Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Zebranie Zarządu Euroregionu!

W dniu 27.04.2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregion  Roztocze. Podczas spotkania zostało przedstawione sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2020 rok, podjęte uchwały umożliwiające realizację zadań związanych z bieżącą działalnością biura oraz przyjęte kolejne samorządy: Gmina Gorzków, Gmina Biszcza oraz Gmina Potok Górny. Tym samym nasze Stowarzyszenie liczy 52 jednostki samorządu terytorialnego.

W zebraniu wzięli udział członkowie zarządu: Wojciech Żukowski – prezes, Andrzej Rolla – wiceprezes, Andrzej Szarlip – wiceprezes, Grzegorz Dominik – Burmistrz Narola – członek zarządu, Damian Miechowicz – członek zarządu, zaproszeni goście: dr hab. Marcin Szewczak – radca prawny, Jarosław Joniec – dyrektor biura oraz pracownicy biura.


Data publikacji: 27.04.2021

Liczby

59

jednostek samorządu terytorialnego

54

samorządy z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

550 tys.

liczba mieszkańców