Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Wspólne wartości a różnorodność kultury prawnej państw europejskich – raport z konferencji

Za nami międzynarodowa konferencja naukowa „Wspólne wartości a różnorodność kultury prawnej państw europejskich” organizowana przez IRST WL oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Efektem konferencji jest raport stanowiący zapis przebiegu wydarzenia oraz zbiór poruszanej przez uczestników problematyki. Celem konferencji była dyskusja na temat różnorodności kulturowej i prawnej państw europejskich oraz ich roli w kształtowaniu systemu wartości europejskiej kultury prawnej. Tematykę wydarzenia uczestnicy debaty odnosili do kryzysu tożsamościowego Europy oraz współczesnych wyzwań geopolitycznych (m.in. wojny na Ukrainie, kryzysu energetycznego, procesów migracyjnych i zawiłości instytucjonalnych na gruncie organizacji Unii Europejskiej).

W panelu dyskusyjnym, moderowanym przez szefa GPM Radosława Brzózkę, udział wzięli:dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, Minister Edukacji i Nauki,
Senator Manuel Vescovi, Członek Senatu Republiki Włoskiej, Wiceprzewodniczący Włoskiej Delegacji przy Stałym Zgromadzeniu Europy,
prof. Fabrizio Giulimondi, Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”,
dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
o. dr Zdzisław Klafka, Rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnejw Toruniu,
dr hab. Marcin Szewczak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

W imieniu organizatorów zapraszamy do zapoznania się z raportem.


Data publikacji: 12.08.2022

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców