Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

POLSKIE INICJATYWY PORADNICZE – spotkanie informacyjne w Zamościu!


Data publikacji: 21.02.2023

Liczby

54

jednostki samorządu terytorialnego

49

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

530 tys.

liczba mieszkańców