Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Zawarcie partnerstwa w Tomaszowie Lubelskim!

W dniu 30 września 2020 r. w Tomaszowie Lubelskim został podpisany List intencyjny w sprawie zawarcia partnerstwa „Roztocze Środkowe w celu podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego oraz przystąpienia do projektu Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych położonych  na terenie Rezerwatu Biosfery Roztocze:

1. Gminą Bełżec reprezentowaną przez Wójta Andrzeja Adamka

2. Gminą Krynice reprezentowaną przez  Wójta Jacka Wiśniewskiego

3. Gminą Lubycza Królewska reprezentowaną przez  Burmistrza Marka Łuszczyńskiego

4. Gminą Susiec reprezentowaną przez Wójta Zbigniewa Naklickiego

5. Gminą Tarnawatka reprezentowaną przez Wójta Piotra Pasiecznego

6. Gminą Tomaszów Lubelski reprezentowaną przez Wójta Marzenę Czubaj-Gancarz

7. Miastem Tomaszów Lubelski reprezentowanym przez Burmistrza Wojciecha Żukowskiego

8. Gminą Narol reprezentowaną przez Burmistrza Grzegorza Dominika

9. Stowarzyszeniem Samorządów Euroregion Roztocze reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Wojciecha Żukowskiego.

„Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” to projekt realizowany we  współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Samorządów Województw, Gmin i Powiatów oraz Związku Miast Polskich.


Data publikacji: 30.09.2020

Liczby

59

jednostek samorządu terytorialnego

54

samorządy z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

550 tys.

liczba mieszkańców