Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Formy ochrony przyrody i zróżnicowanie kulturowe Roztocza – szkolenie w Janowie Lubelskim!


Data publikacji: 05.05.2022

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców