Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Europa Karpat – konferencja w Krasiczynie!

W dniach od 5 do 6 lutego w Krasiczynie odbywa się 32. edycja konferencji Europa Karpat. Parlamentarzyści, samorządowcy oraz eksperci dyskutowali o znaczeniu dyplomacji parlamentarnej dla bezpieczeństwa Europy, nowych połączeniach  w ramach sieci TEN-T, skutkach Zielonego Ładu oraz odbudowie gospodarki regionu Karpat po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19.

Podczas II. panelu: „Znad Bałtyku nad Morze Czarne i Egejskie przez Karpaty? Nowe połączenia w ramach sieci TEN-T szansą dla regionu” Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział: Komisja Europejska jest zainteresowana pomysłem Rail Carpatia, połączenia kolejowego śladem korytarza drogowego Via Carpatia. Polska zgłaszała ten pomysł od 2016 roku. Komisja pod koniec 2021 roku zaproponowała budowę nowego korytarza komunikacyjnego – od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego i Egejskiego. Szlak ten wpisuje się w Via Carpatia i jest to efekt polskich zabiegów, trwających do 2016 r. – dodał. Od Morza Czarnego i Egejskiego aż po południowe Węgry istnieją połączenia kolejowe. Po drugiej stronie jest tworzona Rail Baltica, rozumiana jako korytarz kolejowy z Warszawy przez Białystok po Estonię. Połączenie południowych Węgier z Rail Baltica pozwali nam powiedzieć, że mamy dobrze skomunikowaną Europę państw Trójmorza – podkreślił minister Adamczyk.

Via Carpatia to projekt międzynarodowego szlaku transportu drogowego, łączącego kraje  Europy północnej i południowej, ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię do Grecji. Połączenie ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim. Polskim elementem tego szlaku jest droga ekspresowa S19 – trasa o długości ponad 700 km, która będzie prowadzić przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Decyzja o wpisaniu szlaku do sieci bazowej TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa) ma zapaść w 2023 roku. Via Carpatia wpłynie na rozwój Europy środkowo-wschodniej, będzie potężnym silnikiem dla regionów, przez które będzie przebiegać.

W konferencji uczestniczył prezes Euroregionu Roztocze Wojciech Żukowski oraz dyrektor biura Jarosław Joniec.

Organizatorem konferencji była Kancelaria Sejmu.

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Transmisja z konferencji na sejmowym kanale w serwisie YouTube:

Dzień 1. konferencji, 5 lutego: https://www.youtube.com/watch?v=ckwlGoulFZM

Dzień 2. konferencji, 6 lutego: https://www.youtube.com/watch?v=UwfJUdQLTmQ


Data publikacji: 08.02.2022

Liczby

59

jednostek samorządu terytorialnego

54

samorządy z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

550 tys.

liczba mieszkańców