Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Powiat Lubaczowski Subregionem Turystycznym Roztocze!

Zgodnie z założeniami „Strategii Rozwoju i Komunikacji Marketingowej Turystyki Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2025”, przyjętej przez Zarząd Województwa, obszar Powiatu Lubaczowskiego został wskazany jako jeden z pięciu podregionów turystycznych w Podkarpackiem. Oprócz Roztocza jako krainy wyróżniono także : Rzeszów- miasto i region, Dolinę Sanu i Wisły,  Beskid Niski i Bieszczady.

We wspomnianej strategii wskazano,  że Podkarpackie będzie jednym z wiodących regionów turystycznych w Europie Środkowej, ze względu na wyraziste i osadzone  na realnych wyróżnikach krainy turystyczne.  Autorzy dokumentu podkreślają także,  że oferty turystyczne powinny być oparte na unikatowości przyrodniczej i kulturowej.

Samorząd Powiatu Lubaczowskiego aktywnie włącza się w realizację kierunku polityki turystycznej regionu i subregionu oraz podejmuje działania na rzecz budowy i wzmocnienia marki Roztocze. Ten kierunek działania wynika z przekonania, ze turystyka powinna stać się dochodową branżą gospodarczą,  rozwijającą się z poszanowaniem zasobów natury oraz dziedzictwa kulturowego. Dlatego ważne jest, aby komunikacja marketingowa była oparta o doświadczanie, jakie czeka na turystów w Krainie Roztocze,  wynikające z natury, a w szczególności z bogactwa lasów.

Stąd też inicjowane są działania zmierzające do stworzenia nowych markowych produktów turystycznych Roztocza, opartych na odkrywaniu „uzdrawiającej mocy natury”. Wyjątkowość przyrody występującej na Roztoczu pozwala na zbudowanie  innowacyjnych i niepowtarzalnych ofert turystycznych.


Data publikacji: 25.01.2021

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców