Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

V Krajowy Kongres Sekretarzy

Euroregion Roztocze objął patronatem honorowym V Krajowy Kongres Sekretarzy organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST, który odbędzie się w formule hybrydowej 28 i 29 września 2021 roku.

Krajowy Kongres Sekretarzy to cykliczne wydarzenie, którego głównym celem jest integracja środowiska Sekretarzy. Istotnym aspektem wydarzenia jest także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Kongres jest także miejscem debaty z przedstawicielami władz centralnych i instytucji nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Tegoroczny Kongres został objęty patronatem przez Ministra Michała Cieślaka – członka Rady Ministrów, wśród partnerów merytorycznych na poziomie krajowym są: Urząd Zamówień Publicznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Urząd Statystyczny, NASK – Państwowy Instytut Badawczy. 

Kongres będzie miał także wymiar międzynarodowy i jednym z przewodnich tematów będzie sytuacja samorządów w zakresie zarządzania w okresie pandemii i wyzwania, jakie stoją przed Sekretarzami w najbliższych miesiącach i latach. Partnerami wydarzenia są Centrum Ekspertyz dla Reform Samorządu Terytorialnego Rady Europy oraz najbardziej uznane na świecie, międzynarodowe Stowarzyszenie skupiające zarządców gmin – International City/County Management Association (ICMA) – oddział w Europie. Dzięki stałej współpracy Fundacji z Radą Europy, podczas Kongresu zostanie wręczona Europejska Odznaka Doskonałości w Zarządzaniu Lokalnym (ELoGE). Fundacja jest akredytowaną instytucją, wdrażającą odznakę ELoGE wśród polskich samorządów.

W programie znajdą się liczne tematy związane z zarządzaniem jednostką z uwzględnieniem pracy zdalnej, kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych, elektronizacji usług publicznych i wielu innych ważnych dla samorządów zagadnień. Bloki tematyczne podzieliliśmy na cztery moduły – ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi i administracją”, ,,Otwarty i przejrzysty urząd”, ,,Zarządzanie rozwojem lokalnym” oraz ,,Realizacja obowiązków uchwałodawczych – najważniejsze aspekty”.

Zapraszamy do udziału i rejestracji. Więcej nt. kongresu na stronie: www.kongressekretarzy.pl


Data publikacji: 09.09.2021

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców