Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

VI KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY – PODSUMOWANIE!

Zakończył się VI Krajowy Kongres Sekretarzy, najważniejsze wydarzenie dla Sekretarzy JST. Dwudniowe spotkanie, w którym wzięli udział Sekretarze JST z całej Polski podsumowała debata na temat roli Sekretarza w polskim systemie prawnym. Organizatorami Kongresu były Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego i Krajowa Rada Forów Sekretarzy JST.

Zasadnicza odpowiedzialność za to, że samorząd terytorialny sprawnie funkcjonuje spoczywa właśnie w dużej mierze na barkach SekretarzymówiłdrCezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Rola Sekretarzy i samorządu terytorialnego bardzo się jednak zmienia. Ostatnie lata w funkcjonowaniu JST to kolejne kryzysy – pandemia, kryzys uchodźczy, a ostatnio energetyczny. We wszystkich tych sytuacjach musi zostać zachowana ciągłość funkcjonowania władz samorządowych, a odpowiadają za to właśnie Sekretarze. – Pracujemy po wiele godziny, wykonując wszystkie zlecane nam zadania, których jest coraz więcej – mówił Andrzej Wojewódzki, Przewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy, Sekretarz Miasta Lublin. Sekretarze – jak my wszyscy – muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości, pracując w ciągle zmieniających się warunkach. Jednak w polskim systemie prawnym ich rola nie jest dostatecznie umocowana. O zmianę tego stanu rzeczy od wielu lat apeluje współorganizator Kongresu – Krajowa Rada Forów Sekretarzy JST.

Do dyskusji nad rolą Sekretarza organizatorzy zaprosili też stronę rządową, którą na Kongresie reprezentowali: Paweł Szefernaker – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Waldemar Buda – Minister rozwoju i technologii oraz Janusz Cieszyński – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, który podczas Kongresu zapowiedział cyfrowe rozwiązania dla samorządów i apelował o ujmowanie w budżetach środków na cyberbezpieczeństwo.

Uczestnicy Kongresu mogli wysłuchać ponad 30 wystąpień na temat najważniejszych problemów, z którymi mierzą się obecnie samorządowcy. Swoje prelekcje wygłosili przedstawiciele kilku najważniejszych instytucji z punktu widzenia organizacji pracy urzędów samorządowych: Najwyższa Izba Kontroli, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Urząd Zamówień Publicznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowa Rada Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych.

W trakcie kongresu wystąpił również Marek Wójcik – Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dodając kolejny ważny glos w dyskusji o zadaniach i roli Sekretarza. O  kryzysie energetycznym na świecie z perspektywy JST mówił natomiast Peter Agh – Dyrektor Wykonawczy ICMA Europe. Jak mówili sami Sekretarze, dobry Sekretarz powinien znać się na wszystkim. Dlatego poruszane przez ekspertów tematy dotyczyły bardzo różnych dziedzin m.in. problematyki pracy zdalnej czy postępowań skargowych.

Podczas Kongresu zaprezentowano też laureatów Konkursu na dobre praktyki w zarządzaniu w JST „SEKRETY ZARZĄDZANIA” oraz ich pomysły. Decyzją Kapituły Główne Nagrody trafiły do Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej za usprawnienie procesu rekrutacyjnego i wdrożenie programu adaptacji pracowników w nowym miejscu pracy oraz do Urzędu Miasta Brześć Kujawski za wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie obsługi klienta. Ważnym elementem wydarzenia była również dyskusja na temat stosowania prostego języka w urzędzie. Za to rozwiązanie wyróżnienie w konkursie otrzymał Urząd Miasta Tychy. Pozostałe wyróżnione urzędy to Urząd Miasta Zabrze, Urząd Gminy Izabelin, Urząd Miasta Mosina i Urząd Gminy Szemud.

Krajowy Kongres Sekretarzy to najważniejsze, coroczne spotkanie ekspertów w samorządzie terytorialnym, organizowane ściśle we współpracy oraz dla samych Sekretarzy JST.

Partnerzy VI Krajowego Kongresu Forów Sekretarzy:

Honorowy Partner Merytoryczny – Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. Partner Międzynarodowy: ICMA Europe. Patronat Honorowy: Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji. Patronaty Merytoryczne: Giełda Papierów Wartościowych, Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Najwyższa Izba

Kontroli, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Ochrony Danych Osobowych i Państwowa Inspekcja Pracy.

Partnerami biznesowymi wydarzenia są: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp.k., o4b, Wolters Kluwer, Rekord Systemy Informatyczne, firma Comarch oraz eSesja. Patronaty Środowiskowe: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Polskie Regiony i Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Związek Gmin Lubelszczyzny, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Bug”, Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze oraz liczne inne organizacje regionalne oraz media samorządowe i lokalne.


Data publikacji: 23.10.2022

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców