Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Euroregion Roztocze jest organizacją międzynarodową!

Z wielką przyjemnością możemy poinformować, że w dniu 27 stycznia 2021 r. Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wydał zgodę na przystąpienie samorządów do międzynarodowego zrzeszenia społeczności lokalnej pod nazwą Związek Transgraniczny Euroregion Roztocze.

Jednostki samorządu terytorialnego należące do Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze, następnie wystąpiły o wyrażenie zgody w tej sprawie do Ministra Spraw Zagranicznych za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego i Podkarpackiego. Równolegle w Żółkwi powstało Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze Ukraina, z którym została podpisana umowa o utworzeniu Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze. Po uzupełnieniu wniosku do MSZ o umowę z partnerami z Ukrainy i inne wymagane dokumenty, ta dosyć skomplikowana oraz długo trwająca procedura zakończyła się powodzeniem. Całość koordynował prezes zarządu Wojciech Żukowski oraz Biuro Euroregionu Roztocze.

Powstanie Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze umożliwia partycypowanie organizacji w kształtowaniu strategii współpracy transgranicznej oraz występowanie o fundusze zewnętrzne przeznaczone dla organizacji o charakterze międzynarodowym.

Funkcję Sekretariatu Związku będzie pełniło dotychczasowe Biuro Euroregionu z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 80.


Data publikacji: 28.01.2021

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców