Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Podpisanie umowy na projekt edukacyjny!

Podczas Spotkania Sygnatariuszy Listu Intencyjnego Rezerwatu Biosfery „Roztocze” w Roztoczańskim Parku Narodowym Prezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze Wojciech Żukowski oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie prof. Grzegorz Grzywaczewski podpisali umowę  dotacji na realizację projektu edukacyjnego z środków WFOŚiGW.

Dofinansowanie dotyczy projektu pn. „Ochrona przyrody na Roztoczu. Zajęcia dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej”, który będzie polegał na przygotowaniu materiałów pomocniczych i przeprowadzeniu określonych przedsięwzięć edukacyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej w zakresie ochrony przyrody i edukacji regionalnej.

W ramach projektu powstanie wydawnictwo pt. „Odkrywaj Roztocze – kolorowanka dla dzieci”. W publikacji znajdą się charakterystyczne dla Roztocza miejsca objęte ochroną przyrody, chronione gatunki roślin i zwierząt oraz obiekty o dużej wartości historyczno-kulturowej opatrzone bardzo krótkim opisem. Publikacja będzie zawierała również strony z zadaniem szaradziarskim typu rebus, krzyżówka oraz wkładkę z naklejkami przedstawiającymi zawartość kolorowanki.

Wydawnictwo będzie przekazywane bezpłatnie nauczycielom i edukatorom, którzy wykorzystają publikację jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia zajęć dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Projektem zostanie objętych 75 dwudziestoosobowych grup – łącznie 1500 dzieci.

Zdjęcia Przemysław Stachyra


Data publikacji: 10.08.2021

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców