Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Transgraniczne Centrum Informacji Ekologicznej!

W ramach projektu „Euroregion Roztocze jako przykład dobrych praktyk w ochronie dziedzictwa naturalnego” powstało Transgraniczne Centrum Informacji Ekologicznej oraz strona internetowa https://tcieroztocze.info/


Data publikacji: 23.11.2021

Liczby

59

jednostek samorządu terytorialnego

54

samorządy z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

550 tys.

liczba mieszkańców