Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Wizyta studyjna uczestników projektu „Euroregion Roztocze jako przykład dobrych praktyk w ochronie dziedzictwa naturalnego”!

W dniach 22-24 września 2021 roku miała miejsce pierwsza wizyta studyjna samorządowców z Ukrainy, w tym członków Euroregionu Roztocze Ukraina, w ramach projektu „Euroregion Roztocze jako przykład dobrych praktyk w ochronie dziedzictwa naturalnego”!

Goście z Ukrainy wzięli udział w spotkaniu z burmistrzem Tomaszowa Lubelskiego, prezesem Euroregionu Roztocze panem Wojciechem Żukowskim, na którym została przedstawiona prezentacja „Euroregion Roztocze przykładem ochrony dziedzictwa naturalnego. Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili także farmę fotowoltaiczną pana Jacka Sikory, gdzie dowiedzieli się miedzy innymi o możliwości utworzenia farmy na wysypisku śmieci. Na obszarze gminy wiejskiej Tomaszów Lubelski zostały zaprezentowane kolejne rozwiązania w zakresie dobrych praktyk: farma wiatrowa, efektywne gospodarowanie energią elektryczną oraz zmniejszenie zapotrzebowania zużycia energii za pomocą termomodernizacji oraz zastosowania pomp ciepła na przykładzie szkoły w Podhorcach i świetlicy środowiskowej w Majdanku.

Drugiego dnia wizyty studyjnej goście z Ukrainy odwiedzili Kraśnik. Podczas spotkania z władzami miasta, zastępca burmistrza pan Piotr Janczarek zaprezentował strategię elektromobilności miasta Kraśnik. Następnie uczestnicy projektu przejechali elektrycznym autobusem do oczyszczalni ścieków, gdzie zostali zapoznani z dostosowaniem miejskiej gospodarki  odpadami do standardów europejskich. W dalszej części wizyty został zaprezentowany program zazielenienia przestrzeni miejskiej z bardzo innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi walki z komarami przez umieszczenie budek lęgowych dla jeżyków oraz zastosowanie pojemników na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Kolejny dzień wizyty studyjnej stanowiła prezentacja dobrych praktyk w ochronie dziedzictwa naturalnego na terenie miasta i gminy Narol w województwie podkarpackim. Goście z Ukrainy spotkali się z burmistrzem Narola panem Grzegorzem Dominikiem oraz wysłuchali prezentacji „Turystyka w gminie Narol a Natura 2000 – szanse czy zagrożenia?”. W dalszej części pobytu miała miejsce prezentacja w terenie wykorzystania walorów przyrodniczych na potrzeby rozwoju estetycznego, społecznego i gospodarczego w gminie Narol. Uczestnicy pobytu studyjnego zwiedzili między innymi cerkiew w Łówczy oraz schrony Linii Mołotowa z okresu II wojny światowej.  

 Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 


Data publikacji: 25.09.2021

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców