Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Powstał Euroregion Roztocze Ukraina!

W dniu 24 lipca 2020 roku w Żółkwi odbyło się spotkanie burmistrzów miast, wsi i STW położonych na ukraińskim Roztoczu, którego wynikiem było założenie Lokalnego Stowarzyszenia Związku Samorządów „Euroregion Roztocze Ukraina”.

W zebraniu założycielskim uczestniczyli P. Vykhopen (Żółkiew), V. Muravel (Nowojaworów), I. Semeriak (Iwano-Frankowsk), P. Dominik (Magierów), M. Zińko (Rawa-Ruska) i O. Sozańska (Jaworów). Za pośrednictwem Internetu w spotkaniu wzięli również udział Wojciech Żukowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze oraz Jarosław Joniec – Dyrektor Biura.

Na posiedzeniu zatwierdzono statut Stowarzyszenia. Przewodniczącym Stowarzyszenia został Piotr Bogdanowicz Vykhopen, a Dyrektorem Wykonawczym dyrektor Centrum Informacji Turystycznej w Żółkwi Lubomyr Kravets.

Celem Stowarzyszenia jest efektywniejsze wykonywanie uprawnień jednostek samorządów terytorialnych – założycieli Stowarzyszenia w zakresie opieki i promocji Roztocza, koordynacja działań na rzecz ochrony praw i interesów społeczności lokalnych, wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Roztocza, tworzenie nowych perspektyw dla obszarów przygranicznych. Euroregion Roztocze Ukraina obejmuje ponad 60 miast, miasteczek i wsi położonych na Roztoczu ukraińskim, które stały się członkami STW Żółkwi, Iwano-Frankowskiego, Nowojawrowska, Jaworowa, Rawa-Ruskiej i Magierowskiej.


Data publikacji: 24.07.2020

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców