Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Powstał Roztoczański Związek Powiatowo-Gminny!

W dniu 3 marca 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyło się pierwsze posiedzenie Roztoczańskiego Związku Powiatowo- Gminnego, na którym zostały wybrane władze. Związek został utworzony przez 19 samorządów, w tym 5 powiatów: biłgorajski, janowski, kraśnicki, tomaszowski, zamojski oraz gminy: Adamów, Chrzanów, Goraj, Frampol, Józefów, Krasnobród, Lubycza Królewska, Radecznica, Susiec, Szastarka, Szczebrzeszyn, Tomaszów Lubelski, Zwierzyniec i miasto Tomaszów Lubelski.

Związek ma na celu integrację oraz gospodarczy i kulturowy rozwój swoich członków. Dąży do rozwijania, eksponowania i wykorzystania zasobów gospodarczych, przyrodniczych, krajobrazowych oraz kulturowych swej ziemi. Zadaniem Związku jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarki, w tym turystyki, w szczególności poprzez:

  1. współpracę w celu przygotowywania i promocji wspólnej oferty inwestycyjnej;
  2. tworzenie wspólnych produktów turystycznych;
  3. budowę wspólnej marki i promocję regionu;
  4. pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych na realizację wspólnych przedsięwzięć w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej, ochrony środowiska i działań proekologicznych, wykorzystania miejscowych zasobów naturalnych;
  5. podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju kultury i tradycji regionalnych;
  6. tworzenia miejsc pracy poprzez promowanie, wspieranie lub wdrażanie rozwiązań ekonomii społecznej.

Najbliższym zadaniem Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego będzie realizacja projektów „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich” oraz „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich” złożonych przez Stowarzyszenie samorządów Euroregion Roztocze do Kontraktu programowego w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027.

Terenem działania Związku jest obszar powiatów i gmin wchodzących w jego skład, siedziba jest miasto Tomaszów Lubelski. Przewodniczącym Zarządu Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego jest Wojciech Żukowski – burmistrz Tomaszowa Lubelskiego.


Data publikacji: 07.03.2023

Liczby

59

jednostek samorządu terytorialnego

54

samorządy z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

550 tys.

liczba mieszkańców