Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Wizyta studyjna samorządowców z Ukrainy!

W dniach 18-20 października 2021 r. miała miejsce druga wizyta studyjna samorządowców z Ukrainy w ramach projektu „Euroregion Roztocze jako przykład dobrych praktyk w ochronie dziedzictwa naturalnego”. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Podczas pobytu w Polsce partnerzy z Ukrainy mogli zapoznać się z funkcjonowaniem Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz wysłuchać prelekcji Tadeusza Grabowskiego, zastępcy dyrektora RPN – „Odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi z wykorzystaniem funduszy UE na przykładzie RPN”.

Podczas wizyty w Biłgoraju uczestnicy wizyty studyjnej spotkali się ze Starostą Biłgorajskim Andrzejem Szarlipem, wiceprezesem Euroregionu Roztocze. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Biłgoraju odwiedzili nowoczesne pracownie nauki zawodu, następnie zapoznali się z systemem organizacji oczyszczania miasta.

W ramach projektu goście zostali zapoznani z rewitalizacją Tomaszowa Lubelskiego oraz Gminnym Programem Rewitalizacji na przykładzie inwestycji w Hrubieszowie, gdzie został także przedstawiony plan gospodarki niskoemisyjnej.

W drugim dniu wizyty zostało podpisane porozumienie współpracy w zakresie pozyskiwania funduszy z UE, które sygnowali Oleg Volskyi – Prezes Stowarzyszenia Euroregion Roztocze Ukraina oraz Wojciech Żukowski – Prezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze.


Data publikacji: 21.10.2021

Liczby

59

jednostek samorządu terytorialnego

54

samorządy z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

550 tys.

liczba mieszkańców