Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Certyfikaty UNESCO odebrane!

W ramach dni otwartych Roztoczańskiego Parku Narodowego w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym RPN odbyło się wręczenie przez przedstawiciela Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Michała Mulawę oraz Prezesa Zarządu Euroregionu Roztocze Wojciecha Żukowskiego certyfikatów UNESCO dla wszystkich sygnatariuszy Listu Intencyjnego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej z Ukrainy, w tym członkowie Euroregionu Roztocze Ukraina, poseł na Sejm RP Beata Strzałka, JM Rektor Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Lublinie prof. dr hab. Grzegorz Grzywaczewski,  samorządowcy z województwa podkarpackiego i lubelskiego, dyrektorzy Lasów Państwowych, przedstawiciele organizacji turystycznych i przedsiębiorcy. 

Podczas spotkania został również zaproponowany skład Komitetu Sterującego oraz siedziba sekretariatu Rezerwatu Biosfery „Roztocze”.

Zdjęcia Przemysław Stachyra


Data publikacji: 07.08.2021

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców