Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

„Kamieniarka bruśnieńska i drzeworyt płazowski”. Spacer z przewodnikiem


Data publikacji: 23.05.2022

Liczby

54

jednostki samorządu terytorialnego

49

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

530 tys.

liczba mieszkańców