Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Znamy Laureatów Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2021!

W dniu 2. 12. 2021 r. zostały ogłoszone oficjalne wyniki Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2021. Laureatem rankingu po raz pierwszy zostało Miasto Świdnik. Na drugim miejscu uplasowała się Gmina Puchaczów, która w zeszłorocznym rankingu zajmowała czwarte miejsce. Na trzeciej pozycji znajduje się Miasto Biłgoraj – awans z 14 pozycji. Należy podkreślić postęp w rozwoju Gminy Niedrzwica Duża, która z 19 pozycji awansowała na 9 miejsce.

Pełna Lista Laureatów Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2021 oraz prezentacja z informacjami dostępne: http://frdl.lublin.pl/inicjatywy

Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. W tym roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego nawiązała współpracę z Urzędami Statystycznymi w pozostałych trzynastu województwach i dzięki temu nasze regionalne ośrodki zrealizują unikalną inicjatywę w całej Polsce. W ramach RGL 2021 ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Celem rankingu jest ocena potencjału, aktywności i wyników osiąganych przez gminy województwa lubelskiego w sferze społecznej i gospodarczej dokonywana na podstawie danych gromadzonych przez system statystyki publicznej oraz inne instytucje publiczne.  Do oceny poziomu rozwoju gminy wykorzystano syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony  w oparciu o 16 wskaźników mierzących w sposób bezpośredni i pośredni potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Przy doborze wskaźników kierowano się kryterium merytorycznym, dążąc do wyłonienia zmiennych pozwalających na pomiar i wielowymiarową ocenę sytuacji społeczno-ekonomicznej gmin.

Ranking Gmin Lubelszczyzny 2021 został objęty patronatami honorowymi przez Wojewodę Lubelskiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie, Związek Gmin Lubelszczyzny, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug oraz Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze.

Patronaty medialne (krajowe i regionalne): TVP3 Lublin, Radio Lublin, Serwis Samorządowo-Administracyjny, Forum Samorządowe, Tygodnik Wspólnota, Gazeta Biłgorajska, Super Tydzień Chełmski, Radio Bon Ton, Słowo Podlasia, Kroniki Tygodnia, Nowy Tydzień.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Zdjęcia: Dorota Kozdra

Pełna Lista Laureatów Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2021

PozycjaGminaWynik
1Świdnik (gmina miejska)56,0
2Puchaczów (gmina wiejska)54,0
3Biłgoraj (gmina miejska)51,9
4Lubartów (gmina miejska)51,6
5Puławy (gmina miejska)50,7
6Głusk (gmina wiejska)49,5
7Tomaszów Lubelski (gmina miejska)46,9
8Wólka (gmina wiejska)46,8
9Niedrzwica Duża (gmina wiejska)46,5
10Niemce (gmina wiejska)46,4
11Księżpol (gmina wiejska)46,0
12Jastków (gmina wiejska)45,9
13Łukowa (gmina wiejska)45,2
14Wisznice (gmina wiejska)44,6
15Włodawa (gmina miejska)44,6
16Strzyżewice (gmina wiejska)44,3
17Międzyrzec Podlaski (gmina miejska)44,0
18Łuków (gmina miejska)43,9
19Lubartów (gmina wiejska)43,7
20Łęczna (gmina miejsko-wiejska)43,6

Data publikacji: 03.12.2021

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców