Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Debata na Ukrainie!

W ramach projektu „Euroregion Roztocze jako przykład dobrych praktyk w ochronie dziedzictwa naturalnego”, przedstawiciele Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych oraz specjaliści udali się na dwudniową debatę na Ukrainę. W trakcie wizyty pomiędzy Stowarzyszeniem Samorządów Euroregion Roztocze, a Stowarzyszeniem Samorządów Euroregion Roztocze Ukraina zostało podpisane porozumienie dotyczące wzajemnej współpracy oraz możliwości wspólnego aplikowania o środki unijne. Sześciu polskich ekspertów wzięło udział w audycji radiowej, podczas której odpowiadali na pytania słuchaczy z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Projekt realizowany przez Euroregion Roztocze jest współfinansowany w ramach polskiej pomocy rozwojowej ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zdjęcia: Ewa Piwko-Witkowska

Link do audycji radiowej: https://fb.watch/9hSvQ_dNir/


Data publikacji: 10.11.2021

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców