Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Bezpłatne szkolenie: Muzea przedwojennego Lwowa!

Zapraszamy na spotkanie z dr Beatą Skrzydlewską, historykiem sztuki, kierownikiem kierunku Muzeologia na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, zastępcą dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie.

Spotkanie „Muzea przedwojennego Lwowa” odbędzie się 5 czerwca (poniedziałek) 2023 roku o godzinie 12.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim, na II p. w Domu Kombatanta, ul. Zamojska 2.

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu Obywatelskie Roztocze, którego operatorem jest Euroregion Roztocze.

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 Komitet do spraw Pożytku Publicznego.


Data publikacji: 19.05.2023

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców