Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Odkrywaj Roztocze – kolorowanka dla dzieci!

Euroregion Roztocze realizuje zadanie pn. „Ochrona przyrody na Roztoczu. Zajęcia dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej”, które polega na przygotowaniu materiałów pomocniczych i przeprowadzeniu określonych przedsięwzięć edukacyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej w zakresie ochrony przyrody i edukacji regionalnej.

W ramach zadania zostały opracowane i wydane materiały edukacyjne pt. „Odkrywaj Roztocze – kolorowanka dla dzieci”. W wydawnictwie zostało zamieszczonych dwadzieścia charakterystycznych dla Roztocza miejsc objętych ochroną przyrody, chronione gatunki roślin i zwierząt oraz obiekty o dużej wartości historyczno-kulturowej – z bardzo krótkim opisem. Wydawnictwo zawiera również łamigłówki – krzyżówkę, rebus oraz wkładkę z kolorowymi  naklejkami przedstawiającymi zawartość kolorowanki.

Publikacja jest przekazywana bezpłatnie nauczycielom i edukatorom, którzy wykorzystają  ją jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia zajęć dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Publikacja powstała w ramach zadania: Ochrona przyrody na Roztoczu. Zajęcia dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Publikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

   


Data publikacji: 27.09.2021

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców