Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Fundusze na działalność organizacji społecznych z Roztocza!

W dniu 25.04.2022 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym KUL w Tomaszowie Lubelskim odbyła się konferencja „Obywatelskie Roztocze 2022”. Wydarzenie zainaugurowało realizację projektu „Obywatelskie Roztocze. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”. Jest to druga edycja konkursu grantowego skierowanego do organizacji społecznych i grup nieformalnych z terenu Roztocza w województwie lubelskim i podkarpackim.

W konferencji uczestniczył Przemysław Jaśkiewicz, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który omówił programy wsparcia dla organizacji pozarządowych realizowane przez NIW.

W podsumowaniu „Obywatelskie Roztocze 2021” zostały zaprezentowane trzy projekty:

1. Strażniczka Kresowej Mowy realizowany przez grupę nieformalną „Pasjonaci Historii Regionalnej” z Cieszanowa, której patronem był Euroregion Roztocze;

2. Skarby Tarnogrodu – grodu u bram Roztocza, realizowany przez Grupę Eksploratorzy z Tarnogrodu z patronem – Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne;

3. Wiejskie klimaty Naszej Lubelszczyzny – poznajemy tradycję i tworzymy kulturę, projekt zrealizowany przez grupę nieformalną Kreatywne Kobity z patronem – Roztoczańską Spółdzielnią Socjalną „Warto”.

Założenia konkursu grantowego „Obywatelskie Roztocze 2022” przedstawił Jarosław Joniec – dyrektor biura, konferencję otworzył i prowadził Wojciech Żukowski – prezes zarządu Euroregionu Roztocze. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Celem projektu „Obywatelskie Roztocze. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza” jest zwiększenie zaangażowania młodych stażem organizacji społecznych i grup nieformalnych w życie publiczne poprzez realizację inicjatyw związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i promocją Roztocza.

Nabór wniosków o granty do 10 000 złotych trwa od 25.04 do 27.05. 2022 roku, realizacja zadania do 31.10.2022 roku. Szczegółowe informacje na profilu FB Obywatelskie Roztocze, regulamin i wniosek konkursowy na stronie: www.obywatelskieroztocze.pl
Operatorem zadania jest Euroregion Roztocze, sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #NOWEFIOKomitet do spraw Pożytku Publicznego.


Data publikacji: 25.04.2022

Liczby

59

jednostek samorządu terytorialnego

54

samorządy z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

550 tys.

liczba mieszkańców