Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Diagnoza CWD do konsultacji

Projekt Raportu diagnostycznego „Portret Partnerstwa Roztocze Środkowe”, do pobrania plik pdf.:

Pobierz raport diagnostyczny (PDF)

Link do formularza zgłoszenia uwagi: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=sp2f3f7gL0a7U55xJZ-OZU4gk1y9oSZDiYNLIRH6SXxUOUlUSU81VlJVN0hBUTVXNzFNNTlXRDlCQy4u


Data publikacji: 19.04.2021

Liczby

59

jednostek samorządu terytorialnego

54

samorządy z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

550 tys.

liczba mieszkańców