Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Co mówią nazwy miejscowe na pograniczu polsko-ukraińskim? Dziedzictwo kulturowe, ochrona promocja – szkolenie w Hrubieszowie!


Data publikacji: 02.05.2022

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców