Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu w Biłgoraju!

W Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze z udziałem zaproszonych gości: Michała Mulawy –  Wicemarszałka Województwa Lubelskiego oraz prof. Marcina Szewczaka – Prezesa Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego.

W trakcie posiedzenia Zarząd podjął kluczowe decyzje organizacyjne umożliwiające stworzenie międzynarodowej formuły Euroregionu – Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze, a także w dalszej kolejności Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Roztocze. Dyskutowano również nad podjęciem działań zmierzających do stworzenia spójnego  systemu identyfikacji wizualnej Euroregionu Roztocze.

W drodze uchwały do Stowarzyszenia zostały przyjęte kolejne samorządy: Gmina Horyniec-Zdrój, Gmina Księżpol, Gmina Józefów i Gmina Zamość.

Dziękujemy panu Andrzejowi Szarlipowi – wiceprezesowi Zarządu oraz pracownikom Biura ds. Komunikacji Medialnej, Informacji i Promocji w Starostwie Biłgorajskim za gościnę i współpracę przy organizacji posiedzenia.


Data publikacji: 16.09.2020

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców