Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

IV Krajowy Kongres Forów Skarbników!

Euroregion Roztocze udzielił patronatu honorowego nad IV Krajowym Kongresem Forów Skarbników organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Skarbników JST, który odbędzie się 10 – 11 maja 2022 r. w Hotelu Westin w Warszawie.

W imieniu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie zapraszamy wszystkich skarbników woj. lubelskiego do udziału. Jak co roku Kongres będzie stanowił kompendium wiedzy na temat stanu finansów w jednostkach samorządu terytorialnego. Będzie wyjątkową okazją do dyskusji o bieżących problemach i trudnościach w praktycznym stosowaniu przepisów prawnych. Kongres to doskonała przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy Skarbnikami reprezentującymi wszystkie regiony Polski i okazja do podzielenia się dobrymi praktykami. Biorąc pod uwagę aktualne wyzwania stojące przed jednostkami samorządu terytorialnego, a związane z wojną w Ukrainie i przyjmowanymi w Polsce uchodźcami, w programie wydarzenia znajdą się również panele i wystąpienia z zakresu zasad finansowego funkcjonowania jst w procesie wsparcia uchodźców z Ukrainy na bazie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.


Data publikacji: 14.04.2022

Liczby

59

jednostek samorządu terytorialnego

54

samorządy z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

550 tys.

liczba mieszkańców