Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

XXIX Forum Polskich Regionów Granicznych!

W dniach 21-23 września, pod honorowym patronatem Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, odbyło się XXIX Forum Polskich Regionów Granicznych, którego organizatorem było Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Bug”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 11 spośród 16 polskich euroregionów, a także Ministerstwa Funduszy ii Polityki Regionalnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polska-Ukraina. Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze reprezentował prezes Wojciech Żukowski praz dyrektor biura Jarosław Joniec.

Uczestnicy Forum zwiedzili gminy Ruda-Huta, Leśniowice, Wojsławice, zapoznali się z efektami projektów zrealizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Goście także zwiedzili Sanktuarium Maryjne na Górze Chełmskiej oraz Chełmskie Podziemia Kredowe.

W trzecim dniu Forum w konferencji uczestniczył Poseł na Sejm RP Krzysztof Grabczuk oraz Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed. Uczestnikom konferencji przedstawiono doświadczenia i wyzwania w działalności Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „Bug”, informacje o pracy komisji międzynarodowych ds. współpracy transgranicznej i międzyregionalnej oraz stan przygotowania programów transgranicznych na lata 2021-2027. Forum stworzyło także możliwość wymiany informacji na temat współpracy transgranicznej na polsko-niemieckiej, polsko-czeskiej, polsko-słowackiej, polsko-ukraińskiej oraz polsko-litewskiej granicach.


Data publikacji: 29.09.2022

Liczby

59

jednostek samorządu terytorialnego

54

samorządy z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

550 tys.

liczba mieszkańców