Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

2. rocznica podpisania listu intencyjnego w sprawie utworzenia Euroregionu Roztocze!

W dniu 7 lutego 2020 roku w Tomaszowie Lubelskim odbyła się konferencja pn. Euroregion Roztocze szansą na rozwój pogranicza polsko-ukraińskiego. Celem konferencji było uzyskanie opinii jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz instytucji działających w obszarze rozwoju regionalnego na temat zasadności utworzenia Euroregionu Roztocze, określenie intencji, form oraz zakresu przyszłej współpracy. W konferencji wzięli udział między innymi: Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, Prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego Marcin Szewczak, przedstawiciele samorządów, organizacji, instytucji i przedsiębiorców z województwa lubelskiego i podkarpackiego oraz delegacja z Ukrainy.

W czerwcu 2020 roku powstał najmłodszy w Unii Europejskiej, 17 w Polsce – jako Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze. W styczniu 2021 roku stał się organizacją międzynarodową – Związkiem Transgranicznym Euroregion Roztocze razem z partnerami z 🇺🇦 Асоціація органів місцевого самоврядування „Єврорегіон Розточчя-Україна”.

Od tego czasu udało się pozyskać fundusze zewnętrzne na kilka projektów, między innymi finansowanych z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Ministerstwa Sprawa Zagranicznych czy Narodowego Instytutu wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – na projekt wspierający działania organizacji społecznych – https://obywatelskieroztocze.pl

Przed nami dalsze plany i wyzwania związane między innymi z funduszami europejskimi oraz szersze podsumowanie dotychczasowej działalności😀👍😀


Data publikacji: 07.02.2022

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców