Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Warsztaty CWD – SENIORZY!

W dniu 22 czerwca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu odbyło się spotkanie warsztatowe Członków Grupy Roboczej Partnerstwa „Roztocze Środkowe” w ramach programu pilotażowego Centrum Wsparcia Doradczego.

Spotkanie otworzył oraz przywitał wszystkich uczestników Pan Zbigniew Naklicki Wójt Gminy Susiec.

 Celem kierunkowym warsztatów był temat SENIORZY, jako zdiagnozowany problem starzenia się populacji Partnerstwa.

Dzięki uprzejmości Pana Wójta podczas warsztatów, grupa mogła również odwiedzić budynek Mieszkania Chronionego w Ciotuszy Starej i zapoznać się z zasadami jego funkcjonowania, uczestnicy obejrzeli m.in. przykładowy pokój mieszkańca placówki, sale świetlicowe, rehabilitacyjne, pomieszczenia personelu jak i zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym siłowni przystosowanej dla osób starszych.

Warsztaty spotkały się z ogromnym zainteresowaniem, a po ich zakończeniu rozwinęła się bardzo ciekawa dyskusja, padły liczne pytania, uczestnicy dzielili się pomysłami, opiniami oraz komentarzami.

 Efektem końcowym warsztatów będzie wspólnie stworzony projekt strategiczny mieszkań chronionych poszczególnych gmin Partnerstwa oraz projekty uzupełniające, których kluczowe czynniki to aktywizacja osób starszych, włączenie społeczne, profilaktyka oraz zdrowy styl życia.

Warsztaty poprowadzili dr Jacek Warda, Wojciech Kłosowski eksperci z ramienia Związku Miast Polskich.


Data publikacji: 23.06.2021

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców