Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Międzynarodowe spotkanie Euroregionu Roztocze!

W dniu 9.04.2021 r. odbyło się spotkanie on-line Lokalnego Stowarzyszenia Samorządów „Euroregion Roztocze-Ukraina” z udziałem Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

W potkaniu wzięli udział członkowie Euroregionu Roztocze Ukraina:  Przewodniczący Oleg Volskyi – Rada Miejska w Żółkwi, Iwan Iwanusa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Rawie- Ruskiej, Iryna Perun – Przewodnicząca Rady Wsi Iwano-Frankowska, Mykoła Sało – Przewodniczący Rady Wsi Dobrosynsko-Magieriwska, Igor Grabovsky – Przewodniczący Rady Miejskiej Jaworowa, Vołodymyr Metseliukh – Przewodniczący Rady Miejskiej Nowojaworowska.     

Po wprowadzeniu i przywitaniu uczestników spotkania przez Przewodniczącego Olega Volskyiego oraz Prezesa Zarządu Wojciecha Żukowskiego miało miejsce wystąpienie Pani Izabeli Szczęsnej-Kowalczyk, Kierownika Oddziału Współpracy Międzynarodowej w Kancelarii Marszałka Województwa Lubelskiego, na temat roli Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze w Kongresie Trójmorza planowanym w Lublinie. Następnie Vasyl Khimyak przedstawił Programu Współpracy Transgranicznej „Polska-Białoruś-Ukraina”, rolę i możliwości działalności Stowarzyszenia oraz rozwoju społeczno-gospodarczego społeczności terytorialnych obszarów przygranicznych. Dyrektor Biura Euroregionu Roztocze Jarosław Joniec przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności, sprawozdanie z działalności Euroregionu „Roztocze-Ukraina” zaprezentował Lubomir Krawiec.

Spotkanie zakończyła sesja Q&A do prelegentów oraz wymiana uwag dotyczących dotychczasowych osiągnięć і planowanych dalszych działań.

Spotkanie było zapowiedzią cyklicznych konferencji oraz zacieśnienia współpracy w ramach Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze.


Data publikacji: 10.04.2021

Liczby

59

jednostek samorządu terytorialnego

54

samorządy z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

550 tys.

liczba mieszkańców