Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Podsumowanie działalności Euroregionu Roztocze w 2021 roku!

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze, które odbyło się 28.06.2022 r. w Nadrzeczu w powiecie biłgorajskim podsumowaliśmy kolejny rok działalności naszej organizacji.

Był to czas pełen wyzwań, nowych inicjatyw oraz kontynuacji ważnych projektów, dotyczących rozwoju i promocji Roztocza. Rok 2021 był nacechowany działalnością w warunkach pandemii, pomimo tego udało się doprowadzić do transgranicznej formuły Euroregionu Roztocze w oparciu o prawo międzynarodowe – tzw. Konwencję Madrycką, aplikować o środki zewnętrzne i pozyskać dofinansowanie na kilka projektów, w tym na „Obywatelskie Roztocze. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocje Roztocza” – trzyletni projekt, który zakończy się w 2023 roku.

Wojna za naszą wschodnią granicą nadała naszym samorządom członkowskim strategiczną rolę w pomocy uchodźcom, uruchamiając przy tym niezmierzone pokłady solidarności i umacniając poczucie wspólnoty.

Serdecznie dziękujemy samorządom, tworzącym Euroregion Roztocze, z województwem lubelskim na czele, zarządowi Stowarzyszenia, naszym partnerom zagranicznym, a także wszystkim osobom zaangażowanym w działalność organizacji, za kolejny rok dobrej współpracy.


Data publikacji: 30.06.2022

Liczby

59

jednostek samorządu terytorialnego

54

samorządy z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

550 tys.

liczba mieszkańców