Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Zabytki archeologiczne posiadające własną formę terenową na Roztoczu i terenach przyległych!


Data publikacji: 24.05.2022

Liczby

54

jednostki samorządu terytorialnego

49

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

530 tys.

liczba mieszkańców