Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Nabór wniosków konkursowych w programie „Obywatelskie Roztocze 2023”!

Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze ogłasza konkurs grantowy na realizację inicjatyw lokalnych w ramach zadania publicznego pn. „Obywatelskie Roztocze. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

Celem konkursu grantowego jest zwiększenie zaangażowania młodych organizacji i grup nieformalnych w życie publiczne przez realizację lokalnych inicjatyw związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i promocją Roztocza. 

Zadanie publiczne  przyczyni się  tym samym do osiągniecia celu Programu NOWEFIO, tj. do zwiększenia zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrostu znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Obszar dostępny dla realizacji inicjatyw – obszar jednostek samorządów terytorialnych należących do Euroregionu Roztocze. Dokładny opis obszaru realizacji inicjatyw znajduje się w Regulaminie. 

O dotacje mogą ubiegać się:
─ młode organizacje społeczne,
─ grupy nieformalne (samodzielnie lub z Patronem).

Maksymalna kwota dotacji to 10 000,00 PLN brutto.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW: od 1 do 26 kwietnia 2023 r.

 Przed wypełnieniem wniosku należy wnikliwie zapoznać się z Regulaminem Konkursu. 

Szczegóły na stronie: https://obywatelskieroztocze.pl/


Data publikacji: 29.03.2023

Liczby

56

jednostek samorządu terytorialnego

51

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

545 tys.

liczba mieszkańców