Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Euroregion Roztocze jako przykład dobrych praktyk w ochronie dziedzictwa naturalnego!

Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze wraz z partnerem Stowarzyszeniem Samorządów Euroregion Roztocze Ukraina realizują projekt pn. „Euroregion Roztocze jako przykład dobrych praktyk w ochronie dziedzictwa naturalnego”. Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Projekt ten jest odpowiedzią na ustalone potrzeby społeczne w oparciu o analizę uwarunkowań na Ukrainie. Celem projektu jest transformacja rozwiązań w kierunku zeroemisyjnej gospodarki, które mogą być inspiracją dla samorządów na Ukrainie.

Główne założenia projektu, to promowanie odnawialnych źródeł energii, ekologicznych środków transportu oraz opracowanie planów w celu zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi oraz przedstawienie korzyści wynikających ze współpracy samorządów zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Beneficjentami projektu są osoby reprezentujące miasta na Ukrainie o podobnej wielkości i uwarunkowaniach do miast zaangażowanych w realizację projektu po stronie polskiej.

W ramach projektu zostało powołane Transgraniczne Centrum Informacji Ekologicznej oraz uruchomiona strona internetowa: https://tcieroztocze.info/

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców