Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Zebranie założycielskie Euroregionu Roztocze!

20 maja w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze. W spotkaniu uczestniczyło 32 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województw lubelskiego i podkarpackiego. Wyłoniono Zarząd w składzie: prezes Wojciech Żukowski – Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, wiceprezes Andrzej Rolla – Starosta Kraśnicki, wiceprezes Andrzej Szarlip – Starosta Biłgorajski, członek zarządu Grzegorz Dominik – Burmistrz Miasta i Gminy Narol, członek zarządu Damian Miechowicz – Zamość oraz Komisję Rewizyjną w składzie: przewodniczący Jarosław Korzeń – Wicestarosta Tomaszowski, Stanisław Grześko – Starosta Zamojski, Krzysztof Kołtyś – Burmistrz Janowa Lubelskiego.

Priorytetem w zakresie działalności Euroregionu Roztocze będzie dalsze tworzenie warunków do rozwijania współpracy transgranicznej bezpośrednio sąsiadujących obszarów Ukrainy i Polski. Istotnym zamiarem nowego euroregionu będzie ochrona środowiska naturalnego przygranicznych terenów, prowadzenie działań zapobiegających zagrożeniom i klęskom żywiołowym. Za powstaniem Euroregionu przemówiły także argumenty o walorach turystycznych Roztocza, a także produkowanej tu zdrowej żywności, która może stać się towarem eksportowym. Euroregion Roztocze jest 17. euroregionem na mapie Polski. 

W planach stowarzyszenia widnieją następujące cele:

– Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku;

– prace nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym województwa lubelskiego na lata 2021-2027;

 – prace nad programami unijnymi w obszarze rozwoju obszarów wiejskich i transgranicznych.

Link do nagrania: https://lublin.tvp.pl/48142989/powstalo-stowarzyszenie-samorzadow-euroregionu-roztocze


Data publikacji: 20.05.2020

Liczby

59

jednostek samorządu terytorialnego

54

samorządy z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

550 tys.

liczba mieszkańców