Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Samorządowy Kongres Gospodarczy II Forum Regionów Trójmorza

W dniach 29-30 czerwca 2021 roku odbył się w Lublinie Samorządowy Kongres Gospodarczy II Forum Regionów Trójmorza. Miejscem wydarzenia było Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie. Uczestnikami byli przedstawiciele regionów Trójmorza, świata nauki, polityki, biznesu oraz mediów. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Zadaniem Inicjatywy Trójmorza jest pobudzenie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej, a także wzmacniać rozwój wchodzących w jej skład regionów. Inicjatywa zrzesza 12 państw regionu: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Stworzenie stabilnego
i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym pozytywnie wpływa na wzrost konkurencyjności tego obszaru w ramach UE i globalnie.

W pierwszym dniu Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza uczestników powitał Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, następnie oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonał Prezydent RP Andrzej Duda. Kluczowe punkty programu tego dnia skupiły się wokół Inicjatywy Trójmorza, Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza, trasy Via Carpatia w kontekście połączeń transportowych i logistyki oraz współpracy transgranicznej obszaru Inicjatywy Trójmorza. Uczestnicy Wydarzenia mieli także możliwość wysłuchania opinii sąsiadów i partnerów obszaru Trójmorza m.in. z Niemiec, USA i Japonii o samej Inicjatywie oraz jej znaczeniu dla gospodarki w ujęciu globalnym.

Wiodącymi tematami drugiego dnia Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza były kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym, rozwojem innowacyjnej gospodarki oraz znaczeniem transformacji cyfrowej w rozwijaniu współczesnej gospodarki po pandemii. W tej części Kongresu miało miejsce wystąpienie online Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego oraz Wicepremiera: Jacka Sasina – ministra aktywów państwowych. Uczestnicy Kongresu mieli również możliwość zapoznania się z aspektami dotyczącymi współpracy giełd Trójmorza i propozycją produktów opracowanych na bazie Indeksu CEEPlus. W sposób kompleksowy został omówiony  temat związany z  instrumentami finansowymi współpracy Trójmorza, w tym Funduszu Trójmorza. Dużo uwagi poświęcono dominującym sektorom gospodarki większości regionów Inicjatywy Trójmorza, w tym rolnictwu i przetwórstwu rolno-spożywczemu oraz trasie Via Carpatia w kontekście szansy na promocję turystyczną krajów z obszaru Trójmorza. Ważnym tematem było też bezpieczeństwo energetyczne w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju krajów Inicjatywy Trójmorza. Ten temat przedstawił w swoim  wystąpieniu Daniel Obajtek, Prezesa Zarządu PKN ORLEN.

Wysoki poziom przedstawianych zagadnień zapewnili partnerzy merytoryczni Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza, do których należało również Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze. W panelu pt „Współpraca transgraniczna obszaru Inicjatywy Trójmorza” wziął udział Wojciech Żukowski, Prezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Roztocze.

Moderatorem był dr hab. Maciej Szymanowski, Dyrektor Instytutu Polsko-Węgierskiego im. W. Felczaka.

Pozostałymi uczestnikami byli:

  • prof. dr hab. Roman Niżnikowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
  • Dawid Lasek, Wiceprezes Zarządu Euroregion Karpacki Polska,
  • dr hab. Elżbieta Feret, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego,
  • dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
  • dr hab. Karol Karski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego,
  • dr Marek Cierpiał-Wolan, Uniwersytet Rzeszowski.

Wiodącym tematem dyskusji było wskazanie instrumentów warunkujących rozwój obszarów przygranicznych, z wykorzystaniem Euroregionu Roztocze jako narzędzia współpracy samorządowej. Zostały również nakreślone kierunki działań niezbędnych do ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym podstawowe funkcje Transgranicznych Obszarów Funkcjonalnych. Wskazano również czynniki wpływające na poprawę potencjału gospodarczego, w tym zasoby przyrodnicze, kulturowe, narzędzia finansowe, badania statystyczne, ochrona środowiska naturalnego. W wyniku dyskusji powstały rekomendacje działań usprawniających współpracę transgraniczną.  

W czasie trwania Wydarzenia uczestnicy mieli możliwość zwiedzić stoiska prezentujące uczestników. Wśród nich niewątpliwie wyróżniało się stoisko SSER, prezentujące materiały promocyjne powiatów i gmin roztoczańskich. W czasie swojej wizyty odwiedził je również Prezydent RP Andrzej Duda. W obecności Wicemarszałka Michała Mulawy oraz przedstawicieli Zarządu wręczono Panu Prezydentowi monografię Roztocza oraz emblemat z logo stowarzyszenia. Pan Prezydent wyróżnił stoiska podarunkiem grawertonu.


Data publikacji: 01.07.2021

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców