Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

„Tydzień Turystyki Rowerowej – Bike’owe Roztocze”!

Ruszyły zapisy na rajdy rowerowe w ramach wydarzenia „Tydzień Turystyki Rowerowej – Bike’owe Roztocze” organizowanego przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną, Gminę Janów Lubelski, Urząd Miejski w Zwierzyńcu oraz Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze. Partnerami wydarzenia są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim, Bike Club Janów Lubelski, Roztoczański Park Narodowy, Miasto Tomaszów Lubelski, Tomaszowski Dom Kultury oraz Miasto i Gmina Narol.

Partnerem Honorowym wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Celem rajdów jest propagowanie aktywnego spędzania czasu poprzez turystykę rowerową oraz promowanie atrakcji przyrodniczych, turystycznych i historycznych Roztocza.

Aby wziąć udział w rajdach należy przesłać wypełnioną Kartę Zgłoszeniową oraz, jeśli dotyczy, Oświadczenie dla osoby niepełnoletniej na adres mailowy: info@lrot.pl do dnia 10 sierpnia 2022 r. do godziny 15:00. Można również wypełnić formularz online*: https://bit.ly/3Bc2W5W

*Uczestnik będzie musiał wypełnić kartę zgłoszeniową w dniu rajdu, podczas rejestracji uczestników. W celu usprawnienia rejestracji, prosimy o wypełnienie karty wcześniej i podpisanie jej w obecności osoby rejestrującej w dniu rajdu.

Jedna karta zgłoszeniowa uprawnia do wzięcia udziału w jednym rajdzie. Uczestnik może wziąć udział we wszystkich rajdach. Konieczne jest wypełnienie karty zgłoszeniowej/formularza online kilkukrotnie.

Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej lub wypełnienie formularza online jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu.

Po przesłaniu Karty Zgłoszeniowej na adres e-mail: info@lrot.pl lub wypełnieniu formularza online uczestnik otrzyma potwierdzenie uczestnictwa, na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Udział w Rajdach jest bezpłatny. Maksymalna ilość uczestników to 150 osób. Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy 150 osób, będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Ze względów bezpieczeństwa Organizatorzy wymagają od uczestników posiadania kasków rowerowych oraz używania kamizelek odblaskowych lub/i innych elementów zwiększających widoczność uczestników na drodze. Ze względu na długi dystans trasy zaleca się udział uczestników o dobrej kondycji fizycznej. Kamizelki odblaskowe zostaną zagwarantowane przez Organizatora wydarzenia.

W Rajdzie mogą wziąć udział:

  • osoby pełnoletnie,
  • osoby w wieku 16-17 lat,  po przedstawieniu wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej oraz podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego zezwolenie na udział osoby niepełnoletniej w wydarzeniu „Tydzień Turystyki Rowerowej – Bike’owe Roztocze”
  • osoby poniżej 16. roku życia tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych na ich wyłączną odpowiedzialność.

W ramach wydarzenia pn. „Tydzień Turystyki Rowerowej – Bike’owe Roztocze”, odbędzie się pięć rajdów, w tym dwie krótsze trasy, przeznaczone dla rodzin z dziećmi i młodzieży.

  • Rajd organizowany przez Gminę Janów Lubelski, długi dystans

Termin: 13 sierpnia 2022 r.

Start i Meta: ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim, godzina 9.00

Trasa: Janów Lubelski, Park Rekreacji ZOOM NATURY – Kruczek – Porytowe Wzgórze – Momoty Górne – Szklarnia – Łążek Garncarski – Rezerwat Imielty Ług – Łążek Garncarski – Kruczek – Janów Lubelski, Park Rekreacji ZOOM NATURY

Długość trasy: 72 km

Regulamin rajdu

Karta Zgłoszeniowa

  • Rajd organizowany przez Gminę Janów Lubelski, krótki dystans

Termin: 13 sierpnia 2022 r.

Start i Meta: ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim, godzina 9.00

Trasa: Janów Lubelski, Park Rekreacji ZOOM NATURY – Kruczek – Porytowe Wzgórze – Szklarnia – Kruczek – Janów Lubelski, Park Rekreacji ZOOM NATURY

Długość trasy: 30 km

Regulamin rajdu

Karta Zgłoszeniowa

  • Rajd organizowany przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu, długi dystans

Termin: 17 sierpnia 2022 r.

Start i Meta: Park Zwierzyńczyk w Zwierzyńcu, godzina 9.00

Trasa: Park Zwierzyńczyk w Zwierzyńcu – Brody – Kawęczynek – Szczebrzeszyn – Kososbudy Bór – Guciów – Lasowe – Stara Huta – Górniki Stare – Józefów – Górecko Kościelne – Florianka – Park Zwierzyńczyk w Zwierzyńcu

Długość trasy: 83 km

Regulamin rajdu

Karta Zgłoszeniowa

  • Rajd organizowany przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu, krótki dystans

Termin: 17 sierpnia 2022

Start i Meta: Park Zwierzyńczyk w Zwierzyńcu, godzina 9.00

Trasa: Park Zwierzyńczyk w Zwierzyńcu – Florianka – Park Zwierzyńczyk w Zwierzyńcu

Długość trasy: 16 km

Regulamin rajdu

Karta Zgłoszeniowa

  • Rajd „Rajd husarski. Śladami króla Jana III Sobieskiego”, organizowany przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze

Termin: 20 sierpnia 2022

Start i Meta: Tomaszów Lubelski, Park Miejski, godzina 9.00

Trasa: Park Miejski w Tomaszowie Lubelskim – Zielone – Krasnobród – Szur – Łuszczacz – Łasochy – Ulów – Kunki – Zawadki Maziły – Podlesina – Narol – Podlesina – Rabinówka – Park Miejski w Tomaszowie Lubelskim

Długość trasy: 62 km

Regulamin rajdu

Karta Zgłoszeniowa

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem: Ministerstwa Sportu i Turystyki, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego Polskiej Organizacji Turystycznej, Burmistrza Zwierzyńca, Burmistrza Janowa Lubelskiego, Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego

Patronat Medialny nad wydarzeniem sprawują TVP3 Lublin oraz Radio Lublin.

Skontaktuj się z nami:

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

tel. 81 532 14 48


Data publikacji: 27.07.2022

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców