Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Spotkanie Rady Partnerstwa „Roztocze Środkowe”!

W dniu 20 maja 2021 r. w sali  konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim, odbyło się spotkanie Rady Partnerstwa „Roztocze Środkowe” w ramach programu pilotażowego Centrum Wsparcia Doradczego.

Na podstawie wcześniej opracowanego raportu diagnostycznego, eksperci oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego należących do partnerstwa nakreślili kierunki rozwoju. W ramach prowadzonej dyskusji zostały wyłonione cele strategiczne: turystyka, seniorzy, młodzież oraz ochrona klimatu. Rada zatwierdziła plan prac na miesiąc czerwiec w ramach  którego zostaną przeprowadzone warsztaty projektowe.

Raport diagnostyczny stanowi podsumowanie uwag ekspertów, samorządowców oraz przedstawicieli lokalnych społeczności. Istotne przy opracowywaniu dokumentu były opinie osób zamieszkujący obszar Partnerstwa, tym samym podkreślony został fakt, jak bardzo ważna w całym procesie jest rola i zdanie mieszkańców. Na podstawie przeprowadzonych badań opinii młodzieży, liderów i ogółu mieszkańców oraz analizie przemieszczania się osób korzystających z  różnych usług publicznych, wskazane zostały potrzeby tego obszaru. Doradcy Partnerstwa wskazali również jego potencjał, bariery, oraz nakreślili kierunki rozwoju. Przedstawiona diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej obszaru Partnerstwa jest oceną mocnych i słabych stron rozwojowych.

W spotkaniu w Tomaszowie Lubelskim uczestniczyli doradcy Partnerstwa z ramienia Związku Miast Polskich: Wojciech Kłosowski oraz  dr Jacek Warda, członkowie Rady Partnerstwa: Wojciech Żukowski Burmistrz Miasta  Tomaszów Lubelski, który kieruje pracami Rady, Andrzej Adamek Wójt Gminy Bełżec, Jacek Wiśniewski Wójt Gminy Krynice, Marek Łuszczyński Burmistrz Gminy Lubycza Królewska, Grzegorz Dominik Burmistrz Gminy Narol, Zbigniew Naklicki Wójt Gminy Susiec, Piotr Pasieczny Wójt Gminy Tarnawatka, Waldemar Miller Sekretarz Gminy Tomaszów Lubelski, Józef Marynicz przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim oraz pracownicy biura Euroregionu Roztocze.


Data publikacji: 20.05.2021

Liczby

59

jednostek samorządu terytorialnego

54

samorządy z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

550 tys.

liczba mieszkańców