Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Lubelskie bliskie Węgrom!

Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze uzyskało dofinansowanie z Instytutu  Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka na realizację przedsięwzięcia pt. „Polak, Węgier – két jó barát. Lubelskie bliskie Węgrom”.

Projekt zakłada produkcję reportażu telewizyjnego, w którym przedstawione zostaną materiały dotyczące polsko-węgierskiej współpracy na terenie województwa lubelskiego. W reportażu zostaną pokazane elementy wspólnej historii Polaków i Węgrów, ślady kultury węgierskiej, poezji, pomocy okazanej Węgrom przez mieszkańców województwa lubelskiego w 1956 roku. Ważnym elementem będzie zaprezentowanie obecnie prowadzonej międzynarodowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z Polski i Węgier. Istotne   będzie także przedstawienie śladów kuchni węgierskiej na Lubelszczyźnie. W przedwojennych restauracjach Lublina dania węgierskie były często dostępne w ofercie, a wiele zwyczajów kulinarnych zostało przyjętych w naszym regionie.

Materiały do reportażu zostaną przygotowane podczas Festiwalu ViaDukt, Samorządowego Kongresu Gospodarczego oraz zebrane podczas wywiadów z przedstawicielami świata nauki, kultury, społeczników i samorządowców.  

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do popularyzacji stosunków polsko-węgierskich, zwłaszcza w województwie lubelskim. Przedsięwzięcie ma na celu ukazanie wspólnej historii Polski i Wegier oraz szans rozwoju obu państw jakie daje efektywnie prowadzona współpraca międzynarodowa poprzez realizację projektów infrastrukturalnych –  trasa Via Carpatia, gospodarczych – Inicjatywa Trójmorza, a także działań w ramach wzmocnienia ruchu turystycznego pomiędzy Polską a Węgrami.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka.

Link do reportażu:

https://lublin.tvp.pl/54671052/przyjazn-polskowegierska


Data publikacji: 16.07.2021

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców