojskiego – Krągły Goraj. Dalej udajemy się na drogę Pawliszcze – Bieniaszówka.

Szlak przebiega przez pole, a później przez las. Przed Hutą Lubycką zobaczymy krzyż, poświęcony zamordowanym przez Ukraińską Armię Powstańczą. Idziemy przez wieś. W okolicy znajduje się około 90 bunkrów. Mijamy kaplicę NMP Królowej Polski, skręcamy obok kamiennego krzyża z XIX wieku i wchodzimy do lasu. Pod 2 km wędrówki dochodzimy do rowu przeciwczołgowego, stromą ścieżką wchodzimy na wzgórze Krągły Goraj zbudowane z trzeciorzędowych wapieni. Wędrujemy przez las sosnowy, po jego przeciwnej stronie widać opuszczone zabudowania Mrzygłodów Lubyckich. Mijamy biały kamienny krzyż, wchodzimy do lasu i znajdujemy się na terenie gminy Horyniec, w lasach monastyrskich. Przecinamy drogę Mrzygłody – Potoki, idziemy przez duże pole i zagajnik sosnowy, mijamy kolejny krzyż, upamiętniający osadę Horaje. Dochodzimy do utwardzonej drogi, skręcamy w prawo i mijamy malownicze wąwozy oraz wzgórze Dąbrowa (340 m n.p.m.). Schodzimy w dolinę, gdzie znajduje się zespół buczyny karpackiej oraz wiele innych interesujących roślin chronionych oraz elementów flory górskiej. Obok boiska
dochodzimy do drogi przez Siedliska do Hrebennego. Widzimy pozostałości parku – stare dęby oraz skamieniałe drzewa. Przy granicy państwowej jest rezerwat ekologiczny Jalinka, czyli stanowisko grądowe z udziałem jodły, chronione gatunki runa oraz skamieniałe drzewa w glebie. Obok leśniczówki rosną wyjątkowe okazy daglezji (jedlicy). Na początku osady Bukowniki przechodzimy przez przejazd kolejowy i idziemy groblą nad stawami na rzece Prudnik. Za południowym wzgórzem widzimy przejście graniczne z Ukrainą oraz cerkiew grecko-katolicką w Hrebennem, za którą znajduje się cmentarz dwóch obrządków, a nim około 50 nagrobków sprzed 1945 roku, pochodzących z bruśnieńskich warsztatów kamieniarskich. Za cmentarzem kierujemy się na drogę do Korni. Na skrzyżowaniu dróg udajemy się na wprost do stacji kolejowej Hrebenne. Tutaj kończy się szlak czerwony.

6) SZLAK SZUMÓW – niebieski: Susiec PKP-Kościółek-Rebizanty-Rybnica(Sikliwce)-Susiec PKP. Szlak pieszy o długości 17 km.

Wędrówkę zaczynamy z Dworca Susiec PKP. Idąc w kierunku zachodnim do lasu mijamy rzekę Jeleń i wodospad o wysokości 1,5 metra. Następnie idziemy wzdłuż rzeki, szlak prowadzi nas do naturalnie ufortyfikowanego wzgórza zwanego Kościółkiem lub Zamczyskiem. Idąc dalej po specjalnych klatkach i przez mostek na rzece Tanew można zobaczyć spływ rzeki Jeleń do Tanwi. Opuszczamy Susiec i wchodzimy w region
rezerwatu ,,Nad Tanwią ‘’. W miejscowości Rebizanty znajdują się 24 wodospady, przez mieszkańców nazywanie potocznie ,,Szumami‘’. Idziemy dalej wzdłuż rzeki, gdzie mijamy drewniany budynek zwany ,,Kierepkówką‘’. Następnie idziemy w stronę drogi Susiec – Cieszanów, a później leśną drogą do Rybnicy. Dalej przechodzimy przez mostek nad Potokiem Łosinieckim, dochodzimy do trasy Tomaszów – Susiec – Józefów, idziemy przez las. Kończymy wędrówkę w Suścu na dworcu PKP.

7) SZLAK POŁUDNIOWY: SUSIEC stacja PKP-wodospad na rzece Jeleń-wodospady na Tanwi w Rebizantach- Huta Szumy-NAROL. Szlak pieszy o długości 17 km.

Szlak zaczyna się w Suścu, gdzie na uwagę zasługuje kościół barokowo–klasycystyczny z XIX wieku. Następnie, ulicą Tomaszowską za szkołą
skręcamy w lewo, a przed nami wodospad na rzece Jeleń o wysokości 1,5 m. Idziemy dalej i jesteśmy w rezerwacie ,,Nad Tanwią‘’, który powołany został w celu zachowania w stanie naturalnym malowniczego i charakterystycznego krajobrazu dolin potoków Tanwi i Jelenia. z licznymi wodospadami w skalistym korycie potoku oraz lasem mieszanym z udziałem jodły na granicy jej naturalnego zasięgu. Następnie przejeżdżamy przez przysiółek Huta Szumy do Narola. W Narolu natomiast można podziwiać pałac Łosiów z XVIII wieku (obecnie odbudowywany), kościół parafialny z XVIII wieku, figurkę św. Floriana z 1800 roku oraz kapliczkę i figurkę św. Jana Nepomucena.

8) Szlak łącznikowy: BEŁŻEC stacja PKP-Brzeziny-NAROL. Szlak pieszy o długości 13km.

Szlak zaczyna się na stacji PKP w Bełżcu. W Bełżcu ciekawymi miejscami do zwiedzenia są: Muzeum i Miejsce Pamięci po niemieckim nazistowskim obozie zagłady oraz cerkiew grekokatolicka z XVIII wieku. Następnie opuszczamy Bełżec i wchodzimy na leśną ścieżkę prowadzącą na zachód. Jest to las Szczety, wokół którego znajdują się ciekawe wąwozy. Następnie jesteśmy w Brzezinach, gdzie warto zwrócić uwagę na deskale, poświęcone żołnierzom niezłomnym – Stefanowi Kobosowi i porucznikowi Karolowi Kosteckiemu. W Narolu na uwagę zasługuje pałac Łosiów z XVIII wieku (obecnie odbudowywany), kościół parafialny z XVIII wieku, figurka św. Floriana z XVIII roku oraz kapliczka i figurka św. Jana Nepomucena.

9) SZLAK “PO BUNKRACH MOŁOTOWA” – niebieski Huta Lubycka – wzgórze Krągły Goraj – Lubycza Królewska – Teniatyska – Mosty Małe – Hrebenne stacja PKP. Szlak pieszy o długości o długości 22 km.

Wędrówkę zaczynamy w Hucie Lubyckiej, w gminie Lubycza Królewska. Idziemy przez wioskę, mijamy krzyż bruśnieński. Udajemy się w kierunku Werchraty, mijamy umocnienia ziemne linii Mołotowa -rowy przeciwczołgowe. Na wzgórzu monastyrskim, znajdował się klasztor bazyliański i pustelnia Albertynów, gdzie przebywał brat Albert Chmielowski. Dochodzimy do skrzyżowania dróg i utwardzoną drogą przez Mrzygłody do Werchraty. Jest to już gmina Horyniec. Szlak prowadzi lasem do wzgórz Goraje. Teren porośnięty jest lasem sosnowym, bukowym i grabowym. Dochodzimy do bunkra wybudowanego przez Armię Czerwoną w latach 1940 -1941 i wchodzącego w skład rejonu umocnionego Rawa Ruska.

Schron bojowy, szlak „Po bunkrach Mołotowa”
Fot. podkarpackie.eu

Następnie zobaczymy wzgórze ,,Krągły Goraj‘’ (najwyższe wzgórze na terenie dawnego województwa zamojskiego), na szczycie, którego znajduje się kolejny bunkier betonowy. Na drodze w kierunku północnym mijamy teren rezerwatu przyrody ,,Jałowce Lubyckie’’. Dochodzimy do drogi Huta
Lubycka – Pawliszcze – Lubycza – Kniazie. Mijamy wąwóz-kolejny element rejonu umocnień, wchodzimy na skraj lasu i pól w Dębach. Na nich także znajdują się betonowe bunkry. W miejscowości Kniazie zobaczymy ruiny cerkwi – grekokatolickiej p.w. św. Paraskiewii oraz cmentarz unicki. Udajemy się w kierunku wschodnim drogą gruntową i poboczem szosy asfaltowej, mijamy zespół cmentarzy w Kniaziach, gdzie znajdowałą się kolejna cerkiew drewniana p.w. św. Paraskiewii. Obecnie znajduje się tutaj dzwonnica przeniesiona z Teniatysk. Mijamy pozostałości parku dworskiego oraz budynki Zespołu Szkól w Lubyczy Królewskiej, gdzie znajdował się pałac secesyjny M. Horowitza spalony w 1946 roku. Mijamy kościół parafialny, pomnik żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walkach UPA i dochodzimy w okolicę stacji kolejowej. Idziemy piaszczystą drogą w kierunku Teniatysk, przechodzimy obok cmentarza unickiego, na którym zachowały się nagrobki bruśnieńskie oraz ślady cerkwi p.w. św. Dymitra z XVII wieku. We wsi Teniatyska (od 1508 roku zamieszkanej przez Wołochów) stoi kamienna figura i most na rzece Sołokiji, za którym widzimy łagodne wzgórze z betonowymi bunkrami. Umocnienia te zostały wybudowane po to, aby prowadzić skuteczny ostrzał zaporowy na drodze Tomaszów – Rawa Ruska – Lwów. Na północy widzimy elewatory w Lubyczy Królewskiej, na zachodzie przepiękny widok na wzgórza Goraje i Krągły Goraj oraz Lasy Monastyrskie, a na południu-wzgórza na terenie Ukrainy. Dochodzimy do wioski Mosty Małe, w której istnieją pozostałości cerkwi p.w. Opieki NMP oraz cmentarz unicki z 60 nagrobkami. Przy końcu wsi idziemy dawną groblą, przechodzimy przez kładkę do przejazdu kolejowego. Materiał powstał dzięki stronie internetowej powiatu tomaszowskiego Więcej informacji na stronie www.czasnarower.pl oraz www.roztoczewita.pl

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo jest najdłuższym, spójnie oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce. Przebiega głównie po asfaltowych drogach publicznych o niskim natężeniu ruchu pojazdów, przez obszar pięciu województw leżących we wschodniej części kraju: warmińsko-mazurskiego (397 km), podlaskiego (598 km), lubelskiego (414 km), podkarpackiego (459 km) i świętokrzyskiego (210 km). Niemal 580 km (29% długości trasy) stanowią odcinki prowadzące przez tereny leśne, a 180 km (9% długości trasy) przypada na doliny rzek. Około 300 kilometrów trasy stanowią nowe i przebudowane drogi rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe, a blisko 150 kilometrów to wyremontowane drogi gruntowe. Wyjątkowość i różnorodność regionów, przez które prowadzi szlak, podkreślają atrakcje turystyczne, zarówno te usytuowane bezpośrednio na trasie, jak i te znajdujące się na obszarze 20-kilometrowego „korytarza” po obu stronach trasy. Są wśród nich liczne zabytki stanowiące ważną część polskiego dziedzictwa kulturowego. Szlak biegnie przez najatrakcyjniejsze miejscowości Roztocza. Miastem z licznymi zabytkami i pomnikiem chrząszcza jest Szczebrzeszyn. Piękne krajobrazowo i bogate w cenne ze względów przyrodniczych miejsca położone są w Roztoczańskim Parku Narodowym, którego siedziba znajduje się w Zwierzyńcu. W południowej części Roztocza, sąsiadującej z kompleksami leśnymi Puszczy Solskiej zobaczyć można ,,Szumy nad Tanwią ‘’, czyli urocze wodospady na rzece. Cały teren pokryty jest gęstą siecią szlaków rowerowych, prowadzących do najciekawszych miejsc tego obszaru. Interesującym jest czerwony Centralny Szlak Rowerowy Roztocza z Kraśnika do Rawy Ruskiej. Wypocząć można nad Stawami Echo, nad zalewem w Radawie, a w Zwierzyńcu odwiedzić liczne zabytki sakralne. W pobliżu szlaku leży Zamość – miasto
wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to renesansowe ,,miasto idealne‘’ z malowniczymi kamieniczkami, oryginalnym ratuszem, zabytkami sakralnymi, rynkiem i doskonale zachowanymi fortyfikacjami. Szlak biegnie przez malownicze wsie i miasteczka, wśród których warto odwiedzić: Józefów (kamieniołomy), Górecko Kościelne (pomnikowe dęby szypułkowe z kapliczką ,,na wodzie‘’), Susiec (wodospady na rzece Sopot w rezerwacie ,,Czartowe Pole‘’). W południowej części Roztocza, na pograniczu województwa lubelskiego i podkarpackiego, znajduje się miasto Narol z zabytkowym pałacem Łosiów i uzdrowisko Horyniec Zdrój z pałacem Ponińskich i teatrem dworskim. Największymi atrakcjami są jednak drewniane cerkwie w Radrużu i Chotyńcu wpisane na listę UNESCO, a także zabytkowe cerkwie i cmentarze w Łówczy, Nowym Bruśnie, Woli Wielkiej i Narolu. Trasa prowadzi w kierunku Pogórza Karpackiego i miasta Przemyśl.

Szlaki Turystyczne Powiatu Lubaczowskiego

Szlak Architektury Drewnianej – drogowy szlak turystyczny powstały we współpracy województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

W województwie podkarpackim ma 1202 km i podzielony jest na 9 tras. Trasa lubaczowska – 189 km – prowadzi przez tereny Płaskowyżu Tarnogrodzkiego w obrębię Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego. Znajduje się na niej kilka obiektów o pięknych walorach architektonicznych i widokowych. W Radrużu – świątynia wpisana na listę UNESCO, w Gorajcu jedna z najstarszych zachowanych drewnianych cerkwi w Polsce, dzwonnice w Gorajcu, Łówczy, Starych Oleszycach, Woli Wielkiej i Radrużu. W większości cerkwie wzniesione w układzie tradycyjnym, w kilku przypadkach zmodyfikowanym, a wyjątkiem jest cerkiew w Szczutkowie, która jest odzwierciedleniem stylu narodowego
w architekturze cerkiewnej. W Łukawcu, oprócz cerkwi znajduje się XVIII – wieczny drewniany kościół gotycki.

Trasa Niebieska -szlak rozpoczyna się na rynku miejskim w Lubaczowie. Kierujemy się ulicą Kościuszki w stronę miejscowości Miodów. Jest to jedna z najstarszych wsi w gminie Lubaczów. W okresie staropolskim Miodów był wsią królewską. Jedziemy drogą przez wieś, a po około 300 metrach, mijamy zabytkową kapliczkę św. Floriana (zwaną potocznie ,,na Górce‘’), która została postawiona w 1914 roku przez bruśnieńskich kamieniarzy na zamówienie Stanisława Lewkowicza. W środku kapliczki znajduje się obraz św. Floriana.

Co roku, 4 maja odprawiana jest tam msza w intencji strażaków. Następnie jedziemy w stronę Karolówki ulicą Szkolną, mijamy Dom Kultury, Zespół Szkolno–Przedszkolny i kościół, następnie leśniczówkę i po lewej stronie widzimy drewnianą kapliczkę p.w. Jezusa Miłosiernego, która została wykonana z lipowego drewna przez Dymitra Żelisko – mieszkańca nieistniejącej już wsi Sieniawka. W środku kapliczki znajduje się figura Chrystusa ,,Ecce Homo‘’. Następnie jedziemy w stronę Borowej Góry, za kapliczką p.w. Jezusa Miłosiernego po prawej stronie widzimy park, upamiętniający 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Dalej, po prawej stronie drogi, w okolicy przysiółka Zakącie, znajduje się stanowisko archeologiczne, w którym odkryto grób szkieletowy (podkurhanowy) kultury ceramiki sznurowej oraz zespół zabytków kultury środkowodnieprzańskiej (schyłkowy neolit). Materiały na temat tego odkrycia są dostępne w Muzeum Kresów w Lubaczowie. Jedziemy dalej, mijamy Karolówkę i drogą przez las, po 2,5 km jesteśmy w Borowej Górze, w której na uwagę zasługują dwie kapliczki: pierwsza mieści się przy kościele, a druga przy wyjeździe ze wsi. Pierwsza p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej została wybudowana przez Symeona Łysa w latach 1926 – 1927 po pożarze gospodarstwa, który w ten sposób chciał się uchronić przed podobnym zdarzeniem. Druga kapliczka, przy wyjeździe z Borowej Góry, postawiona została w połowie XIX wieku, przez Jana Dopira, który w ten sposób chciał zapobiec kłótniom potomstwa o podział majątku, stawiając kapliczkę na granicy spadkowych ziem. Obecnie kapliczka jest murowana i odbywają się przy niej nabożeństwa majowe.
Jedziemy dalej 5 km w kierunku wschodnim przez lasy sosnowe, mieszane i bukowe, aż do rozwidlenia dróg, gdzie stoi ,,Czerwona Figura‘’. Jest to potoczna nazwa drewnianego krzyża o czerwonym kolorze. Wg legendy krzyż ma odstraszać złe moce.

Na tym odcinku trasy warto zwiedzić tzw. Dęby Sobieskiego i pobliski cmentarz grekokatolicki z bruśnieńską kamieniarką nagrobną. W połowie drogi do Dębów Sobieskiego, po prawej stronie znajduje się kamienny krzyż, upamiętniający tragiczną śmierć mieszkańca pobliskiej Sieniawki – leśniczego Juliana Dyhdalewicza. Dęby Sobieskiego to pomnikowe dęby szypułkowe na terenie dawnej wsi Sieniawka, nazwane na cześć Jana III Sobieskiego, który jako hetman wyruszał stamtąd podczas wojen polsko – tureckich na tatarskie czambuły (bitwa pod Niemirowem 1672 roku).
Dęby mają ponad 250 lat, a ich wymiary to 345 cm i 365 cm w obwodzie pnia w wysokości 1,5 m. Cmentarz greko – katolicki na wzgórzu w sienawskim lesie założony został w XIX wieku. Znajduje się na nim 100 nagrobków z bruśnieńskiego ośrodka kamiennego oraz kilka drewnianych krzyży. Jedziemy przy Czerwonej Figurze na północ, po 1,5 km skręcamy w prawo w stronę Huty Kryształowej, w której warte uwagi są przydrożne figurki. Pierwsza Chrystusa Zmartwychwstałego, a druga Matki Bożej.

Nieopodal znajdują się dwa sowieckie bunkry, wchodzące w skład tzw. Linii Mołotowa. Dojeżdżamy do Huty Kryształowej, w której wytwarzano kryształowe żyrandole, świeczniki i zastawy stołowe. Ciekawymi miejscami są również zabytkowa gorzelnia, aleja lipowa i pozostałości parku podworskiego. Gorzelnia, wzniesiona na przełomie XIX i XX w., była częścią folwarku Gołuchowskich. Posiadała płaskie ściany z podziałem
ramowym za pomocą lizen oraz żeliwne i żelazne konstrukcje słupów i sklepień. Prawdopodobnie istniała tam huta kryształowa. Aleja lipowa to miejsce pomnikowych lip nieistniejącego już dworu Andruszewskich w Smolinie. W czerwcu 2011 roku została pomnikiem przyrody. Aby znaleźć się w parku podworskim należy z punkt widokowego udać się na wschód. Następnie lasem, po ok 600 m, należy kierować się na południowy–wschód. Po minięciu łąki jesteśmy na miejscu. Opuszczamy Hutę i jedziemy na wschód. Mijamy mostek potoku Smolinka. Po 2 km droga rozdziela się w kierunku Wólki Horynieckiej i Radruża. Skręcamy w prawo w stronę Radruża. Jedziemy około 2 km, na skraju lasu mijamy potok Baszenka
i skręcamy w prawo. Jesteśmy w Kolonii Radruż, a następnie w Radrużu. Wieś znajduje się przy granicy z Ukrainą. Kiedyś mieścił się tam kamieniołom i piec do wypalania wapna. We wsi, po lewej stronie, mijamy gospodarstwo agroturystyczne ,,Procajło‘’ze stadniną koni. 500 m dalej
widzimy drewnianą cerkiew z 1931 roku p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy. To trójdzielna świątynia z dużą, ośmioboczną kopułą. Obecnie jest to kościół rzymskokatolicki. Następnie jesteśmy nieopodal zespołu cerkiewnego p.w. św. Paraskiewii – ,,perełki architektury drewnianej‘’ na Ziemi Lubaczowskiej. Zespół został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Został wzniesiony w XVI w. i jest jednym z najstarszych tego typu zabytków w Polsce. Jedziemy do Horyńca Zdrój, w połowie drogi z prawej strony widok na Roztocze Wschodnie, pagóry Sopotu oraz Płaskowyż Horyniecki. W Horyńcu można zobaczyć klasztor Franciszkanów zbudowany w stylu barokowym. W centrum Horyńca mieści się park zdrojowy,
w którym znajdują się naturalne źródła mineralne. Kilkadziesiąt metrów dalej od parku w kierunku północnym istnieje ,,Uzdrowisko Horyniec‘’
z nowoczesnym Zakładem

Przyrodoleczniczym oraz doskonałą bazą zabiegową i hotelową. Kolejnym obiektem jest Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS Horyniec z bazą hotelową i krytą pływalnią. Dalej na skrzyżowaniu przy wjeździe od Radruża skręcamy na południe, po prawej stronie mieści się dawny teatr dworski Ponińskich. Zbudowany został w stylu późnoklasycystycznym – obecnie mieści się w nim ośrodek kultury. Po lewej stronie znajduje się pałac rodziny Ponińskich, przebudowany w latach 1905 – 1912, zgodnie z projektem Teodora Talowskiego z XVII – wiecznego dworu Telefusów. Zbudowany jest z kamiennych ciosów i cegły, otoczony 9-hektarowym parkiem podworskim z alejami starych drzew i dwoma stawami. Dalej jedziemy ulicą Sobieskiego, dojeżdżamy do zbiornika wodnego na potoku Radrużka. Jedziemy dalej od zalewu w kierunku północno-zachodnim do Wólki Horynieckiej, w której warto odwiedzić kościół p.w. św. Alberta Chmielowskiego. Opuszczamy Wólkę Horyniecką, udajemy się w kierunku zachodnim przez las, z lewej strony mijamy starą bocznicę kolejową z szerokim torem, a na skraju lasu przejeżdżamy nasyp z resztkami torfowiska. Kaplisze to dawna wojskowa stacja przeładunkowa zbudowanona potrzeby wojsk Układu Warszawskiego (szeroki tor dochodził z Rawy Ruskiej przez Werchratę, Dziewięcierz, Horyniec Zdrój – 1520 mm, a tzw. ,,normalny‘’ – 1435 mm – był odgałęzieniem linii kolejowej Munina – Hrebenne). Jedziemy dalej, z prawej strony zabudowania przysiołka Malce (Basznia Górna), szlak krzyżuje się z potokiem Smolinka na skrzyżowaniu dróg 100 m od mostu z prawej strony Basznia Górna, a my skręcamy w lewo do Podlesia w którym warto obejrzeć zabudowania dawnej kolonii niemieckiej oraz drewniany krzyż postawiony w 10. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Opuszczamy Podlesie i udajemy się w kierunku południowo-wschodnim, mijamy kopalnię siarki ,,Basznia II‘’ w Baszni Górnej. Dalej skręcamy w prawo w kierunku północno-zachodnim. Po prawej mijamy budynek szkoły podstawowej w Podlesiu. Przejeżdżamy 800 m, mijamy Ośrodek Promocji Produktów Regionalnych i Tradycyjnych, dojeżdżamy do Baszni Dolnej, na wprost widać Kościół p.w. św. Andrzeja Boboli, który został wzniesiony w latach 1938 – 1939 w stylu włoskiego średniowiecza. Cechy stylowe najbardziej widoczne są w podzielonej uskokowo fasadzie, zwieńczonej schodkowym szczytem. Po środku, nad
wejściem głównym, umieszczona została dużych rozmiarów rozeta. W kościele znajduje się również kilka ciekawych witraży. Dalej jedziemy drogą wojewódzką w stronę Lubaczowa. Po lewej stronie znajduje się cmentarz greckokatolicki założony na początku XIX wieku. Do dziś przetrwało na nim ponad czterysta nagrobków, wykonanych przez bruśnieńskich kamieniarzy. Naprzeciwko cmentarza widzimy murowaną i otynkowaną kapliczkę św. Jana Nepomucena. Obok znajduje się krzyż, upamiętniający zniesienie pańszczyzny i uwłaszczenie chłopów w zaborze austriackim.
Wracamy drogą powiatową w kierunku Baszni Górnej, aby po 450 m skręcić w prawo na drogę polną w kierunku Borowej Góry. W połowie drogi między Basznią Dolną i Borową Górą mieści się punkt widokowy z panoramą na okoliczne miejscowości. Jedziemy dalej w kierunku południowym do wsi Borowa Góra. Na koniec przejeżdżamy przez Borową Górę, Karolówkę, Miodów i kończymy szlak w granicach miasta Lubaczowa.


Trasa Żółta – szlak zaczyna się na rynku miejskim w Lubaczowie. Jedziemy ulicą Grunwaldzką, skręcamy w ulicę Stefana Wyszyńskiego, kierujemy w stronę Dąbkowa. Po 3 km jesteśmy w Dąbkowie. Jest to dawna osada niemiecka założona w 1783 roku pod nazwą Felsendorf. Większość osadników wyjechała z miejscowości na przełomie XIX i XX wieku, a ostatni wyemigrowali w 1939 roku po wkroczeniu Armii Czerwonej.
Najsłynniejszym mieszkańcem tej wsi jest gen. Stanisław Dąbek, obrońca Lubaczowa w wojnie polsko-ukraińskiej, bohater wojny polsko bolszewickiej i dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża we wrześniu 1939 roku. W centrum wsi zobaczymy murowany kościół ewangelicki z 1886 roku (obecnie filialny kościół rzymskokatolicki), budynek starej szkoły i cmentarz ewangelicki. W 2014 roku obok ściany kościoła odsłonięto
pomnik-obelisk, upamiętniający postać gen. Stanisława Dąbka oraz mieszkańców Dąbkowa i Opaki – ofiar II Wojny Światowej i zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów z OUN – UPA w latach 1944 – 1947. Między kościołem a szkołą został postawiony krzyż ku czci młodzieży polskiej w walkach polsko – ukraińskich. Po około 300 metrach w kierunku południowo-wschodnim od świątyni zachowały się resztki cmentarza ewangelickiego z charakterystycznymi dla tego wyznania nagrobkami. Budynek dawnej szkoły został wzniesiony pod koniec XIX wieku i pełnił swoją funkcję do 1945 roku. Po wojnie mieścił się w nim posterunek milicji obywatelskiej, a w latach 1949 – 1954 siedziba gminy Dąbków. Obecnie budynek służy mieszkańcom jako wiejska świetlica. Naprzeciwko kościoła znajduje się zabytkowa kapliczka z 1886 roku. Jedziemy
przez wieś, mijamy dom rodzinny generała Dąbka. Dalej drogą powiatową do wsi Opaka, która powstała prawdopodobnie w XV wieku nad rozległym stawem zwanym ,,opackim‘’. Na skrzyżowaniu dróg w Opace można skręcić w lewo i dojechać do oczka wodnego, natomiast skręcając w prawo – do zabytkowego zespołu cerkiewnego z XVIII wieku. Cerkiew grekokatolicka, filialna p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Przypuszcza się, że została wzniesiona w 1756 roku, przebudowana w XIX w. z charakterystyczną kopułą. Cerkiew spłonęła w 2003 roku. Prace rekonstrukcyjne zrębu cerkwi i renowacja bramy zostały przeprowadzone z inicjatywy samorządu gminy Lubaczów. Dalej skręcamy w prawo udajemy się w stronę Szczutkowa. Po 2 km jesteśmy w Osiedlu Opaka, na końcu wsi znajduje się kapliczka św. Jana Kantego z końca XIX w wybudowana przez hrabiego Agenora Gołuchowskiego. Następnie na najbliższym rozwidleniu dróg skręcamy w prawo w stronę Nowej Grobli. Przejeżdżamy 900 m i skręcamy w prawo w leśną drogę, po 300 m skręcamy w lewo, jedziemy pół lasem i dalej lasem, po lewej stronie widzimy kapliczkę św. Onufrego, a w lesie kapliczkę św. Huberta. Obie zostały ufundowane przez Józefa Sikorę. Po 1,5 km szlak skręca w lewo, by wpaść na śródleśną łąkę. Po 300 m skręcamy w prawo i przez łąkę udajemy się do lasu. Po 900 metrach wjeżdżamy na teren rezerwatu ,,Kamienie‘’, któryzostał powołany w celu zachowania świetlistej dąbrowy z licznymi chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin runa.

Opuszczamy rezerwat i po 400 m skręcamy w lewo i po 500 m jeszcze raz w lewo, jedziemy 2 km lasem, a po 200 m udajemy się do drogi
powiatowej i skręcamy w lewo. Jedziemy 2 km i na skraju lasu zobaczymy zabytkową kapliczkę oraz krzyż (koło Szrittera). Na skraju lasu Kruszyna, w linii lipowego starodrzewia, stoi drewniany dębowy krzyż z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego z 1981 roku. Obok mieści się murowana kapliczka z gipsowymi figurkami Matki Bożej i Chrystusa. W środku znajduje się obraz ukrzyżowanego Jezusa Milatyńskiego, datowany na 1875 r. Dalej jedziemy drogą powiatową, po 750 m skręcamy w prawo do Rudy Szczutowskiej. Szlak prowadzi przez gruntową, a potem asfaltową drogę w stronę punktu przystankowego, urządzonego przed mostem na rzece Lubaczówce w Szczutkowie. Można tutaj skorzystać ze spływów kajakowych. Jest to jedna z najstarszych wsi istniejąca już w XIV w. Przypuszcza się, że była to osada służebna, w której mieszkańcy wyrabiali szczyty, czyli tarcze bojowe. Po przejechaniu mostu skręcamy w lewo. Po prawej stronie zobaczymy cerkiew p.w. św. Wawrzyńca z dzwonnicą i cmentarzem greckokatolickim. Została wzniesiona w 1904 r. z inicjatywy parocha Antoniego Jocewa i ze składek wiernych w miejscu jej dwu poprzedniczek.
Obecnie używana jest jako kościół rzymskokatolicki. W sąsiedztwie cerkwi na cmentarzu zachowały się nagrobki i krzyże kamieniarzy z Brusna (na szczególną uwagę zasługuje nagrobek miejscowego nauczyciela Mikołaja Nazarewicza, wykonany przez Grzegorza Kuźniewicza – wybitnego rzeźbiarza z początku XX w.). Wracamy na szlak i jedziemy 2 km przez wieś, a następnie około 1,5 km lasem, docieramy do skrzyżowania przy kopalni gazu w Szczutkowie, która rozpoczęła swoją działalność w 1960 roku. Obecnie jest jednym z największych zakładów eksploatacyjnych w Polsce. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i jedziemy drogą gminną około 2 km w stronę Dąbrowy. Na skrzyżowaniu przy budynku Centrum Integracji Społecznej skręcamy w lewo, jedziemy drogą powiatową wśród pól i lasów, aż do granic Lubaczowa. W Kompleksie leśnym znajduje się zbiorowa mogiła pomordowanych w 1941 roku mieszkańców Lubaczowa i okolic.


Trasa zielona szlak rozpoczyna się w Lubaczowie. Ulicą Sobieskiego kierujemy się na południe w kierunku Dąbrowy. Z prawej strony mijamy las ,,Niwki ‘’, w którym znajduje się pomnik masowej egzekucji hitlerowskiej na mieszkańcach miasta i gminy w 1941 r. Byli to więźniowie polityczni przetrzymywani w lubaczowskim więzieniu. W 1944 roku część ciał ekshumowano i pochowano w grobach rodzinnych na cmentarzu w Lubaczowie. Jedziemy w stronę Dąbrowy. Po opuszczeniu zabudowanego obszaru mijamy przydrożny krzyż tzw. ,,Reisowy’’, zakład stolarski i bazę Zarządu Dróg Wojewódzkich. Kilkanaście metrów dalej mijamy kolejny krzyż z wizerunkiem Chrystusa bez głowy. Mieszkańcy twierdzą, że żołnierz wrogiej armii ściął szablą głowę Chrystusa, za co poniósł karę. Nazywany jest ,,Na Niwie‘’ lub ,,Na Kruszkach‘’. Jesteśmy w Dąbrowie, widzimy odremontowany budynek szkoły podstawowej, w którym swoją siedzibę ma Centrum Integracji Społecznej (CIS) oraz kościół filialny parafii św. Stanisława BM w Lubaczowie. W tym miejscu na skrzyżowaniu dróg skręcamy w lewo do Krowicy Lasowej. Przez 2 km będziemy jechać lasem sosnowym. Po opuszczeniu lasu kierujemy się 600 m pod górę. Na zachód od przysiółka Boble, na wzniesieniu z prawej strony
drogi, w pobliżu Góry Modrawa, istnieje punkt widokowy. Z punktu widokowego wracamy do Krowicy Lasowej, po lewej stronie mijamy drogę do Krowicy Hołodowskiej, kościół p.w. Dobrego Pasterza, a po prawej remizo-świetlicę. Opuszczamy teren zabudowany i przed nami kolejne wzniesienie. Po przejechaniu 1 km dojeżdżamy się do Majdanu Lipowieckiego, w którym przed przystankiem autobusowym skręcamy z drogi powiatowej w lewo. Mijamy świetlicę i kościół, a po kolejnych 400 m wjeżdżamy do lasu. Jedziemy leśną, utwardzoną drogą. Po 1,5 km mijamy tzw. ,,Czarny Krzyż‘’ i skręcamy w prawo. Po 1 km dojeżdżamy do rozwidlenia dróg z Krowicy Samej do kapliczki przy ,,Pięciu Sosnach‘’. W lesie zwanym przez mieszkańców ,,Płomieniem‘’ wyrasta pięć sosen, przypominających ludzką dłoń z rozwartymi nieco palcami. Według legend miało tam miejsce objawienie Matki Bożej dzieciom, które pasły bydło. Wydarzenie to datowane jest na XVIII wiek i zostało upamiętnione postawieniem
kapliczki wraz z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W 1944 roku kapliczka została zburzona przez żołnierzy Armii Czerwonej, a obraz Matki Bożej zaginął. W 1973 roku cieśla Jan Kuchta wybudował drewnianą kapliczkę. Umieszczono w niej obraz Matki Boskiej Pacławskiej, obok postawiono dużą figurę Matki Bożej Niepokalanej. W listopadzie 2006 roku kapliczka spłonęła. W maju 2007 roku postawioną nową kapliczkę. Wykonawcą i fundatorem obrazu Matki Bożej był Henryk Nizierski – mieszkaniec Krowicy Samej.

Kapliczka przy „Pięciu sosnach”
Fot. ziemialubaczowska.pl

Opuszczamy kaplicę i jedziemy w kierunku Krowicy Samej, na skrzyżowaniu wracamy na szlak, kierując się wprost 2 km drogą leśną, a następnie polną do przysiółka Cetynia, po lewej stronie stoi kapliczka św. Jana Nepomucena. Jest to murowany budynek, pokryty blaszanym daszkiem, zwieńczonym drewnianym krzyżem. W środku znajduje się figura św. Jana Nepomucena z krzyżem w dłoniach. Dalej jedziemy na wprost 400 m, po prawej stronie mijamy świetlicę wiejską, a po kolejnych 400 m, z lewej strony stary krzyż. Przy skrzyżowaniu z prawej strony widać aleję lipową, która dawniej prowadziła do dworu właścicieli Krowicy. Kierujemy się w stronę Krowicy Starej, po przejechaniu około 500 m, z prawej strony mijamy zabytkowy modrzewiowy kościół p.w. Przemienienia Pańskiego, który powstał w latach 1932-1933. Został zbudowany na planie krzyża. W zwieńczeniu fasady znajduje się niewielka wieżyczka na sygnaturkę, zakończona finezyjnym hełmem. Przez swoją architekturę reprezentuje nowoczesne trendy w sakralnej architekturze drewnianej bliższe rozwiązaniom stosowanym w kościołach murowanych. Fundatorem kościoła była Polska Akademia Umiejętności w Krakowie. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Przemienienia Pańskiego, reprodukcja dzieła autorstwa malarza włoskiego Rafaela. Następnie szlak prowadzi przez wieś, po około 300 m po lewej stronie mijamy drogę prowadzącą do przysiółka Lapytana, w którym znajduje się zbór Baptystów. Po prawej widok na odrestaurowany park podworski. Jest to fragment zespołu folwarcznego, wpisanego do rejestru zabytków. Po II wojnie światowej obok ruin pałacu wybudowano szkołę, w latach 70 dobudowano skrzydło, a następnie rozbudowano inne budynki. W chwili obecnej w GOK-u działa zespół śpiewaczy ,,Niespodzianka’’, zespół pieśni i tańca ,,Kresy‘’, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Filia Gminna Biblioteki Publicznej w Lubaczowie. Zagospodarowano park, wykonano nowe nasadzenia, alejki spacerowe, ławki i oczko wodne. Opuszczamy park, nad potokiem Zamiła widzimy kapliczkę z figurką św. Jana Nepomucena. Przejeżdżamy przez skrzyżowanie w stronę Krowicy Lasowej, po 200 m, z lewej strony znajduje się cerkwisko z rekonstruowanym fragmentem zrębu cerkwi grekokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła. Cerkiew powstała w 1867 roku i nawiązywała swoim stylem do ówczesnej architektury murowanej o cechach neobizantyjskich. W okresie powojennym świątynia służyła jako miejsce magazynu nawozów sztucznych. Pogarszający się stan techniczny doprowadził do zawalenia
kopuły i ostatecznie w 2000 roku cerkiew spłonęła. Dzięki działaniom władz samorządowych zrekonstruowano zrąb świątyni, wykonano ogrodzenie i parking z miejscem na odpoczynek. 300 m dalej po obu stronach drogi znajdują się dwa cmentarze, wpisane do rejestru zabytków. Cmentarz po wschodniej stronie powstał w XIX wieku. Zachowało się na nim 70 zabytkowych nagrobków, w większości pochodzących z warsztatów kamieniarskich z okolic Brusna Starego. Po zachodniej stronie cmentarz założony w połowie XIX wieku. z zachowanymi starymi krzyżami z inskrypcjami wyrytymi w kamieniu (około 120 nagrobków). Jedziemy przez 3 km w stronę Krowicy Lasowej drogą powiatową, a później przez las, skręcamy w prawo na drogę gminną i przez przysiółek Boble dojeżdżamy do drogi powiatowej. Skręcamy w prawo, jedziemy kolejne 1,2 km. W lesie na skrzyżowaniu skręcamy w kierunku Lisich Jam. Przez 600 m jedziemy lasem, do zabudowań przysiółka Misztale. Po dwóch zakrętach droga prowadzi w dół, do wsi. Po prawej stronie drogi znajduje się kapliczka na ,,Flisach‘’- murowana, wybudowana po I wojnie światowej, w środku figurka Matki Boskiej oraz św. Antoniego. Jadąc dalej około 1,5 km po lewej stronie mijamy wjazd na ulicę Wąska, przy której znajduje się zabytkowa kapliczka ,,Misztala’’-wybudowana w 1896 roku w intencji obdarowania potomstwem. Po 1,7 km dojeżdżamy do skrzyżowania
z drogą wojewódzką, która prowadzi przejścia granicznego Budomierz -Hruszew. W odległości 2 km od skrzyżowania znajduje się miejscowość Wólka Krowicka. Za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką po prawej stronie stoi kościół parafialny p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Lisich Jamach, po lewej Gminny Ośrodek Kultury z punktem informacji turystycznej. Następnie przejeżdżamy przez skrzyżowanie i wieś, po 300 m za zabudowaniami stoi stary krzyż na mogile z XVII wieku z okresu najazdów tatarskich. Krzyż został wykonany z kamienia roztoczańskiego. Następnie po 1 km dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Sportową, która prowadzi do boiska sportowego, za którym znajduje się cmentarz epidemiologiczny. Pochowane są tam ofiary cholery, która zdziesiątkowała mieszkańców Lisich Jam. Wracamy na drogę powiatową i skręcamy w prawo w stronę Lubaczowa. Po 300 m dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej, a po skręcie w prawo – do granicy z Lubaczowem. Na wzniesieniu, po lewej stronie stoi charakterystyczny ,,Krzyż Turek ‘’, poświęcony najazdów tatarskich. W tym miejscu
szlak się kończy.


Trasa Czerwona – szlak rozpoczyna się w centrum Lubaczowa, przez most na rzece Sołotwie w kierunku Dachnowa i Cieszanowa. Na najbliższym skrzyżowaniu skręcamy w kierunku Załuża (zanim skręcimy, można przejechać 500 m drogą wojewódzką, aby zobaczyć miejsce upamiętniające mord hitlerowców na lubaczowskich Żydach; pomnik znajduje się na tzw. ,,Plebańskim polu‘’, szacuje się, że liczba ofiar wynosi około 2 tysiące). Następnie wracamy na skrzyżowanie i jedziemy w kierunku Załuża. Mijamy miejscowość Mokrzyca, jesteśmy w Załużu. Z lewej strony mieści się przysiółek Czarne. Istnieją tam dwa krzyże związane z historią miejscowości. Pierwszy został wzniesiony przez mieszkańców przysiółka Czarne w 1915 roku w intencji zatrzymania epidemii cholery. Drugi krzyż wybudowany został w 1950 roku przez mieszkańców wsi i Stefana Czarnego
z Brusna w celu upamiętnienia pomordowanych przez żołnierzy Wermachtu 22 czerwca 1941 roku mieszkańców: Załuża – Czarne, Podłęża, Dachnowa. Wracamy z przysiółka Czarne na trasę, jedziemy 1,5 km, mijamy stary krzyż na górce po lewej, a za chwilę, też po lewej, mijamy krzyż niepodległościowy postawiony w 10 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Został wykonany w ośrodku kamieniarskim w
Starym Bruśnie. W okresie międzywojennym, każdego 11 listopada, odbywały się przy nim uroczystości patriotyczne. Następnie wznawiamy wycieczkę, po 1 km mijamy po prawej stronie dom kultury, kościół parafialny z zabytkową dzwonnicą – pozostałość po dawnej cerkwi i ponad 100 – letni drewniany budynek dawnej szkoły. Cerkiew p.w. Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy w Załużu została wzniesiona w 1700 roku i reprezentowała archaiczną formę drewnianej architektury cerkiewnej. Świątynia ta charakteryzowała się wysokim poziomem rzemiosła ciesielskiego. Nad nawą wznosiła się czworoboczna kopuła zrębowa, wzmocniona od wewnątrz konstrukcją ramową, analogiczną do rozwiązania zastosowanego we wzniesionej sto lat wcześniej cerkwi p.w. św. Paraskewy w Radrużu. Obecnie jedyną pozostałością po tej unikatowej świątyni jest murowana, parawanowa dzwonnica z 1902 roku. W północnej części wsi, na niewielkim wzniesieniu usytuowany jest cmentarz greko – katolicki i rzymsko – katolicki. Najstarsze nagrobki datowane są na połowę XIX wieku. Z lewej strony drogi znajduje się zabytkowy cmentarz z nagrobkami ośrodka kamieniarskiego w Bruśnie. Skręcając w kierunku cmentarza zobaczymy krzyż z 1850 roku wybudowany na pamiątkę zniesienia pańszczyzny.

Jedziemy dalej, po 50 metrach zobaczymy kapliczkę św. Jana Nepomucena. Udajemy się w kierunku miejscowości Tymce. Jedziemy dalej
2,3 km, po lewej stronie mijamy zjazd do rezerwatu ,,Jedlina‘’, w którym ochronie podlega zbiorowisko leśne drzewostanów jodłowych o dużym stopniu naturalności oraz mini-ogród botaniczny z najczęściej spotykanymi roślinami. Po powrocie na trasę i przejechaniu około 500 m, mijamy wieżę ciśnień zbudowaną na potrzeby kolei. Droga prowadzi przez wieś Tymce, w której mijamy kościół i świetlicę wiejska (miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe), dojeżdżamy do skrzyżowania i skręcamy w prawo. Jedziemy około2 km, mijamy linię kolejową Munina – Hrebenne i wjeżdżamy do Baszni Dolnej, docieramy do skrzyżowania, skręcamy w prawo, mijamy dawny młyn wodny, skręcamy w lewo i dojeżdżamy do Kresowej Osady. Mijamy most na rzece Smolice, park wiejski, w którym stoi pomnik Józefa Piłsudskiego. Dojeżdżamy do skrzyżowania w centrum wsi, drogą w lewo do zrekonstruowanego cerkwiska (w poł. XVI wieku istniała tu pierwsza drewniana cerkiew) i zabytkowego cmentarza. Dojeżdżamy do osiedla po
dawnym PGR, mijamy zabudowania zespołu folwarcznego z ,,rządcówką‘’ wzniesioną na przełomie XIX – XX wieku, dekorowaną motywami z budownictwa tyrolskiego. Jedziemy 1,5 km do przysiółka Pilipy, przekraczamy linię kolejową i wjeżdżamy do wsi Antoniki, mijamy murowany kościółek, sosnowy zagajnik i jesteśmy we wsi Bałaje, w której znajduje się Izba Pamięci Narodowej w dawnym budynku szkolnym. Przy granicy
wsi z miastem Lubaczów, za przydrożnym krzyżem z XIX wieku, trasa się kończy. Materiał powstał dzięki folderowi Tras turystycznych Gminy Lubaczów – 4 kolory.

Szlaki Turystyczne Powiatu Janowskiego

Szlaki piesze:
Szlak Walk Partyzanckich, czerwony, długość na terenie powiatu 40 km (Puszczański). Przebieg: Zaklików, Siembidy, Świdry, Gwizdów, Łączek Ordynacki, Szklarnia, Porytowe Wzgórze, Ujście, Biłgoraj.

Szlak przebiega przez Lasy Janowskie i Lipskie. Odwiedzimy na nim miejsca operacji ,,Sturmwind I’’ i ,,Sturmwind II’’, miejsca pamięci narodowej, fragmenty ciekawych kompleksów leśnych oraz rezerwaty przyrody (,,Imielity Ług’’,,,Lasy Janowskie’’, ,,Szklarnia’’).

Szlak Łącznikowy Batorz Porytowe Wzgórze, żółty, długość 40 km (Szlak Łącznikowy Batorz – Porytowe Wzgórze). Przebieg: Batorz, Antolin, Wierzchowiska, Bilsko, Janów Lubelski, Kruczek, Cegielnia, Szklarnia, Porytowe Wzgórze. Szlak prowadzi przez miejsca z okresu powstania styczniowego oraz jednej z bitew partyzanckich z okresu II wojny światowej.

Szlak – odcinek Centralnego Szlaku Roztocza, niebieski, długość na terenie powiatu 30 km. Przebieg: Szastarka, Moczydła Stare, Moczydła Nowe, Błażek, Batorz, Otrocz, Bełżec.

Szlak prowadzi przez urozmaicone krajobrazy Roztocza. Można na nim zobaczyć kopiec Marcina Borelowskiego (,,Lelewela”), bukowe lasy i malownicze jary.

Szlak Porytowe Wzgórze – Momoty, niebieski, długość 7 km. Prowadzi doliną rzeki Branew, lasem do rzeki Bukowa i kończy się we wsi Momoty.

Szlaki Rowerowe

Okrężny szlak rowerowy dookoła powiatu janowskiego, zielony, długość 161 km. Przebieg: Janów Lubelski, Porytowe Wzgórze, Momoty, Kiszki, Ujście, Szewce, Boreczki, Kocudza, Dzwola, Łada, Chrzanów, Otocz, Zdziłowice, Batorz, Błażek, Piłatka, Antolin, Wierzchowiska, Wolica, Modliborzyce, Stojeszyn, Potoczek, Łysaków, Maliniec, Osówka, Świdry, Gwizdów, Kopczańska Góra, Łążek Garncarski, Przymiarki, Kruczek, Janów Lubelski. Szlak przebiega przez Kotlinę Sandomierską, Roztocze Zachodnie i Wyżynę Lubelską. Poznamy na nim piękne tereny leśne i miejsca związane z wydarzeniami historycznymi. Edukacyjna trasa rowerowa – Janów Lubelski – Szklarnia, długość 19 km.

Szlak glinianych garnków, długość 15 km. Szlak biegnie wzdłuż doliny rzeki Białka do ośrodka rzemiosła ludowego – Łążek
Garncarski.
Wyprawa do leśnego skarbca – długość: 52 km. Przebieg: Janów Lubelski, Kruczek, Porytowe Wzgórze, Szewce, Ujście, Kiszki, Momoty Górne, Momoty Dolne, Łążek Ordynacki, Szklarnia, Janów Lubelski. Leśny Skarbiec prowadzi przez najciekawsze miejsca Lasów Janowskich o dużych
walorach historycznych i krajobrazowych, mijamy na nim śródleśne wioski agroturystyczne.

Materiał powstał dzięki stronie internetowej starostwa powiatu janowskiego

Szlaki turystyczne powiatu krasnostawskiego

1) Szlak Ariański
SKIERBIESZÓW PKS-REZ. „BROCZÓWKA”-KOL. WISZENKI-ANIELPOL-SURHÓW- KRASNYSTAW PKS-SIENNICA NADOLNA-KRUPE-KRYNICA-GÓRA ARIAŃSKA- HRUSZÓW- REJOWIEC- LAS KADZINEK-REJOWIEC FABRYCZNY-REJOWIEC PKP, 59 km. Szlak biegnie przez region Działów Grabowieckich i Pagóra Chełmskiego – śladami Pawła Orzechowskiego, wojskiego krasnostawskiego – patrona arian-braci polskich. Rozpoczyna się na przystanku PKS pod siedzibą urzędu gminy Skierbieszów. Jest to środkowa cześć Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego.

W miejscowości Kol. Wiszenki – Anielpol znajduje się Rezerwat ,,Broczówka‘’, który jest stepowym rezerwatem przyrody utworzonym w 1989 roku w celu ochrony zbiorowisk kserotermiczynch z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin stepowych oraz fragmentu grądu i świetlistej dąbrowy. W miejscowości Surhów znajduje się klasycystyczny pałac z początku XX wieku. W Krasnymstawie odwiedzić można sporo atrakcji turystycznych ciekawych miejsc m.in. klasztor jezuitów z kościołem św. Franciszka Ksawerego i muzeum regionalnym, rynek z budynkiem ratusza z lat 20 XX w, Dworek Starościński, synagogę i cmentarz żydowski. W Krupie znajdują się pozostałości renesansowego zamku z przełomu XVI i XVII wieku.
Góra Ariańska to wzniesienie o wysokości 290 m n.p.m. porośnięta lasem sosnowym, na której stoi ,,grobiszcze ariańskie’’ w kształcie ostrosłupa, w którym prawdopodobnie pochowany jest Paweł Orzechowski. Rejowiec Fabryczny to miasto, w którym podziwiać można dworek Kiwerskich z XIX wieku -obecnie siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury ,,Dworek‘’ oraz wczesnośredniowieczny kurhan. Na uwagę zasługuje także klasycystyczny pałac z XIX wieku.
Materiał powstał dzięki stronie lotkransystaw.pl


2) Szlak Tadeusza Kościuszki – niebieski. Długość: 118 km
Szlak biegnie przez obszar Obniżenia Dubienki oraz Działów Grabowieckich. Wycieczkę rozpoczynamy przy kopcu Tadeusza Kościuszki w Uchańce, upamiętniającego bitwę pod Dubienką z 1792 roku. Trasa prowadzi przez takie miejscowości jak: Dubienka (neobarokowy kościół rzymsko – katolicki Trójcy Przenajświętszej oraz cerkiew prawosławna Świętej Trójcy), Starosiele (miejscowość letniskowa z parkiem podworskim), Maziarnia Strzelecka (Pałac Myśliwski Zamoyskich z 1903 roku), Raciborowice (zespół dworsko–parkowy Kastorych z XIX wieku), Kurmanów (dawna
cerkiew unicka), Buśno (kościół p.w. Wzniebowzięcia NMP, dawna cerkiew unicka), Busieniec (grodzisko wczesnośredniowieczne ,,Okopanka‘’), Jarosławiec (zabudowania Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego z XIX wieku. ), Uchanie (renesansowy kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z XVI/XVII wieku., wzgórze zamkowe), Wojsławice (kościół parafialny pw. Św. Michała Archanioła, cerkiew prawosławna z 1771 roku, Nowa Synagoga z 1903 roku), Majdan Nowy (grodzisko wczesnośredniowieczne ,,Zamczysko‘’), Trościanka, Olszanka, krajobrazowy rezerwat przyrody ,,Głęboka Dolina‘’ (powstał w celu zachowania malowniczych wąwozów oraz lasów grądowych z bukiem występującym na granicy zasięgu oraz grodzisko wczesnośredniowieczne ,,Bałkany‘’), Bończa (kościół parafialny p.w. św. Stanisława z XVI wieku, cerkiew prawosławna opieki Matki Bożej z XIX wieku), Wólka Kraśniczyńska (zespół dworsko – parkowy Potockich z XIX wieku), Kraśniczyn (kościół p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej z połowy XIX wieku – dawna cerkiew unicka), Surhów (kościół parafialny p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Łukasza, pałac klasycystyczny z I poł. XIX wieku), Orłów Murowany (neoromański kościół parafialny p.w. św. Kajetana z 1924 r., zespół pałacowo – parkowy Kickich z I poł. XIX wieku), Krasnystaw (zespół klasztoru jezuitów, pałac biskupi z pierwszej połowy XVII wieku, synagoga, dom sejmikowy z 1928 roku).
Materiał powstał dzięki stronie traseo.pl


3) Szlak Nadwieprzański po Wyniosłości Giełczewskiej – rozpoczynający się w Krasnymstawie Fabrycznym PKP przez Wincentów (gm. Krasnystaw), Borowicę, Łopiennik Górny, Olszankę (gm. Łopiennik), Kol. Jaślików, rezerwat ,,Wodny Dół‘’, Białkę,
Rońsko (gm. Krasnystaw) do dworca PKP w Krasnymstawie.


4) Szlak Mikołaja Reja – rozpoczynający się w Rejowcu Fabrycznym, przez Rejowiec, Adamów, Popówkę, Kobyle (gm. Rejowiec), ,,Wzgórze Ariańskie‘’, Krynicę, Krupe, Kol. Siennica Nadolna, Siennicę Nadolną (gm. Krasnystaw), Lubańki, do dworca PKP w
Krasnymstawie.


5) Szlak Stawów Kańskich – rozpoczynający się w Rejowcu Fabrycznym PKP, przez Pawłów, Obszar Chronionego Krajobrazu, wokół stawów do Kaniego, dalej przez Liszno (pow. Chełmski), Czechów Kąt, Żulin, (gm. Łopiennik) do Krynicy (gm. Krasnystaw),
gdzie kończy się szlak.

Szlaki rowerowe powiatu tomaszowskiego

1) LUBYCZA KRÓLEWSKA – RUDA ŻURAWIECKA – TENIATYSKA – HREBENNE – KORNIE – STARY MACHNÓW – NOWY MACHNÓW – WIERZBICA – NOWY MACHNÓW – STARY MACHNÓW – RUDA ŻURAWIECKA – LUBYCZA KRÓLEWSKA. Szlak rowerowy o długości
49 km.
Szlak rozpoczyna się w Lubyczy Królewskiej, mieście położonym na trasie drogi krajowej nr 17, biegnącej do przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem. W Lubyczy Królewskiej ciekawymi miejscami do obejrzenia są: cmentarz żydowski, kościół parafialny neogotycki z obrazem Matki Boskiej Różańcowej z 1904 roku oraz pomnik polskich żołnierzy poległych w walkach z partyzantami Ukraińskiej Armii Powstańczej. Udajemy się na północny wschód do Rudy Żurawickiej, gdzie znajduje się młyn z XIX wieku (obecnie miejsce spotkań okolicznych „morsów”). Na rozwidleniu dróg kierujemy się na wschód, wzdłuż rzeki Sołokii, docieramy do Teniatysk. Znajdują się tutaj szlaki Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza. Następnie jedziemy do miejscowości Mosty Małe, gdzie obejrzymy bunkry linii Mołotowa. Jesteśmy w Mostach Małych, w których naszą uwagę zwróci dzwonnica (pozostałość po cerkwi unickiej) oraz cmentarz (nagrobki wykonane z krzyży bruśnieńskich). W dalszej kolejności mijamy most na rzece Sołokii i jesteśmy w Hrebennem, gdzie znajduje się cerkiew unicka pod wezwaniem św. Mikołaja z 1695 roku położona na wzgórzu wokół drzew. Wracamy do rozwidlenia i opuszczamy Roztocze, znajdując się w Kotline Pobuża. Udajemy się do Korni, gdzie mieści się dawna cerkiew unicka (obecnie kościół). Opuszczamy Kornie i kierujemy się do miejscowości Stary Machnów. Tutaj również istniała niegdyś cerkiew
unicka, przekształcona w kościół. Następnie udajemy się pod górę, na drogę w kierunku miejscowości Lubycza Królewska – Nowosiółki. Jesteśmy w Nowym Machnowie, gdzie skręcamy w prawo, po około po 2 km jazdy na szczycie wzniesienia, skręcamy w lewo i znajdujemy się w miejscowości Wierzbica. Ciekawymi obiektami są tutaj: pałac Lityńskich z początku XX wieku z przyległym parkiem i kaplicą grobową oraz cmentarz greckokatolicki. Następnie wracamy do Starego Machnowa, mijamy wzniesienie Machnowska Góra – rezerwat na południowo – zachodnim stoku.
Kierujemy się do Rudy Żurawickiej (na poboczach drogi rośnie barszcz Sosnowskiego – roślina wywołująca oparzenia skóry), jedziemy prosto w stronę Lubyczy Królewskiej, w której kończymy szlak.

2)SIEDLISKA (gmina Lubycza Królewska) – GORAJE – HUTA LUBYCKA – GORAJE – SIEDLISKA. Szlak rowerowy o długości 28 km.
Szlak rozpoczyna się w Siedliskach, miejscowości położonej nad potokiem Prutnik. Następnie, jadąc czerwonymi znakami szlaku pieszego wolnościowego, mijamy most, gdzie po lewej znajduje się kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Interesujące są znajdujące się w przedsionku dwie tablice, pierwsza poświęcona Pawłowi Sapieha (założycielowi kościoła), jego żonie Matyldzie oraz synowi Alfredowi, druga upamiętniająca św. brata Alberta, założyciela zakonu Albertów. Jadąc dalej mijamy Leśniczówkę, obok której mieszczą się skamieniałe pnie drzew (sekwoi). Dalej wjeżdżamy już w głąb rezerwatu Jalinka, który założony został w celu zachowania naturalnego grądu z udziałem jodły oraz skamieniałych drzew. Następnie jedziemy prosto wokół zarośniętego parku, skręcamy w prawo, a po przejechaniu ok. 0,5 km skręcamy znowu w prawo i przed nami muzeum, w którym podziwiać można dawne sprzęty używane w gospodarstwach wiejskich, trofea myśliwskie oraz okazy
skamieniałości i skrzemieniałych drzew. Za muzeum znajduje się cerkiew unicka p.w. św. Mikołaja z 1901 roku. Skręcamy za mostkiem w lewo, nad potokiem znajduje się ustawiona na drewnianych palach kapliczka. Opuszczamy szlak i jedziemy w lewo, po prawej stronie widnieje obraz Matki Boskiej Częstochowskiej powieszony na rosochatym słupie. Po ok. 0,5 km skręcamy w prawo, jedziemy przez las sosnowo- dębowy, który powoli zamienia się w bukowy.

Dalej znajdujemy się w obrębie szlaku wolnościowego. Dojeżdżamy do ostrego zakrętu, następnie udajemy się na gruntową drogę i jesteśmy na dawnych terenach wsi Goraj. W dalszej kolejności udajemy się na piaszczystą drogę, na której widać już wzgórze Długi Goraj. Kierujemy się skrajem lasu i docieramy do obniżenia pomiędzy Długim Gorajem, a Krągłym Gorajem. Są to ostańce zbudowane z twardych wapieni mioceńskich. Zbocza obydwu wzgórz są strome i niedostępne dla rowerzystów. U podnóża obydwu wzgórz znajdują się również bunkry linii Mołotowa. Jedziemy drogą gruntową do Huty Lubyckiej w której interesujące jest kamienne budownictwo ludowe oraz otoczone kamiennym murkiem źródło. Stąd wracamy drogą do Siedlisk.

3)TOMASZÓW LUBELSKI – ŁASZCZÓWKA – SOŁOKIJE – ŻYŁKA – LELISZKA – BEŁŻEC – CHYŻE – PODLESINA – RABINÓWKA – TOMASZÓW LUBELSKI. Szlak rowerowy o długości 34 km.


Szlak rozpoczyna się na rynku w Tomaszowie Lubelskim. Nieopodal znajduje się kilka ciekawych miejsc, takich jak: dawna remiza strażacka, w której obecnie znajduje się szkoła muzyczna, tzw. Herbaciarnia – drewniany budynek z 1985 roku wzniesiony przez władze carskie. Jedziemy na południe ulicą Lwowską, mijamy pomnik żołnierzy Września, a za nim barokową figurkę św. Tekli. Dalej na skrzyżowaniu mijamy Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe, na ulicy Klasztornej zobaczymy kaplicę św. Wojciecha. Następnie kierujemy się na ulicę Ściegiennego i docieramy do wsi Płaszczówka –
dawnego miasta, które utraciło prawa w XVIII wieku. Przejeżdżamy obok kościoła, skręcamy w prawo i jedziemy w kierunku Żyłki. Po drodze będą nam towarzyszyć okoliczne stawy i zabudowania wsi Sołokije. Dojeżdżamy do Żyłki, z niej kierujemy do zbiornika wodnego Leliszka, zbudowanego na rzece Sołokija. Po opuszczeniu Żyłki mijamy most, kierujemy się piaszczystą drogą do Bełżca. Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg z drogą krajowa nr 17. Po lewej stronie znajduje się muzeum, upamiętniające hitlerowski obóz zagłady. Na skrzyżowaniu drogi nr 17 jedziemy prosto w kierunku Jarosławia. Po lewej stronie mijamy kościół p.w. NMP Królowej Polski. Po tej samej stronie znajduje się drewniana cerkiew unicka pod wezwaniem św. Bazylego z 1756 roku. Mijamy rozwidlenie dróg, skręcamy w prawo i jesteśmy w Chyżach. Opuszczamy Chyże (także województwo lubelskie) i docieramy do Podlesiny. Jedziemy lasem jodłowym do Rabinówki. Po około 3 km docieramy do Tomaszowa na ulicę Moniuszki,
skręcamy w lewo na ulicę Wyspiańskiego do ulicy Lwowskiej, kierujemy się na rynek, gdzie kończy się szlak.


4)TOMASZÓW LUBELSKI – SABAUDIA – PODNÓŻE BIAŁEJ GÓRY – JUSTYNÓWKA – PODHORCE – NEDEŻÓW – PRZEWŁOKA – BOROWA GÓRA – RUDA WOŁOSKA – TOMASZÓW LUBELSKI. Szlak rowerowy o długości 30 km.


Szlak rozpoczyna się na rynku w Tomaszowie Lubelskim. Jedziemy na północ ulicą Zamojską, a następnie w prawo w ulicę Łaszczowiecką. Po przejechaniu 2,5 km jesteśmy w Sabaudii, na rozwidleniu skręcamy w prawo. Przed nami zachwycający widok na Tomaszów Lubelski oraz na wzgórza: Wapielnia (386,5 m n.p.m.), Wielki Dział (390 m n.p.m.), Długi Goraj (389 m n.p.m.) i Krągły Goraj (392 m n.p.m.). Następnie kierujemy się do Miejscowości Majdanek, a przed nami podnóże Białej Góry (349 m n.p.m.). Legenda głosi, że kiedyś na wzgórzu znajdował się jeden z Grodów
Czerwieńskich o nazwie Medno. Na górze ma powstać w najbliższym czasie nowoczesny stok narciarski. Dalej na rozwidleniu dróg skręcamy w prawo i jesteśmy w Justynówce. W tym miejscu opuszczamy Roztocze i wjeżdżamy na terenie Grzędy Sokalskiej. Dalej, jadąc doliną rzeki Huczwy (jest to dopływ wpadający do Bugu), dojeżdżamy do miejscowości Podhorce, w której istnieje kościół neobarokowy z 1926 roku. Przed kościołem skręcamy w prawo, a za mostem na Huczwie w lewo. Jedziemy kilkadziesiąt metrów w prawo, pod górę. Mijamy cmentarz. Następnie docieramy do
miejscowości Nowa Wieś. Dalej skręcamy w prawo i jesteśmy w Klekaczu. Udajemy się do Nedeżowa, gdzie obejrzymy pomnik Józefa Piłsudskiego.

Dojeżdżamy do poprzecznej szosy w Przewłoce. Po przejechaniu 1,5 km na skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Następnie kontynuujemy wycieczkę, jadąc wokół liściastego lasu. Wjeżdżamy z powrotem na Roztocze. Po prawej stronie widzimy Białą Górę i Majdan Górny. Dalej
kierujemy się w stronę Rudy Wołoskiej i wjeżdżamy na asfaltową drogę w kierunku Tomaszowa Lubelskiego. Na trasie znajdują się kompleksy rybne oraz rezerwat ścisły ,,Piekiełko’’, w którym ochronie podlega ok. 70 bloków trzeciorzędowego Piaskowska krzemionkowego o średnicy do 3 metrów. Głazy otoczone są wałami ziemnymi, które najprawdopodobniej były miejscem pogańskiego kultu. Docieramy do dawnej wsi
Sznury, jedziemy ulicą 29 Listopada do centrum miasta. Przed rynkiem zobaczymy
najcenniejszy zabytek miasta-modrzewiowy kościół p.w. Zwiastowania NMP z 1727 roku, dzwonnicę z XVIII wieku, plebanię z XIX wieku oraz lipy szerokolistne – pomniki przyrody. Około 100 metrów dalej po prawej stronie znajduje się prawosławna cerkiew p.w. św. Mikołaja z 1980 roku w stylu bizantyjsko-rosyjskim. Szlak kończymy na rynku.

5)TOMASZÓW LUBELSKI – ROGÓŹNO – SZAROWOLA – PAŃKÓW – TARNAWATKA – REZ. „SKRZYPNY OSTRÓW” – HUTA TARNAWACKA – PODHUCIE – WIEPRZÓW – SABAUDIA – TOMASZÓW LUBELSKI. Szlak rowerowy o długości 35 km.


Szlak rozpoczyna się w Tomaszowie Lubelskim. Kierujemy się w stronę ulicy Piłsudskiego, na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, jedziemy w stronę Krasnobrodu. W miejscowości Rogóźno mijamy most nad źródełkiem Sołokii, udajemy się w lewo. Po przejechaniu 3 km wzdłuż lasu sosnowego skręcamy w prawo do miejscowości Szarowola. Jedziemy przez Szarowolę 1 km, po niej dojeżdżamy do urokliwej wsi Pańków, gdzie znajduje się ujście rzeki Wieprz. Oddalamy się od wsi, przez sosnowy lasek i dojeżdżamy do mostu na Wieprzu. Obok figury skręcamy w prawo, jedziemy prosto na drogę gruntową, na szczycie wzniesienia zobaczymy stawy rybne z ostoją ptactwa wodnego oraz wzgórza Roztocza z Wapielnią (386,5 m n.p.m.). Jesteśmy w Tarnawatce, gdzie na uwagę zasługuje park, budynki gospodarcze, dom administratora – jedyne pozostałości po zespole dworskim rodziny Tyszkiewiczów. Mijamy kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła. Opuszczamy miejscowość, przejeżdżamy przez drogę krajową nr 17 do Werechań. Tuż za skrzyżowaniem znajduje się dawna karczma z początku XIX wieku. Jedziemy bukowym lasem, gdzie znajduje się w rezerwat przyrody ,,Skrzypny Ostrów‘’, chroniący stanowiska modrzewia polskiego. Po opuszczeniu rezerwatu zobaczymy wspaniałe widoki na region Grzędy Sokalskiej. Następnie docieramy do miejscowości Huta Tarnawacka, która swoją nazwę zawdzięcza istniejącej tam kiedyś hucie szkła. Po wyjeździe z Huty Tarnawackiej jedziemy do Tymina. Skręcamy w prawo i znajdujemy się w Podhuciu. Po opuszczeniu Podkucia docieramy do Wieprzowa. 200 m od niego w Wieprzowym Jeziorze bierze swój początek rzeka Wieprz. Po drugiej stronie wzgórza droga prowadzi nas przez niewielki las i zarośla do Sabaudii, w której wjeżdżamy na nawierzchnię asfaltową, kierując się do trasy Tomaszów – Hrubieszów. Skręcamy w prawo, docieramy do skrzyżowania z szosą do Zamościa i znowu w lewo w kierunku centrum. Docieramy na rynek, gdzie kończymy szlak.

6)TOMASZÓW LUBELSKI – ROGÓŹNO – ULÓW – WAPIELNIA – ŁUSZCZACZ – ŁASOCHY – KUNKI – ZAWADKI – ŁOSINIEC – PASIEKI – TOMASZÓW LUBELSKI. Szlak rowerowy o długości 35 km.


Wycieczkę zaczynamy na rynku w Tomaszowie Lubelskim w kierunku zachodnim jedziemy ul. Piłsudskiego do wsi Rogoźno, do miejscowości Łuszczacz będziemy jechać drogami gruntowymi. Jedziemy przez las, znajdujący się na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Otaczają nas drzewa jodłowo-bukowe, którą są chronione poprzez rezerwat ,,Zarośle‘’. Mijamy również znajdujący się w pobliżu pomnik poświęcony oficerom polskim wziętym do niewoli w trakcie walk o Tomaszów i rozstrzelanym przez Niemców we wrześniu 1939 roku. Wyjeżdżamy z lasu i przed nami miejscowość Ulów, w której znaleziono cmentarzysko Herulów – ludu germańskiego. Docieramy na skraj zagajnika, na którym zobaczymy wierzchołek Wapielni (386,5 m n.p.m.) – najwyższego wzniesienia Roztocza Środkowego. Widok kieruje nas wzgórze
Wapielnia. Na wschodnich stokach Wapielni znajduje się nieczynny kamieniołom. Następnie kierujemy się do Łuszczacza, najwyżej położonej miejscowości w województwie lubelskim (350 m n.p.m). Opuszczamy Łuszczacz i kierując się na wschód docieramy do Łasoch, gdzie znajduje się cmentarz żołnierzy Września. Skręcamy w prawo i jedziemy w stronę Kunek, wokół możemy podziwiać wydmy porośnięte suchym borem. Po prawej stronie mijamy kopalnię piasku. Przejeżdżamy przez Zawadki i kierujemy się do Łosińca. Na skraju wsi, po lewej stronie znajduje się kolejny cmentarz żołnierzy Września, z prawej drewniany kościół – dawna cerkiew unicka z XVIII wieku. Opuszczamy Łosiniec, jedziemy szosą przez las sosnowy, a później świerkowo – jodłowy i docieramy do Pasiek. Dalej prosto, szosą przez las dojeżdżamy do Siwej Doliny – miejsca rekreacji mieszkańców Tomaszowa.

Siwa Dolina, Tomaszów Lubelski
źródło: odkrywajroztocze.pl

Na skrzyżowaniu w prawo ulicą Żwirki i Wigury, Lwowską docieramy do centrum, gdzie kończy się szlak.

7) SUSIEC – REBIZANTY – REZ. „NAD TANWIĄ” – REBIZANTY – SUSIEC – BOROWE MŁYNY – BŁUDEK – NOWINY – MAJDAN SOPOCKI – GRABOWICA – SUSIEC. Szlak rowerowy o długości 49 km.

Szlak rozpoczyna się w Suścu przy stacji kolejowej (siedziba gminy oraz jedno z głównym miejsc turystyczno-wypoczynkowych na Roztoczu). Udajemy się do centrum Suśca, gdzie skręcając w lewo, a następnie kilkanaście metrów dalej w prawo w stronę rezerwatu ,,Nad Tanwią ‘’. Jedziemy przez las sosnowy do miejscowości Rybnica. Mijamy dwa mosty, pierwszy na ,,Potoku Łosinieckim’’, drugi ,,nad Tanwią‘’. Znajdujemy
się w miejscowości Rebizanty, gdzie za mostem kierujemy się za żółtymi znakami Szlaku Południowego. Skręcamy w prawo w kierunku drogowskazu do parkingu i sklepu ,,U gargamela‘’. Jesteśmy w dolinie Tanwi, gdzie widzimy kilka wodospadów zwanych ,,szumami‘’. Następnie kierujemy się do skrzyżowania przed Suścem w stronę miejscowości Grabowica, gdzie przed ok. 600 m przed Grabowicą skręcamy w lewo.
Obok znajduje się kościół p.w. św. Jana Nepomucena z 1868 roku. Dalej, opuszczamy Roztocze i wjeżdżamy na teren Puszczy Solskiej. Kierując się dalej jedziemy do osady Borowe Młyny. Pokonując ok. 3 km jesteśmy na skrzyżowaniu na rzece Studzienicy. Dalej kierujemy się prosto (ok. 6 km) i docieramy do Błudka. Pod koniec II wojny światowej założony został tam obóz przez NKWD dla żołnierzy Armii Krajowej. Następnie
jesteśmy na trasie Józefów-Susiec, gdzie obok znajduje się wjazd do kamieniołomu. Jedziemy na zachód szosą, gdzie docieramy do rozjazdu, na którym należy skręcić w prawo, a obok znajduje się Żydowska Góra. Następnie jesteśmy w miejscowości Nowiny, gdzie na uwagę zasługują seria szumów na Sopocie. Następnie jadąc drogą za znakami Centralnego Szlaku Rowerowego, wjeżdżamy na teren rezerwatu ,,Nowiny‘’.
Celem jego powstania jest zachowanie torfowisk przejściowych z szeregiem niewielkich oczek wodnych. Kierując się dalej, udajemy się do miejscowości letniskowej Majdan Sopocki, w której znajduje się zalew na rzece Sopot. Następnie przejeżdżamy przez miejscowość Grabowica, gdzie podziwiać można urokliwe widoki na Roztocze i Puszcze Sokalską. Docieramy do Suśca, gdzie kończy się nasza wyprawa.

Materiał powstał dzięki stronie internetowej powiatu tomaszowskiego.
Więcej informacji na stronie www.czasnarower.pl oraz www.roztoczewita.pl

Szlaki turystyczne powiatu biłgorajskiego

Szlaki rowerowe:
Szlak im. Tadeusza Iwanowskiego – znaki niebieskie. Długość: 32,5 km. Trasa:Biłgoraj – Smólsko Małe – Majdan Nowy – Króle – Lipowiec Nowy – Pisklaki – Szostaki – Podsośnina – Osuchy

Szlak w całości prowadzi przez teren powiatu biłgorajskiego. Duża część szlaku biegnie doliną rzeki Tanwi, przez Osuchy, czyli miejsce największej partyzanckiej bitwy w Polsce. W Podsośninie znajduje się cmentarz z I wojny światowej. Ponad połowa trasy biegnie przez lasy Puszczy Solskiej. Szlak dolina Białej Łady – znaki czerwone. Długość: 43 km. Trasa: Biłgoraj – Rapy Dylańskie – Cyncynopol – Igantówka – Żelebsko – Karolówka – Nadrzecze – Majdan Gromadzki – Gromada – Biłgoraj. Szlak biegnie poprzez atrakcyjną przyrodniczo dolinę rzeki. Trasa prowadzi poprzez krawędź Roztocza Zachodniego, w większości drogami asfaltowymi. W Nadrzeczu mieści się siedziba Fundacji Kresy 2000.

Szlak dawnej kolei wąskotorowej – znaki niebieskie. Długość: 25 km. Trasa: Biłgoraj – Kolonia Sól – Dąbrownica – Bukowa – Ujście. Szlak prowadzi przez dawny tor ,,ciuchci wąskotorowej‘’, która łączyła Biłgoraj z Lipą, leżącą na trasie Rozwadów-Lublin. Kolej ta służyła do wywozu drewna z lasu i
prowadziła przez takie miejscowości jak: Kolonia Sól, Dąbrownica i Bukowa. Ze względu na trudne warunki geograficzne i podmokły bagnisty teren pociągi nie mogły rozwijać większej prędkości, dlatego nie rozwinął się transport pasażerski. Trasa biegnie również przez sosnowe bory lasów Janowskich, w których istnieje ostoja Głuszcza. W pobliżu szlaku znajduje się również rezerwat torfowiskowy ,,Obary’’ z kolonią żurawi oraz w celu ochrony torfowisk przejściowych i wysokich. Wioski Dąbrownica, Bukowa i Ujście słynęły w przeszłości z produkcji gontów i łubów służących do oprawy sit. Z Ujścia możemy dotrzeć do Momotów Górnych i Janowa Lubelskiego oraz na Porytowe Wzgórze – miejsce wielkiej bitwy w czerwcu 1944 roku.

Szlak im. Józefa Złotkiewicza – znaki zielone. Długość: 27 km. Trasa: Biłgoraj – Podlesie – Dereźnia – Wola Dereźniańska – Ruda Solska – Wólka Biska – Biszcza – Tarnogród.


Szlak przebiega przez Równinę Biłgorajską na Płaskowyż Tarnogrodzki. Na jego terenie znajdują się następujące rzeki: Czarna Łada, Tanew, Łazobna i Złota Nitka oraz liczne punkty widokowe. Podczas wycieczki możemy odwiedzić miasto Tarnogród, w którym odbywają się Ogólnopolskie Sejmiki Teatrów Wsi Polskiej. Szlak w większości przebiega przez tereny odkryte.

Szlak Pogranicze regionów – Wzgórze Polak – znaki żółte. Długoś: 47 km. Trasa: Biłgoraj – Rapy Dylańskie – Cyncynopol – Ignatówka – Żelebsko – Trzęsiny – Czarnystok – Lipowiec – Wzgórze Polak – Tereszpol – Bukownica – Wola Duża –
Wola Mała – Biłgoraj.
Na szlaku możemy podziwiać przepiękne widoki. Prowadzi krawędzią Roztocza i Równiny Biłgorajskiej na Wzgórze Polak – miejsce powstańczej bitwy oddziałów Marcina ,,Lelewela‘’ Borelowskiego i Kajetana ,,Ćwiek‘’ Cieszkowskiego. W lesie na Rapach znajduje się miejsce rozstrzelania 65 partyzantów, w Trzęsinach kościół p.w. św. Jana Chrzciciela – dawna cerkiew i drewniana kapliczka św. Antoniego. Podczas wycieczki mijać będziemy wyrobiska po kamieniołomach i kopalniach piasku. Trasa przebiega przez źródła rzeki Gorajec oraz Stok, które są pomnikami przyrody
nieożywionej. Przez szlak przebiegają tory LHS, inwestycji z lat siedemdziesiątych XX wieku. Tereszpol to miasto znane z pisankarstwa. W Woli Małej produkowane jest wino spółki ,,Ambra’’ oraz istnieje tam możliwość skorzystania z jazdy konnej w miejscowej stadninie. Na trasie spotkamy rzeki Osę, Gorajec i Stok. W Biłgoraju na uwagę zasługuje figurka św. Jana Nepomucena – patrona biłgorajskich sitarzy.

Zielony szlak łącznikowy – znaki zielone. Długość: 5 km. Trasa: Dyle – Kajetanówka – Lipowiec. Szlak pozwala na dotarcie z Równiny Biłgorajskiej na Roztocze Zachodnie do Lipowca. Na trasie znajduje się Bagno Tałandy – torfowiska charakterystycznego dla Puszczy
Solskiej. Daje możliwość kombinacji z innymi szlakami rowerowymi wokół Biłgoraja.

Zielony szlak łącznikowy – znaki zielone. Długość : 5 km. Trasa: Cyncynopol – Dyle – Hedwiżyn – źródła rzeki Stok.


Szlak przebiega przez czerwony szlak rowerowy Doliny Białej Łady nad źródełko rzeki Stok – pomnik przyrody nieożywionej, należącej do zlewni Czarnej Łady. Na trasie w przeszłości funkcjonowały piece wapienniki do wypalania wapna.

Szlak doliny Tanwi i Wirowej – znaki czerwone. Długość: 27 km. Obsza – Zamch – Borowe Młyny – Borowiec – Olchowiec – Dorbozy – Obsza.
Szlak biegnie wzdłuż rzeki Tanew, liczącej 113 km długości.

Trasa dwukrotnie przecina rzekę Wirową, jeden z głównych dopływów Tanwi. Wirowa uchodzi do Tanwi pod Osuchami. Trasa prowadzi przez ciekawe, stare miejscowości Obsza i Zamch, do którego na polowania przyjeżdżali królowie oraz daje nam możliwość poznania
ciekawej mozaiki kulturowej, którą tworzyli w przeszłości prawosławni, unici, katolicy oraz osadnictwo niemieckie.

Szlak dawnych rzemiosł ludowych – znaki zielone. Długość: 31 km. Trasa: Biłgoraj – Dąbrowica – Bukowa – Andrzejówka – Siedem Chałup – Korytków Mały – Bagno Rakowskie – Cacanin – Frampol.


Szlak dawnych rzemiosł ludowych przebiega przez Biłgoraj – stolicę polskiego sitarstwa i Frampol – ośrodek tkacki. Na trasie znajduje się Dąbrowica – ośrodek wyrobu łubów i gontów oraz Bukowa znana z wyrobu łyżek drewnianych i kultury ludowej oraz drewnianego budownictwa – kościół p.w. św. Andrzeja Boboli, Korytków – miejsce wyrobu koryt do pojenia bydła. Spotykamy na nim także drewniane krzyże biłgorajskie. Na długości 15 km szlak prowadzi przez bory sosnowe Puszczy Solskiej, w których możemy posłuchać śpiewu ptaków, pooddychać świeżym, żywicznym powietrzem, a czasami zobaczyć żurawia czy głuszca. Ciekawym miejscem jest Bagno Rakowskie – torfowisko, położone wśród wydmowych wzniesień (w planach stworzenie rezerwatu przyrody) z rzadkimi roślinami bagiennymi, takimi jak rosiczka, wąkrota zwyczajna, turzyce. Pod koniec trasy możemy skorzystać z kąpieli we frampolskim zalewie oraz zwiedzić miasto, które posiadało największy rynek w Europie, a dzisiaj
słynie z oryginalnej drewnianej zabudowy.

Szlak Zwierzyniec – Górecko Stare – znaki żółte. Długość: 15 km. Trasa: Zwierzyniec – Florianka – Górecko Stare.

Szlak przebiega przez południową część Roztoczańskiego Parku Narodowego. We Floriance mieści się muzealna Izba Leśna, okazy drzew i krzewów sprowadzonych do szkółki przez Franciszka Feifera Stankowskego oraz hodowlę stajenną koników polskich.

Szlak Ziemi Józefowskiej – znaki zielone. Długość: 86 km. Trasa: Józefów – Fryszarka – Borowe Młyny – Błudek – rezerwat ,,Czartowe Pole‘’- Nowiny – Majdan Sopocki – Ciotusza Stara – Husiny – Wzgórze Kamień – Stanisławów – Górniki Nowe – Szopowe – Majdan Kasztelański – Górecko Stare – rezerwat ,,Szum‘’ – Górecko Kościelne – Tarnowola – Józefów.


Szlak prowadzi wokół miasta Józefów. Trasa biegnie przez Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej. Spotykamy na nim miejsca związane z II wojną światową: Fryszarka, Głuchy, Błudek, Hamernia, Winiarczykowa Góra. Przez szlak przepływają rzeki: Niepryszka,
Studzienka, Sopot, Tanew i Szum oraz znajdują się na zalewy rekreacyjne w Majdanie Sopockim i Józefowie. Na trasie istnieją józefowskie kamieniołomy i pomnik przyrody nieożywionej wzgórze ,,Kamień‘’. Środkowa cześć trasy prowadzi przez wzgórza Roztocza Środkowego. Na szlaku znajduje się rezerwat krajobrazowy ,,Szum‘’, pomnikowe drzewa w Górecku Kościelnym i Stanisławowie oraz miejsca powstańczych bitew z 1863 roku.


Szlak Żurawinowy – znaki czerwone. Długość: 25 km. Trasa: Kolonia Sól – Ciosmy Pszczelne – Ciosmy Knieja – Ciosmy – Kolonia Sól.

Szlak zaczyna się w Kolonii Sól na skraju lasu zwanym Pastwiskami. Trasa przebiega przez fragment Gościńca Krzeszowskiego – w przeszłości arterii komunikacyjnej. Gościniec łączył dwa ośrodki handlowe w średniowieczu: Szczebrzeszyn i Krzeszów.

Szlak Modelowy Trakt – znaki zielone. Długość: 13 km. Trasa: Biłgoraj – Nadrzecze – Rapy Dylańskie. Szlak prowadzi z Biłgoraja, spod firmy ,,Model Opakowania‘’ Sp. z o.o. przez Nadrzecze do Rap Dylańskich. Pomysłodawcą szlaku jest firma Model oraz mieszkańcy wsi
Nadrzecze.

Szlak ,,Jastrzębia Zdebrz‘’ – znaki niebieskie. Długość: 85 km. Trasa: Trzęsiny – Smoryń – Głupia Wieś – Kolonia Teodorówka – Teodorówka – Komodzianka Górna – Jędrzejówka – Hosznia Ordynacka – Gilów – Rokitów – Turobin – Załawcze – Gródki – Kondraty – Radzięcin – Wola Radzięcka – Stara Wieś – Kąty – Wola Kątecka – Biłgoraj.


Nazwa szlaku pochodzi od ptaków należących do rodziny jastrzębi, do której należą m.in.: trzmielojad, kania ruda, kania czarna, jastrząb gołębiarz, myszołów zwyczajny, myszołów włochaty, orzeł przedni, orlik grubodzioby, orlik krzykliwy, błotniak stawowy. Zdebrz jest regionalną nazwą lessowego wąwozu, który jest charakterystycznym elementem Roztocza Zachodniego. Na jego powierzchni leży gruba warstwa lessu. Jest to sucha dolina, którą woda płynie tylko w czasie wielkich opadów lub wiosennych roztopów. Ściany wąwozów są bardzo strome, czasami pionowe a ich głębokość sięga nawet kilkunastu metrów. Trasa ta jest najdłuższą spośród wszystkich szlaków powiatu biłgorajskiego. Łączy Biłgoraj położony na terenie Równiny Biłgorajskiej z pagórkami Roztocza Zachodniego i obniżeniem Padołu Zamojskiego.


Szlak Zaborszczyzny – znaki czerwone. Długość: 60 km. Trasa: Księżpol – Żary – Wólka Biska – Gózd Lipiński – Jedlinki – Biszcza – Bukowina – Wola Kulońska – Potok Górny – Lipiny Górne Borowina – Lipiny Dolne – Stary Jasiennik – Krzeszów Górny – Podolszynka Plebańska – Krzeszów.


Szlak rozpoczyna się przy kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Księżpolu, na trasie drogi wojewódzkiej Przemyśl-Lublin. Przebiega drogami asfaltowymi. Tereny Zaborszczyzny zamieszkiwali Lędzianie, czyli mieszkańcy ,,lęd‘’ – nieuprawnych pól i ugorów. Najstarszą miejscowością na terenie szlaku jest Krzeszów (XII wiek).


Szlak Bobrowy Trakt – znaki czerwone. Długość: 29 km. Trasa: Korytków Duży – Siedem Chałup – Cybulne Góry – kamienna droga – Gościniec Janowski – Andrzejówka – Bukowa – Gościniec Solski – Korytków Duży.


Szlak rozpoczyna się i kończy przed kościołem p.w. Matki Bożej Bolesnej. Trasa prowadzi przez tereny Puszczy Solskiej, rzekę Bukową, śródleśne miejscowości Andrzejówka i Bukową z liczne kapliczkami i przydrożnymi krzyżami. Bobrowy Trakt posiada atrakcje
przyrodnicze, historyczne i kulturowe.

Szlak im. Dymitra Gorajskiego – znaki zielone. Długość: 40 km. Trasa: Goraj – Hosznia Abramowska – Chłopków – Zaburze – Kawęczynek – Lipowie.


Szlak biegnie przez najwyższe wzgórza Roztocza Gorajskiego i Roztocza Szczebrzeszyńskiego, w tym przez trzy szczyty powyżej 325 m. n.p.m.: Sawiną Górę, Tłomską Górę i Łysiec. Trasa prowadzi obok Porębskiej Zderzy, przez Szelinę, las Łysiec, miejscowość Chłopków i Zaburze, przysiółek Świniarski, las Cetnar, osadę Kawęczynek oraz Ducherową Górę. Podczas wycieczki miniemy cmentarz z I wojny światowej, kopiec Zabrski oraz pomnik partyzantów na górze Łysiec i w okolicy Świniarek. Szlak został wytyczony śladami Dymitra z Klecia, znanego pod przydomkiem ,,z Goraja‘’,
potężnego polskiego magnata. Miejscami trudny technicznie, wymaga ostrożności i
dużej kondycji.

Szlaki Piesze:


Szlak walk partyzanckich – znaki czarne. Długość: 100 km. Trasa: Bidaczów Stary – Budziarze – Zanie – Majdan Stary – Majdan Nowy – Lipowiec Stary – Aleksandrów – Górecko Kościelne – Sigła – Kozaki Osuchowolskie – Osuchy – Fryszarka – Borowe Młyny – rez. Nad Tanwią – Susiec – Wólka Łosiniecka – Łosiniec – Siwa Dolina – Tomaszów Lubelski.


Jest to główny szlak Równiny Biłgorajskiej prowadzący z Lasów Lipskich przez Lasy Janowskie do Puszczy Solskiej. Szlak upamiętnia miejsca związane z niemiecką akcją skierowaną przeciwko partyzantom ,,Wicher I‘’, która miała miejsce w czerwcu 1944 roku. Szlak przebiega Park Krajobrazowy Lasów Janowskich. Znajdują się na nim kompleksy stawów rybnych oraz ośrodki garncarskie: Łążek Garncarski (obecnie
czynny) i Bidaczów Stary. Na szlaku jest wiele śródleśnych i ciekawych miejscowości oraz rzek. W Szklarni zobaczyć można koniki polskie.

Szlak Roztoczański – Znaki Żółte. Długość: 54 km. Trasa: Bidaczów Stary – Bidaczów Nowy – Ruda Zagrody – Wola Dereźniańska – Dereźnia Zagrody – Kolonia Sól – Biłgoraj – Wola Mała – Wola Duża – Hedwiżyn – Kajetanówka – Żelebsko – Trzęsiny
– Lipowiec – Wzgórze Polak – Zwierzyniec.


Trasa prowadzi z Równiny Biłgorajskiej, przez Roztocze Zachodnie, do stolicy Roztocza Środkowego – Zwierzyńca. Na szlaku znajduje się największe miasto Ziemi Biłgorajskiej – Biłgoraj – znany z tradycji sitarskich oraz Wzgórze Polak, znane z bitwy powstańczej z 1863 roku, Bagno Tałandy, z którego wypływa rzeka Gorajec. Znajdują się tu rzeki: Łada, Biała Łada, Czarna Łada, Stok, Gorajec i Wieprz, a nich – drewniane młyny wodne.
Szlak Puszczy Solskiej – znaki niebieskie. Długość: 27 km. Trasa: Biłgoraj – Rożnówka – Edwardów – Górecko Kościelne. Szlak łączy Biłgoraj z Góreckiem Kościelnym. Prowadzi przez Bory Puszczy Tucholskiej wśród sosnowych drzewostanów porastających piaszczyste i bagienne tereny puszczy. W pobliżu Brodziaków stwarza wrażenie szlaku górskiego. Przecina dopływy czarnej łady. W sąsiedztwie szlaku znajdują się użytki ekologiczne oraz projektowany rezerwat przyrody ,,Wielkie Bagno‘’. W czasie wędrówki pooddychać żywicznym powietrzem sosen i świerków i posłuchać śpiewu ptaków. Gorący posiłek zjeść w karczmie ,,nad Szumem‘’ w Górecku Kościelnym, w którym szlak kończy się przy kościele św. Stanisława.

Szlak Ziemi Józefowskiej – znaki zielone. Długość: 42 km. Trasa: Józefów – Fryszarka – Osuchy – Uroczysko Maziarze – rezerwat ,,Czartowe Pole‘’ – Nowiny – Siedliska – Długi Kąt.
Szlak przebiega przez Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej. Na trasie odwiedzimy Osuchy miejsce największej bitwy partyzanckiej, wiele miejsc związanych z działalnością partyzancką i pacyfikacją niemiecką. Na terenie szlaku podziwiać możemy rezerwat krajobrazowy ,,Czartowe Pole‘’ z ruinami ordynackiej papierni oraz przełomem i doliną roztoczańskiej rzeki Sopot. W Siedliskach mieści się dom rzeźbiarza Adama Grochowicza, w którym możemy bliżej jego twórczość. Szlak kończy się w Długim Kącie.

Szlak im. Aleksandry Wachniewskiej – znaki zielone. Długość: 67 km. Trasa: Zwierzyniec – Rudka – Skaraszów – Szewnia Dola – Wojda – Blizów – Bondyrz – Lasowce – Potok Senderki – Stara Huta -Majdan Kasztelański – Brzeziny – Górecko Kościelne – Tereszpol Jurdyga – Florianka. Szlak prowadzi wzdłuż północnej granicy Roztoczańskiego Parku Narodowego. Przechodzi przez Wojdę, w której miała miejsce bitwa partyzancka stoczona przez odziały BCh dnia 30 grudnia 1942 roku. W Bondyrzu znajduje się Muzeum Historyczne Światowego Związku Żołnierzy AK Inspektoratu Zamojskiego. Wartymi uwagi są sztolnie w Senderkach. Lasowce są miejscem, w którym stoczono kolejną potyczkę partyzancką. W Górecku Kościelnym znajduje się sanktuarium św. Stanisława Biskupa
Męczennika. Szlak kończy się we Floriance przy Izbie Leśnej.

Szlak krawędziowy – znaki czerwone. Długość: 52 km. Trasa: Zwierzyniec – Sochy – Florianka – Górecko Stare – Górecko Kościelne – Tarnowola – Józefów – Pardysówka – Hamernia – rez. ,,Czartowe Pole‘’ – Nowiny – Błudek – Oseredek – Susiec.
przebiega przez Roztocze Środkowe i Równinę Biłgorajską. Łączy stolicę Roztocza Środkowego – Zwierzyniec, z turystyczną miejscowością Susiec. Na terenie szlaku znajdują się dwa rezerwaty: ,,Szum‘’, który powstał w celu ochrony krawędziowej rzeki Szum oraz ,,Czartowe Pole‘’, którego przedmiotem ochrony jest zachowanie przełomu i doliny rzeki Sopot. W Józefowie znajdują pamiątki związane z powstaniem styczniowym, a w szczególności związane z poetą Mieczysławem Romanowskim. Tutaj także istnieją fragmenty kamieniołomów. Na trasie znajdują się miejsca związane z martyrologią narodu polskiego, jak Sochy, Józefów, Błudek. Na roztoczańskich rzekach zobaczymy progi skalne zwane szypotami, sopotami, porohami lub szumami. Znanym miejscem jest Górecko Kościelne z sanktuarium św. Stanisława Biskupa odwiedzane przez dużą liczbę turystów.

Szlak centralny – znaki niebieskie. Długość: 137 km. Trasa: Szastarka – Brzozówka – Moczydła Stare – Błażek – Batorz – Otrocz – Huta Turobińska – Gródki- Fort IV – Radecznica – Sąsiadka – Kawęczynek – Lipowiec – Zwierzyniec – Obrocz – Lasowce – Potok Senderki – Wzgórze Kamień – Husiny – Róża – Ulów – Pasieki – Rabinówka – Chyże – Bełżec.
Szlak przebiega przez Roztocze Środkowe, Zachodnie oraz Południowe. Rozpoczyna się w Szastarce. Prowadzi przez Radecznicę, w której znajduje się barokowa bazylika p.w. św. Antoniego z Padwy oraz Klasztor Benedyktynów. Przez szlak przebiegają lessowe wąwozy. W miejscowości Batorz i Sąsiadka możemy zobaczyć średniowieczne grodziska. W okolicy Ulowa miała miejsce bitwa wojny obronnej z 1939 roku, a w Szperówce, Róży i Lasowcach – bitwy partyzanckie. Trasa kończy się w Bełżcu, gdzie znajduje się Muzeum i Miejsce Pamięci – upamiętnienie zagłady Żydów.

Szlak walk partyzanckich – znaki czerwone. Długość: 63 km. Trasa: Lipa – Świdry – Gwizdów – Łążek Ordynacki – Szklarnia – Porytowe Wzgórze – Ujście – Szeliga – Ciosmy – Bidaczów Stary.
Szlak prowadzi z Lasów Lipskich przez Lasy Janowskie do Puszczy Solskiej. Upamiętnia miejsca związane z niemiecką akcją przeciwko partyzantom ,,Wicher I‘’ z czerwca 1944 roku. Atrakcją szlaku są duże kompleksy stawów rybnych oraz dwa ośrodki garncarskie: Łążek Garncarski i Bidaczów Stary. W Szklarni znajduje się hodowla koników polskich. Miniemy rzeki Łukawicę Białą, Bukową, Branew i Bicz.

Szlak łącznikowy – znaki czarne. Długość: 10 km. Trasa: Józefów – Majdan Niepryski – Szopowe – Górniki Stare – Potok Senderki.
Szlak daje możliwość połączenia Józefowa z niebieskim szlakiem centralnym Roztocza. Prowadzi przez miejscowości związane z eksploatacją kamienia.

Szlak łącznikowy – znaki czarne. Długość: 3 km. Trasa: Edwardów – Brodziaki – Wielkie Bagno.
Szlak umożliwia wędrówkę z Biłgoraja do Górecka Kościelnego niebieskim szlakiem Puszczy Solskiej, gdy jest wysoki poziom wody w rzekach. Prowadzi utwardzoną leśną drogą z małym ruchem pojazdów.

Szlak łącznikowy – znaki czarne. Długość: 12 km. Trasa: Lipowiec – Wywłoczka – Bagno – Zwierzyniec.
Szlak położony jest na zboczu Ducherowej Góry (302 m n.p.m.) ze Zwierzyńcem siedzibą Roztoczańskiego Parku Narodowego. Prowadzi przez najwyższe wzniesienie Roztocza Zachodniego – Dąbrowę. Na trasie istnieją lessowe wąwozy oraz rzeka Wieprz, którą przekraczamy dwukrotnie. We wsi Wywłoczka miała miejsce pacyfikacja ludności polskiej w czasie, której Niemcy zamordowali kilkudziesięciu mieszkańców i spalili około 150 zabudowań.

Trasy Samochodowe:

Szlak przenikania kultur i religii. Długość: 186 km. Trasa: Biłgoraj – Korczów – Majdan Księżpolski – Księżpol – Biszcza – Gózd Lipiński – Harasiuki – Derylaki – Huta Krzeszowska – Gózd – Kurzyna – Dąbrownica – Ulanów – Bieliny – Krzeszów – Stary Jasiennik – Lipiny Dolne – Potok Górny – Zagródki – Luchów Górny – Tarnogród – Różaniec – Obsza – Zamch – Babice – Łukowa – Chmielek – Rakówka – Biłgoraj.
Trasa przebiega przez miejscowości istniejące w XV i XVI wieku, tworzące mozaikę kulturową i religijna, którą można dostrzec odwiedzając cmentarze, świątynie, kapliczki i pomniki. O bogatej kulturze tych terenów świadczą drewniane domy i budynki gospodarcze, w tym kuźnie i studnie. Na Ziemi Biłgorajskiej żyli katolicy, prawosławni, unici i wyznawcy judaizmu. W ciągu kilku godzin można dowiedzieć się o holokauście
Żydów, martyrologii unitów i Polaków pod zaborem rosyjskim, tragedii ludności w okresie II wojny światowej. W Ulanowie i Krzeszowie poznamy flisackie tradycje portów rzecznych.

Szlak krain geograficznych: Równiny Biłgorajskiej, Roztocza Zachodniego i Wyżyny Lubelskiej. Długość: 104 km. Trasa: Biłgoraj – Frampol – Goraj – Tarnawa – Turobin – Czernięcin – Gilów – Hosznia Ordynacka – Wólka Abramowska – Abramów – Radzięcin – Wola Radzięcka – Wola Kątecka – Dyle Hedwiżyn – Biłgoraj.
Trasa umożliwi nam poznanie miejscowości północnej części powiatu biłgorajskiego. Istnieją tutaj miejscowości o bogatej przeszłości historycznej: Goraj, Tarnawa, Turobin, Czernięcin oraz piękne krainy geograficzne Równiny Biłgorajskiej, Roztocza Zachodniego, Padołu Zamojskiego i Wyniosłości Giełczewskiej. Prowadzi dolinami rzeki Białej Łady i Poru.

Materiał powstał dzięki wykazowi szlaków turystycznych Ziemi Biłgorajskiej.

SZLAKI TURYSTYCZNE POWIATU ZAMOJSKIEGO

Szlaki Piesze Zamość:
Szlak Centralny – niebieski. Przebieg: Bełżec – Zwierzyniec – Radecznica – Szastarka. Długość: 144 km.
Na terenie szlaku występują bardzie ciekawe obiekty historyczne, kulturowe i geograficzne. W gminie Bełżec znajduje się Muzeum – Miejsce Pamięci po niemieckim nazistowskim obozie zagłady oraz cerkiew unicka z XVIII w. W miejscowości Rabinówka można skorzystać z usług gastronomicznych i rozrywkowych, w znajdującej się tam stadninie ,,Rogowe Kopce‘’. Szlak obejmuje również najwyższe wzniesienie Roztocza
Środkowego – Wzgórze Wapielnia (386,5 m n.p.m.). W Róży upamiętniono bitwy partyzantów polskich z 1943 roku. W gminie Radecznica znajduje się klasztor benedyktynów. W Otroczy podziwiać można Sowią Górę, gdzie istnieje kopiec z okresu powstania styczniowego. Szlak kończy się w Szastarce.

Szlak im. Władysławy Podobińskiej – zielony. Przebieg: Zamość – Krasnobród – Susiec. Długość: 56 km.
Szlak rozpoczyna się w Suściu, który jest miejscowością bogatą w agroturystykę. Znajduje się tutaj kościół parafialny z XIX wieku z barokowo – klasycystycznym wyposażeniem, drewniana dzwonnica i drewniany młyn z 1920 roku. Idąc dalej, dotrzemy do Wapielni, czyli najwyższego wzniesienia Roztocza Środkowego, będącego pomnikiem przyrody nieożywionej. W pobliżu Krasnobrodu mieści się rezerwat przyrody św. Roch, a w mieście – Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej. Wędrówkę kończymy w Zamościu, nazywanym ,,Perłą Renesansu’’, ,,miastem arkad’’ i ,,Padwą północy‘’. Najcenniejsze zabytki to: katedra, ratusz, kamienice, greckokatolicka cerkiew, fortyfikacje twierdzy oraz muzea: Zamojskie, Fortyfikacji i Broni ,,Arsenał’’ Oddział Muzeum Zamojskiego i Diecezjalne.

Szlak krawędziowy – czerwony. Przebieg: Zwierzyniec – Górecko Kościelne – Jozefów – Susiec. Długość: 52 km.
Szlak przebiega przez Roztocze Środkowe i Równinę Biłgorajską. Łączy stolicę Roztocza Środkowego Zwierzyniec z turystyczną miejscowością Susiec. Na terenie szlaku znajdują się dwa rezerwaty: ,,Szum ’, który powstał w celu ochrony krawędziowej rzeki Szum oraz ,, Czartowe Pole ‘’, którego przedmiotem ochrony jest zachowanie przełomu i doliny rzeki Sopot. W Józefowie znajdują pamiątki związane z powstaniem styczniowym, a w szczególności związane z poetą Mieczysławem Romanowskim. Tutaj także istnieją fragmenty kamieniołomów. Na trasie znajdują się miejsca związane z martyrologią narodu polskiego, jak Sochy, Józefów, Błudek. Na roztoczańskich rzekach zobaczymy progi skalne zwane szypotami, sopotami, porohami lub szumami. Znanym miejscem jest Górecko Kościelne z sanktuarium św. Stanisława Biskupa odwiedzane
przez dużą liczbę turystów.

Szlak partyzancki – czerwony. Przebieg: Szperówka – Szczebrzeszyn – Krasnobród – Krynice. Długość: 56 km.
W miejscowości Krynice należy zwrócić uwagę na drewniany kościół z rokokowym ołtarzem z 1920 roku oraz pozostałości XIX-wiecznego dworku z parkiem i terenem rekreacyjnym. Następnie kierujemy się do Zaboreczna, gdzie znajduje się pomnik bitwy partyzanckiej, stoczonej dnia 2 lutego 1943 roku, w celu obrony Zamojszczyzny przed pacyfikacją niemiecką. Kolejnym etapem wędrówki jest Krasnobród, który jest świetnym miejscem wypoczynkowym ze względu na znajdujący się tu zalew, plaże i punkty widokowe. Możemy obejrzeć dawny pałac rodziny Leszczyńskich, który obecnie pełni funkcję sanatorium rehabilitacyjnego dla dzieci, kapliczkę na ,,na wodzie‘’, podklasztor po dominikanach oraz sanktuarium Matki Boskiej Krasnobrodzkiej z muzeum przykościelnym. W Jacni znajduje się stok narciarski, a w Szczebrzeszynie słynny pomnik ,,Chrząszcza‘’, stary kirkut żydoski oraz synagoga. Szlak kończymy w
Szperówce.

Szlak im. Aleksandry Wachniewskiej – zielony.
Przebieg: Zwierzyniec – Szewnia Dolna – Bondyrz – Górecko Kościelne – Tereszpol Kukiełki – Florianka. Długość: 67 km.
Szlak prowadzi wzdłuż północnej granicy Roztoczańskiego Parku Narodowego. Przechodzi przez Wojdę, w której miała miejsce bitwa partyzancka stoczona przez odziały BCh 30 grudnia 1942 roku. W Bondyrzu znajduje się Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej. Wartymi uwagi są sztolnie w Senderkach. Lasowce są miejscem, w którym stoczono kolejną potyczkę partyzancką. W Górecku Kościelnym znajduje się sanktuarium św. Stanisława Biskupa Męczennika. Szlak kończy się we Floriance, przy Izbie Leśnej.

Szlak po Działach Grabowieckich – zielony. Przebieg: Kornelówka – Łaziska – Skierbieszów – Wierzba. Długość: 28 km.
Szlak prowadzi ze Starego Zamościa przez wieś Wierzba, Huszczka Duża do Skierbieszowa, Suchodębia, Łaziska (wieś, a dalej rezerwat) i do Kornelówki. Idąc nim możemy podziwiać wspaniałe krajobrazy i cuda natury. W okolicach Starego Zamościa przechodzimy przez, wyżłobione w podłożu lessowym, wąwozy. Dalej mijamy lasy z dużym udziałem buka i przepiękne, zwłaszcza w lecie, kolorowe mozaiki pól.

Szlak Roztoczański – żółty. Przebieg: Zwierzyniec – Biłgoraj – Bodaczów. Długość: 54 km.
Trasa prowadzi z Równiny Biłgorajskiej, przez Roztocze Zachodnie do stolicy Roztocza Środkowego – Zwierzyńca. Na szlaku znajduje się największe miasto Ziemi Biłgorajskiej – Biłgoraj – znany z tradycji sitarskich oraz Wzgórze Polak, znane z bitwy powstańczej z 1863 roku, Bagno Tałandy, z którego wypływa rzeka Gorajec. Znajdują się na nim rzeki: Łada, Biała Łada, Czarna Łada, Stok, Gorajec i Wieprz, a nich drewniane młyny wodne.

Szlaki rowerowe Zamość:

Szlak rowerowy na Figarnię – czerwony. Długość: 25 km Przebieg: Krasnobród Podklasztor – Majdan Wielki – Nowa Wieś – Husiny – Róża – Łuszczacz – Figarnia – Krasnobród.
Szlak zaczyna się we wschodniej części Krasnobrodu, zwanym ,,Krasnobród- Podklasztor‘’. W dzielnicy tej znajduje się dawny klasztor dominikanów (powstał w XVII wieku), a obecnie sanktuarium Matki Boskiej Krasnobrodzkiej. Mijamy kapliczkę na wodzie i kierujemy się w stronę Majdanu Wielkiego. Następnie przejeżdżamy most na Wieprzu. Mijamy kamienny krzyż i tablicę edukacyjną, skręcamy w lewo i jesteśmy w Nowej Wsi. Następnie, drogą do Krasnobrodu, kierujemy się w ulicę Lelewela i w kierunku południowym docierając do wsi Husiny. Dalej spotykamy niebieskie znaki szlaku centralnego i skręcamy w lewo do miejscowości Róża, gdzie znajduje się pomnik partyzantów. Następnie kierujemy się do szosy, mijamy zalew i jesteśmy w Łuszczaczu. Na rozwidleniu dróg skręcamy w lewo do gajówki Figarnia. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i jesteśmy na trasie Tomaszów – Krasnobród. Szlak kończy się w Krasnobrodzie, w którym oprócz wspomnianego klasztoru podziwiać
można uzdrowisko oraz kaplicę św. Rocha.

Szlak rowerowy Sztolnie na Wzgórzu Hołda – czarny. Długość: 50 km. Przebieg: Krasnobród – rezerwat ,,św. Roch‘’ – Lasowce – Stanisławów – Kolonia Husiny – Krasnobród.

Szlak rowerowy Pętla Jakubowicka – niebieski. Długość: 17 km. Przebieg: Krasnobród – rezerwat ,,św. Roch’’ – Hutki – uroczysko Belfont – Krasnobród.
Szlak zaczyna się w centrum Krasnobrodu. Zaraz przy kamiennej figurze skręcamy w prawo i jesteśmy przy kapliczce św. Rocha. W miejscu tym został utworzony rezerwat. Następnie po drewnianych schodach kierujemy się pod górę, w kierunku północno – zachodnim, docieramy do bitej drogi. Jedziemy przez rezerwat, na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, wspinamy się pod górę. Zjeżdżamy z drogi, jesteśmy na trasie Józefów – Zamość. Następnie zmieniamy kierunek i dojeżdżamy do wsi Hutki. Obok znajdują się parkingi leśne i stawy. Na koniec udajemy się do Krasnobrodu, do uroczyska Belfont. Według legendy na tym terenie odbywały się potajemne spotkania i rozmowy Marysieńki i króla Jana Sobieskiego.

Szlak rowerowy Krasnobród – Hutki – Malewszczyzna – Wólka Husińska. Długość: 40 km.

Szlak rowerowy Zwierzyniec – Florianka – żółty. Długość: 11 km. Przebieg: Zwierzyniec – Florianka.
Szlak rozpoczyna się w Zwierzyńcu przy siedzibie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego przy ulicy Plażowej. Następnie kierujemy się na południe, mijamy stawy ,,Echo’’ i osadę leśną ,,Rybakówka‘’ do przejazdu kolejowego i do ,,gościńca Florianka‘’.
W Floriance kończymy wyprawę. Z Florianki można również dotrzeć do ciekawej miejscowości – Górecko Kościelne.

Szlak rowerowy Na Skraju Roztocza. Długość: 40,5 km. Przebieg: Płoskie – Lipsko – Białowola – Skokówka.
Szlak rozpoczyna się przy stacji benzynowej w Płoskiem. Kierujemy się wzdłuż lotniska Mokre i skręcamy do miejscowości Mokre. Mijamy dwie kaplice i szkołę podstawową i wjeżdżamy do lasu, gdzie po lewej stronie leży rezerwat ,,Hubale’’, w którym chronione jest stanowiska susła perełkowanego. Opuszczamy wioskę Hubale i dojeżdżamy do wzgórza, na którym można podziwiać piękne widoki, na zachodzie, pokazujące
wzgórza Roztocza Środkowego, na południu Grzędy Sokalskiej, a na wschód – Padół Zamojski. Następnie jesteśmy w miejscowości Wychody, opuszczamy drogę asfaltową i drogą gruntową docieramy do wsi Skaraszów. Po prawej mijamy szkołę podstawową w Wólce Wieprzeckiej.

Kierujemy się drogą Wólka Wieprzecka – Szewnia do pomnika Powstania Zamojskiego. Dalej wyprawa prowadzi nas do drogi Zwierzyniec –
Topornica, do leśniczówki Wólka. Mijamy leśniczówkę Wólka i skręcamy w kierunku południowo–wschodnim drogą Nadleśnictwa Zwierzyniec do Lipska – Polesia. Na skraju Lipska – Polesia dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej Zamość – Wola Obszańska. Jedziemy około 150 m, skręcamy w drogę szutrową Lipsko – Polesie. Dojeżdżamy do wzgórza, a za wzgórzem w wąwozie kierujemy się na północ i po ok. 100 m przed
kapliczką skręcamy na wschód. Wokół trasy podczas opadów występuje gleba lessowa. Jedziemy w okolice transformatora i samotnego zabudowania. Skręcamy w kierunku północnym, a następnie na końcu sadu w kierunku północno – zachodnim. Od zakrętu jedziemy w kierunku wschodnim, gdzie znajduje się kapliczka św. Romana nad źródełkiem. Według legendy woda ma właściwości uzdrawiające. Za źródełkiem
wzgórze Miasteczko (przypuszcza się, że są to pozostałości Grodów Czerwieńskich).

Jedziemy skrajem lasu, po prawej cmentarzysko kurhanowe i jesteśmy w Lipsku. Dalej drogą gruntową obok cmentarza w pobliżu kościoła w Lipsku skręcamy na wschód, gdzie udajemy się na drogę Lipsko – Kosobudy do szkoły w Białowoli. Przy szkole pomnik mieszkańców zamordowanych podczas pacyfikacji Zamojszczyzny). Następnie dojeżdżamy do drogi Krasnobród – Zamość i jesteśmy w Pniówku. Dalej drogą powiatową przez Zwódne jedziemy do Skokówki, gdzie rozpościera się widok na Zamość. W Skokówce przy drodze wojewódzkiej Zamość – Wola Obszańska, kończy się szlak.


Szlak rowerowy Nad Wieprzem – zielony. Długość: 17 km. Szlak prowadzi z Nielisza do Stawu Noakowskiego.
Początek wyprawy przy szkole podstawowej w Nieliszu. Skręcamy w lewo i jedziemy do mostu na Łabuńce. Kilkaset metrów dalej zobaczyć można ujście Wieprza. Obok znajduje się pałac w Ruskich Piaskach. Budynek powstał w 1906 roku, a obecnie mieści się tam Dom Opieki dla kobiet. Po wschodniej stronie drogi zobaczyć można czynną gorzelnię, odbudowaną na początku XX wieku po pożarze w 1885 roku. Jedziemy w
kierunku północnym piaszczystą drogą i wjeżdżamy do lasu, w którym można zobaczyć ciekawe jezioro o nazwie Sodoma (wg lokalnych opowieści zamieszkują je tajemnicze potwory). Opuszczamy jezioro i dojeżdżamy do drogi asfaltowej, mijamy gminę Nielisz i Izbicę, jesteśmy w powiecie krasnostawskim. W Tarzymiechach dojeżdżamy do mostu nad Wieprzem, za którym zobaczymy murowaną kapliczkę w Wirkowicach. Jedziemy na południe, mijamy farmę strusi afrykańskich. Jesteśmy w Ujazdowie, gdzie przy brzegu rzeki Wieprz znajduje się drewniana kaplica p.w. NMP
Królowej Polski. Dalej po lewej wjeżdżamy na teren dworskiego parku krajobrazowego z ciekawym dworkiem murowanym, wybudowanym w 1874 roku. W Kolonii Staw Noakowski mijamy murowaną kapliczkę, a na zachodzie zobaczymy bryłę nowego kościoła parafialnego w Stawie Noakowskim. Szlak kończymy na drodze wojewódzkiej Zamość – Żółkiewka.

Szlak rowerowy Nad Zalewem – niebieski. Długość: 25 km. Szlak przebiega z Nielisza do Michalowa i wraca do Nielisza. Wycieczkę rozpoczynamy przy Urzędzie Gminy w Nieliszu. Następnie w kierunku zachodnim, jedziemy wzdłuż zapory wodnej. Obok znajduje się elektrownia wodna.
Zalew jest miejscem odwiedzanym przez wędkarzy i sportowców, uprawiających sporty wodne. Za tamą skręcamy w lewo, gdzie na skraju wioski Nawóz istnieje cmentarz z I wojny światowej. Opuszczamy Nawóz, gdzie znajdują się na wysokie maszty z antenami – służą do pomiarów telemetrycznych zalewu. Jedziemy dalej przez gminę Sułów, miejscowość Deszkowice, do Michalowa. Po prawej – zabudowania dworskie. Przy pomoście mieści się elektrownia wodna. Następnie można zboczyć z trasy i drogą żwirową udać się na teren parku w Klemensowie, w którym zobaczymy barokowy zespół pałacowy – dawną rezydencję Zamoyskich. Podziwiać tam można wiele rzadkich gatunków drzew. Opuszczamy park
i wracamy z powrotem do szlaku przez Bramę Michalowską. Obok mieści się również ciekawy domek architektoniczny (Kurza Stopka). Kierujemy się na północ, wśród jesionów istnieje ciekawy krzyż. Następnie jedziemy w stronę Nielisza, skręcamy w kierunku wschodnim. Jesteśmy
w Deszkowicach II. Dalej udajemy się w kierunku północnym, a po lewej stronie figura Matki Boskiej z 18 lipca 1906 roku. Jej fundatorem był Maurycy Zamoyski. W tym miejscu prowadził trakt z Rejowca do stacji kolejowej nadwiślańskiej do rezydencji w Klemensowie. Dojeżdżamy do lasu i drogą transportową jedziemy do leśniczówki Nowiny, która jest budynkiem, wybudowanym przez II wojną światową, obok niej mieści
się szkółka leśna. Jedziemy dalej w stronę Nielisza, po lewej stronie zobaczymy budynek dawnej szkoły z 1948 roku. W pobliżu znajduje się również kościół parafialny p.w. św. Wojciecha. Obok kościoła zobaczyć można drewnianą dzwonnicę, w której mieszczą się dwa dzwony wykonane po II wojnie światowej. Na cmentarzu stoi kaplica z 1906 roku, powstała z altany, w której witano hr. Maurycego Zamoyskiego. Zaraz przy
kościele istnieje budynek dawnego Urzędy Gminy w kształcie dworku ziemiańskiego. Naprzeciwko zobaczyć można pomnik poświęcony mieszkańcom Nielisza, zamordowanym w czasie II wojny światowej. Na koniec wycieczki wracamy droga powiatową do miejsca startu przy budynku Urzędu Gminy w Nieliszu. Materiały powstały dzięki stronie internetowej powiatu zamojskiego.

SZLAKI TURYSTYCZNE POWIATU KRAŚNICKIEGO:

Trasa Samochodowa.
Długość: 94 km. Przebieg: Kraśnik – Urzędów – Bęczyn – Dzierzkowice – Annopol – Łany – Gościeradów.
Trasa rozpoczyna się w Kraśniku. Udajemy się w kierunku drogi Urzędów – Opole, mijamy pomnik poświęcony więźniom nazistowskiego obozu. Jesteśmy w Urzędowie, w którym znajduje się barokowy kościół z XVIII wieku oraz pomnik Orląt Lwowskich. Na rynku w Urzędowie na uwagę zasługuje budynek Poczty Polskiej, na którym wzniesiono fasadę na cześć pocztmistrza Leona Ulricha – tłumacza dzieł Szekspira. Przy drodze do
Wilkołaza zobaczymy budynek Gminnego Ośrodka Kultury z ciekawą kopułą obserwatorium astronomicznego. Jedziemy w stronę Opola Lubelskiego, w Bęczynie odwiedzamy ośrodek garncarski. Wyrabiano tutaj słynne urzędowskie garnki o zielonkawej polewie. Wyroby te były znane już XVII wieku. Rodzina garncarzy Gajewskich stworzyła w swoim domu Prywatną Izbę Garncarską, w której ustawiła
kamień poświęcony miejscowym rzemieślnikom. Jedziemy w stronę Dzierzkowic, mijamy cmentarz i pomnik Legionistów, poległych podczas
I wojny światowej. Po prawej stronie mijamy Sanktuarium św. Otylii. Są tutaj źródła leczniczej wody i przyrodnicze uroczysko. Mijamy leśniczówkę ,,Zwierzyniec‘’ i przez las docieramy do wsi Dzierzkowice, w której znajduje się barokowy kościół z XVIII wieku z wyposażeniem barokowym
i rokokowym. Udajemy się w kierunku Annopola przez wąwozy lessowe, w miejscu tym planuje się utworzenie rezerwatu. Dojeżdżamy do Ludmiłówki iKsiężomierza. Obok znajduje makieta kościoła zbudowanego w 1430 roku. Mijamy Pole Zjawienia – miejsce kultu religijnego. Dalej jedziemy przez Suchą Wolę, Stary i Nowy Rachów, docieramy do Annopola. W centrum miasta można zobaczyć drewniany,
barokowy kościół p.w. św. Joachima i św. Anny o konstrukcji zrębowej. Jego wnętrze pokrywają przepiękne polichromie. Obok również znajduje się kościół wzniesiony w latach 1936 – 1966, w którym warto zwrócić uwagę na ambonę oraz obraz Matki Boskiej Kijowskiej. W okolicy istnieją pozostałości żydowskiego cmentarza (kirkutu). Przy drodze do Józefowa możemy zobaczyć pozostałości po kopalni fosforytów, które
wydobywano do 1970 roku. Na moście rozpościera się przepiękny widok na początkowy odcinek Małopolskiego Przełomu Wisły oraz skały wapienne koło Opoczki.

Kierujemy się z Annopola w stronę Stalowej Woli. Mijamy wieś Opolka Kol., w której znajduje się mogiła powstańców styczniowych. Opuszczamy Wyżynę Lubelską i wjeżdżamy na Równinę Biłgorajską, która słynie z lasów obfitych w grzyby. W Kosinie można skorzystać z przeprawy promowej. Jesteśmy w Borowie, w którym na uwagę zasługuje barokowy, drewniany kościół z poł. XVII wieku. Ciekawym obiektem jest również drewniana plebania z XIX wieku, porośnięta winoroślą. Między kościołem a plebanią mieści się figurka św. Jana Nepomucena. Na miejscowym cmentarzu
znajduję się mogiła i pomnik, upamiętniający zamordowanych przez Niemców mieszkańców podczas pacyfikacji z 1944 roku. Z Borowa wracamy w stronę Annopola. Przy kapliczce skręcamy w kierunku Gościeradowa, docieramy do Łanów, w których widzimy źródła rzeki Tuczyn. Są to najcieplejsze źródła Lubelszczyzny. Jedziemy do Gościeradowa, w którym istnieje rezerwat ,,Szczeckie Doły‘’, powołany w celu ochrony stanowiska buku z ciekawymi parowami i wąwozami. W Gościeradowie odwiedzamy kościół wzniesiony w I poł. XX wieku wg projektu Józefa Piusa Dziekońskiego. Przed kościołem oglądamy drewnianą, barokowa figurka św. Jana Nepomucena z XVIII wieku. Na drodze krajowej skręcamy w lewo i docieramy do pałacu Prażmowskich i Suchodolskich, zbudowanego w II poł. XVIII wieku, otoczone parkiem, w którym zachował się murowany spichlerz. Obecnie mieści się w nim Dom Pomocy Społecznej. Udajemy się w kierunku Kraśnika, mijamy wieś Liśnik i jesteśmy w Olbięcinie, w którym znajduję się zespół pałacowo-dworski z XVII wieku. Była to siedziba rodu Wybranowskich, a 1867 roku przebywał w nim król Stanisław August Poniatowski. Na zboczu po przeciwnej stronie stoi drewniany kościół zbudowany w latach 1935 – 1938 z zabytkowym, czarnym ołtarzem z rzeźbą Trójcy Przenajświętszej. Opuszczamy Olbięcin, jedziemy w stronę Kraśnika do miejscowości Spławy II, w której mieści się Izba Tradycji
Cegielnianych. Docieramy do skrzyżowania, na którym zaczyna się obwodnica Kraśnika. Na obrzeżach po prawej stronie widzimy wysoki komin Cegielni Hoffmanowskiej, w której powstała największa na świecie ręcznie formowana cegła.

Wjeżdżamy do centrum miasta. Warto w nim odwiedzić Muzeum Regionalne i Muzeum 24 Pułku Ułanów. Ciekawa jest również kraśnicka kolegiata z nagrobkami przypisywanymi znanemu renesansowemu rzeźbiarzowi Santi Gucciemu. W przylegających do kościoła zabudowaniach klasztoru kanoników regularnych tworzył pierwszą tabulaturę organową muzyk epoki renesansu Jan z Lublina. W rynku stoi obelisk poświęcony Józefowi Piłsudskiemu. Na uwagę zasługuje również drewniany Dworek Modrzewiowy z XVII wieku, duża i mała synagoga oraz pomnik św. Jana Pawła
II z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, który jest repliką pomnika stojącego na dziedzińcu KUL.

Trasa Rowerowa:
Długość: 40 km. Przebieg: Kraśnik – Urzędów – Bęczyn – rez. Natalin – Boby – Urzędów – Popkowice – Dąbrowa Bór – Zalew Kraśnicki – Kraśnik.

Trasa rozpoczyna się na parkingu obok stadionu MOSiR. Jedziemy w stronę drogi Kraśnik – Urzędów. Mijamy pomnik poświęcony więźniom hitlerowskiego obozu. W Urzędowie na uwagę zasługuje barokowy kościół z II poł. XVIII wieku, przed którym znajduje się pomnik Orląt Lwowskich. Po przeciwnej stronie – Gminny Ośrodek Kultury z kopułą obserwatorium astronomicznego. Na budynku Poczty Polskiej mieści się tablica
poświęcona Leonowi Ulrichowi, na rynku obelisk upamiętniający 600 – lecie nadania przez Władysława Jagiełłę praw miejskich. Z rynku kierujemy się w stronę Opola Lubelskiego, za mostem na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i jedziemy do Bęczyna, w którym zwiedzamy ośrodek garncarski. Opuszczamy Bęczyn i jedziemy w stronę Bobów. W okolicy możemy podziwiać można leśny rezerwat ,,Natalin’’, którego celem jest ochrona jodły pospolitej. Mijamy wieś Mikołajówka, docieramy do Bobów, gdzie znajduje się tor kartingowy oraz neogotycki kościół. Od kościoła jedziemy w stronę Wierzbicy. Mijamy teren dawnego dworku w Moniakach. W Wierzbicy skręcamy w prawo i jedziemy do Urzędowa, gdzie na rynku w lewo,
a następnie w stronę Popkowic. Odwiedzić tu można kościół z I poł. XVII wieku. W Popkowicach skręcamy w prawo, mijamy cmentarz i jedziemy do wsi Dąbrowa Bór, następnie w kierunku Bęczyna i na rozwidleniu dróg prosto do zalewu kraśnickiego na rzece Wyżnicy. Kąpielisko ma charakter retencyjny z możliwością wykorzystania dla potrzeb rekreacji. Można skorzystać z wypożyczalni sprzętu pływającego, usług gastronomicznych czy wynająć domek campingowy. Następnie opuszczamy zalew, wracamy do skrzyżowania przy szkole i dojeżdżamy do Kraśnika.


Trasa Rowerowa:
Długość: 50 km. Przebieg: Kraśnik – Krzywie – Dzierzkowice – Księżomierz – Gościeradów – rez. Marynopole – Budki – Rzeczyca Kościelna – Owczarnia – Kraśnik.
Trasa zaczyna się przy stadionie MOSiR w dzielniczy fabrycznej Kraśnika. Kierujemy się w stronę Dzierzkowic. Mijamy cmentarz i zjeżdżamy w dół do doliny rzeki Wyżnicy. Przejeżdżamy obok kapliczki i udajemy się na drogę do Krzywia. Obok znajduję się staw rybny, który dawniej służył mieszkańcom Kraśnika Fabrycznego jako kąpielisko. Jesteśmy w Dzierzkowicach, w których na uwagę zasługuje barokowy kościół drewniany z I poł. XVIII wieku. W centrum miejscowości znajduje się pomnik poświęcony ofiarom nazistowskich zbrodni. Kierujemy się w stronę Annopola. Wokół trasy otaczają nas wąwozy, porośnięte grabowymi lasami. Docieramy do Księżomierzy przez Ludmiłówkę, na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, dojeżdżamy na drogę krajową, na której skręcamy w prawo i jesteśmy w Gościeradowie, a następnie udajemy się drogą do Trzydnika Dużego. W Wólce Gościeradowej po lewej stronie zobaczymy dawny folwark, gdzie obecnie znajduje się Zespół Szkół im. Władysława Reymonta.
Istnieją tam również stare budynki: rządcówka i spichlerz. Wjeżdżamy na teren Lasów Gościeradowskich, w których utworzony został rezerwat ,,Marynopole ‘’ w celu ochrony drzewostanu jodłowego. Rezerwat możemy lepiej poznać, dzięki specjalnie stworzonej ścieżce edukacyjnej. Opuszczamy rezerwat i przejeżdżamy przez wieś Marynopole i Budki. W Budkach skręcamy w prawo i nie dojeżdżając do Trzydnika Dużego, skręcamy w lewo. Jedziemy przez Trzydnik Mały do Rzeczycy Kościelnej. Po lewej stronie widzimy stare wyrobiska wypełnione wodą. Są to pozostałości po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego z lat 50. XX wieku. W Rzeczycy Kościelnej skręcamy w lewo, w stronę wsi Owczarnia. Po drodze warto zobaczyć drewniany kościół z poł. XVIII wieku. p.w. Przemienia Pańskiego oraz miejscowy cmentarz, na wprost, którego ustawiono pomnik, upamiętniający działalność lewicowej partyzantki (wieś nazywano ,,Małą Moskwą’’). Trasa kończy się w Owczarni, skręcamy w prawo i duktem przejeżdżamy kilkaset metrów do asfaltowej drogi, dojeżdżając do starej dzielnicy Kraśnika. Po prawej stronie znajduje się lotnisko modelarskie, na którym odbywa się rokrocznie Ogólnopolski Mityng Modelarski. Ścieżką rowerową wracamy do dzielnicy fabrycznej w Kraśniku.

Trasa Rowerowa. Długość : 30 km. Przebieg: Kraśnik (dw. kolejowy) – Stróża Kolonia – Słodków III – Szastarka – Sulów – Stróża Kolonia – Kraśnik (dw. kolejowy).

Trasa rozpoczyna się na dworcu kolejowym w Kraśniku, obok którego znajduje się pomnik kolejarzy poległych w latach 1939 – 1945 w walce z Niemcami. Jedziemy przez osiedle domów jednorodzinnych, na końcu którego mieści się ogrodzony siatką i porośnięty drzewami cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej. Jest to miejsce spoczynku kilku tysięcy żołnierzy, walczących podczas tzw. bitwy pod Kraśnikiem. Jedziemy do wsi Stróża Kolonia, miejscowości, która istniała już w XI – XII wieku. Zwiedzić tu można wotywną kaplicę wzniesioną z fundacji Zamoyskich na planie trójkąta w II poł. XVIII wieku. Obok kaplicy zbudowano taras widokowy, na którym rozpościera się widok na głęboką dolinę, w której istnieje kompleks stawów rybnych z siedliskiem licznej populacji ptactwa wodnego i z wieloma pomnikami drzew (lip, kasztanowca białego, klona, jawora – najprawdopodobniej najstarszego i największego okazu tego gatunku na terenie Polski). Docieramy do pierwszych wzgórz Roztocza Zachodniego, zjeżdżamy do Słodkowa III. Na rozwidleniu obok szkoły zobaczymy figurkę św. Jana Nepomucena oraz źródło rzeki Wyżnica – dopływ Wisły.
Opuszczamy Słodków i jedziemy do Szastarki, w której przed II wojną światową były magazyny benzyny lotniczej, zniszczone przez Polaków we wrześniu 1939 roku. W miejscowości, ciekawym obiektem do zwiedzania jest zabytkowy budynek stacji kolejowej. Wyjeżdżamy z Szastarki w stronę Sulowa i Zakrzówka, na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w kierunku Kraśnika. Jedziemy przez linię kolejową, zjeżdżamy w dół do Stróża Kolonia. W lewo droga prowadzi do wsi Karpiówka, znanej z pacyfikacji dokonanej przez Niemców, ofiary spoczywają na cmentarzu na końcu wsi. W Kolonii
Stróża mijamy kościół, kończymy trasę na dworcu kolejowym w Kraśniku.


Trasa Piesza. Długość: 20 km. Przebieg: Kraśnik (dz. fabryczna) – Kol. Wyżnianka – zalew – Kraśnik (ul. Urzędowska) – Kraśnik (dz. fabryczna).
Początek trasy – przy parkingu MOSiR w dzielnicy fabrycznej. Idziemy w stronę cmentarza komunalnego, schodzimy w dół do rzeki Wyżnicy. Opuszczamy Kol. Wyżniankę, przekraczamy most, skręcamy w lewo, idziemy wzdłuż rzeki do zalewu kraśnickiego. Nad zalewem można skorzystać z atrakcji turystycznych i gastronomicznych. Następnie idziemy brzegiem zalewu, przechodzimy mostkiem na ul. Jagiellońską, równolegle do głównej ul. Urzędowskiej. Idziemy w stronę starej części Kraśnika. Obok parku skręcamy w lewo pod górę do ul. Urzędowskiej, następnie ponownie w lewo. Na wprost znajduje się budynek Urzędu Stanu Cywilnego – dawna wartowania 24. Pułku Ułanów. Dalej wzdłuż ścieżki rowerowej idziemy do dzielni fabrycznej Kraśnika, mijamy nowe osiedle ,,Piaski‘’ oraz hale fabryczne Tsubaki Hoover S.A i Dalkia.

Trasa Piesza. Długość: 20 km. Przebieg: Kraśnik (dz. fabryczna) – Urzędów (sanktuarium św. Otylii ) – Bęczyn – Lasy Dzierzkowickie – Kraśnik (dz. fabryczna). Trasę zaczynamy w dzielnicy fabrycznej przy Centrum Kultury i Promocji. Naprzeciwko znajduję się dawny budynek dawnej Miejskiej Rady Narodowej w Kraśniku Fabrycznym. Obok, mieści się pomnik poświęcony mieszkańcom, walczącym o kościół w 1959 r. Na rozwidleniu dróg skręcamy w prawo w ul. Krasińskiego i idziemy w kierunku cmentarza komunalnego. Na skraju zwartej zabudowy, po lewej stronie widzimy wioskę Dziecięcą Kinderdorf International (druga w Polsce po Biłgoraju wioska zbudowana przez tę fundację). Idziemy do miejsca pod las, skręcamy w lewo. Kierujemy się w prawo do brukowanej drogi, aż do drogi asfaltowej Urzędów – Dzierzkowice. Tutaj w lewo i dochodzimy do sanktuarium św. Otylii. Udajemy drogą do Dzierzkowic, za mostem po lewej stronie mijamy leśniczówkę ,,Zwierzyniec‘’ (miejscowa tradycja mówi, że polował
tutaj król Władysław Jagiełło. Dalej droga prowadzi przez łąki nad rzeką Urzędówką.

Jesteśmy w Bęczynie, skręcamy w lewo i docieramy do Izby Tradycji Garncarskich Zygfryda i Cezarego Gajewskich, w której znajduje się stary piec do wypalania wyrobów glinianych oraz warsztat garncarski. W pobliżu jest miejsce do biwakowania z drewnianą wiatą. Przed nami łąki nad Urzędówką. Idziemy na drugą stronę rzeki przez mostek, docieramy do trasy Urzędów – Dzierzkowice, skręcamy w prawo i jesteśmy na
wylocie brukowanej drogi, kierujemy się w lewo i wracamy do Kraśnika. Materiał powstał dzięki informatorowi powiatowego po trasach rowerowych, pieszych i samochodowych powiatu kraśnickiego.

SZLAKI TURYSTYCZNE POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO

Szlak Gocki – oznaczony na niebiesko, to jeden z szlaków znajdujących się na terenie powiatu hrubieszowskiego.
Szlak prowadzi przez takie miejscowości, jak: Masłomęcz, w którym istnieje replika chaty gockiej, Kosmów z pozostałościami dworku pałacowego, Cichobórz, w którym można spotkać czaplę siwą oraz Kryłów z ruinami zamku.

Szlak Nadbużański – oznaczony na czerwono, to kolejny ze szlaków znajdujących się na terenie powiatu hrubieszowskiego. Szlak prowadzi przez takie miejscowości, jak: Husynne, w którym znajduje się szlak bocianich gniazd i cmentarz wojenny, Moroczyn, gdzie położone są ruiny kompleksu
dworskiego z XIX wieku oraz prawosławny cmentarz, Dziekanów, gdzie swoją siedzibę miała Zarządcówka Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego (TRH), Hrubieszów, w którym na uwagę zasługują: Dworek De Chateau, Muzeum im. Ks. St. Staszica, trzynastokopułowa cerkiew prawosławna, dawna kwatera mjr. Henryka Dobrzańskiego. W Gródku występuje rzadki gatunek gryzonia – suseł perełkowany, wąwozy lessowe, wczesnośredniowieczne grodzisko oraz miejsce prac archeologicznych ,,Królewski Kat‘’. W Czumowie – pałacyk z XIX wieku, w Ślipczu – przełom rzeki Bug oraz kurhany z ,,Mogiłą Chrobrego‘’, a w Kosmowie – kopiec – pomnik z okresu zarazy morowej. Transgraniczna Trasa Turystyczna:
Składa się z dwóch pętli:

1. nadbużańsko – archeologiczna (oznaczona na zielono),

2. historyczno – staszicowa (oznaczona na niebiesko).

Pętla 1:
Szlak prowadzi przez takie miejscowości, jak: Gródek, w którym prowadzone są badania archeologiczne, Czumów z pałacykiem z XIX wieku, Ślipcze, będące miejscem przełomu Bugu, Kosmów – z kopcem oraz pomnikiem z okresu zarazy morowej, Cichobórz z czaplą siwą, Masłomęcz z repliką chaty gockiej, Czermno z dawną cerkwią unicką. Szlak kończy się w Gródku.


Pętla 2:
Szlak ten prowadzi przez takie miejscowości, jak: Gródek, przez który przebiega jedyna w Polsce linia szerokotorowa LHS, Husynne, gdzie oprócz bocianich gniazd znajduje się mogiła zabitych przez Sowietów nieznanych żołnierzy, Moroczyn – z ruinami kompleksu dworskiego z XIX wieku, Szpikołosy z dawną cerkwią unicką, Dziekanów (w którym założono Towarzystwo Rolniczo Hrubieszowskie, z pomnikiem Stanisława
Staszica i pomnikiem pierwszego prezesa TRH Józefa Grotthusa oraz Świerszczów – ze zbiorem nadbużańskich jeziorek. Szlak kończy się w Gródku.


Ścieżka historyczno – przyrodnicza Gródek – Czumów:
Podczas wycieczki odwiedzimy następujące przystanki:
Przystanek 1 – Grodzisko w Gródku,
Przystanek 2 – Stanowisko susła perełkowanego,
Przystanek 3 – Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu,
Przystanek 4 – Błonia Nadbużańskie,
Przystanek 5 – Bóbr europejski,
Przystanek 6 – Rzeka Bug,
Przystanek 7 – Pałacyk w Czumowie.

Nadbużański Tramp:
Lokalna Trasa Turystyczna ,,Nadbużański Tramp’’ – oznaczona na żółto.
Lokalna Trasa Turystyczna jest interesującym szlakiem, pokazującym ciekawostki przyrodnicze i historyczne. Najbardziej ciekawymi miejscami są przełom Bugu oraz tajemnicze kurhany.

Nadbużańśki Szlak Rowerowy Janów Lubelski – Hrubieszów – oznaczony na czerwono. Szlak prowadzi przesz takie miejscowości, jak: Stefankowice, gdzie zobaczyć można sosnę czarną oraz pałacyk z XIX wieku, Ubrodowice, w których na uwagę zasługuje kopiec z okresu I wojny światowej, Białoskóry, przez które przebiega Strzelecki Park Krajobrazowy oraz mogiły z okresu II wojny światowej, Szpikołosy z dawną cerkwią grekokatolicką z 1801 roku, Dziekanów z zarządcówką oraz kuźnią TRH i grobowcem rodzinnym Grottuhusów, Moroczyn z pozostałością zespołu dworskiego z parkiem podworskim, stawem oraz cmentarzem prawosławnym, a także Teptiuków z nadbużańskimi oczkami wodnymi. Szlak kończy się w Gródku, w którym istnieje stanowisko żołny, susła perełkowanego i płaty roślinności stepowej.

Materiał powstał dzięki stronie internetowej powiatu hrubieszowskiego.

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców