Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

„Solidarni z Ukrainą”. Pomoc Euroregionu Roztocze dla mieszkańców Ukrainy

Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze zostało założone dokładnie dwa lata temu – 20 maja 2020 roku. W dniu 27 stycznia 2021 roku Minister Spraw Zagranicznych RP wydał zgodę na przystąpienie polskich samorządów do międzynarodowego zrzeszenia społeczności lokalnej pn. Związek Transgraniczny Euroregion Roztocze, który został utworzony razem z samorządami z Ukrainy w oparciu o Konwencję Madrycką. Zadaniem  powstałego w ten sposób Euroregionu Roztocze było wspieranie współpracy transgranicznej oraz przyczynianie się do rozwoju gospodarczego i społecznego regionów przygranicznych. Staraliśmy się od pierwszych dni funkcjonowania realizować zakładane cele. Budowaliśmy poczucie wspólnoty i tworzyliśmy plany współpracy. Swoje działania planowaliśmy prowadzić na obszarze geograficznego Roztocza.

W wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na suwerenne państwo i naród ukraiński, która oburza znakomitą większość państw świata i skłania do solidarności w obliczu wojny, również nasze obszary współpracy uległy radykalnym zmianom.  Od pierwszych dni wojny w pomoc Ukrainie bardzo aktywnie włączyły się jednostki samorządu terytorialnego należące do Euroregionu Roztocze – na czele z Województwem Lubelskim, a także przedsiębiorcy i osoby prywatne.

Do naszych samorządów partnerskich na Ukrainie oraz takich, które ucierpiały w sposób szczególny (miasto Browary w aglomeracji kijowskiej), wysłaliśmy pomoc o różnym charakterze. Były to przede wszystkim środki pierwszej potrzeby, ubrania, żywność, środki higieniczne i medyczne.

Wsparcie otrzymaliśmy od samorządów: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, miasto Tomaszów Lubelski, Gmina Skierbieszów, Gmina Sitno, Gmina Komarów, Miasto i Gmina Krasnobród, Gmina Tarnogród, Gmina Biszcza, Gmina Obsza oraz samorządowych jednostek organizacyjnych: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy, Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej, SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim, Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie SP ZOZ.

Za pośrednictwem Euroregionu Roztocze zostały przekazane z Wojewódzkiego  Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie dwie karetki do szpitala we Lwowie i Rawie Ruskiej.

Na Ukrainę przekazaliśmy również pomoc pozyskaną z zagranicy – transport darów przygotowany przez S.C. Polonia Wiesbaden, przekazany za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Biłgoraju oraz przywieziony bezpośrednio do Tomaszowa Lubelskiego sprzęt elektroniczny (akumulatory, ładowarki, lampy, latarki LED) z Firmy Hugo Brennenstuhl GmbH z Tübingen w Badenii-Wirtembergii w Niemczech.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz osobom zaangażowanym w przeładunek i transport. Solidarność z mieszkańcami Ukrainy jest naszą powinnością i mamy nadzieję, że wojna zakończy się niedługo, do tego czasu dzięki Wam będziemy kontynuować pomoc!


Data publikacji: 20.05.2022

Liczby

59

jednostek samorządu terytorialnego

54

samorządy z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

550 tys.

liczba mieszkańców