Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Bezpłatne szkolenie: Dziedzictwo kulturowe i językowe Roztocza Środkowego!

Zapraszamy na spotkanie z prof. dr hab. Haliną Pelc „Dziedzictwo kulturowe i językowe Roztocza Środkowego”, które odbędzie się 16 czerwca (piątek) 2023 roku o godzinie 12.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Zamojska 2.

Prof. dr hab. Halina Pelc (publikuje jako Halina Pelcowa) – językoznawca, zawodowo związana
z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wieloletnia kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego i Dialektologii, a w latach 2005-2012 prodziekan Wydziału Humanistycznego UMCS. Wypromowała kilku doktorów i ponad 300 magistrów filologii polskiej. Jest członkiem Komisji Socjolingwistyki przy Międzynarodowym Kongresie Slawistów, Komitetu Językoznawstwa PAN, Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN, Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie.
Zainteresowania naukowe: dialektologia, historia języka, socjolingwistyka, etnolingwistyka, historia mówiona, polszczyzna potoczna, a także szeroko rozumiana problematyka regionalna, w tym język
i kultura regionu lubelskiego.
Autorka 14 książek i ponad 200 artykułów naukowych, w tym  m. in. książek: Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny (2001) i Słownik gwar Lubelszczyzny, tomy I–XI (2012-2022). Kierownik realizowanego grantu NPRH pt.: „Regionalne dziedzictwo językowe Lubelszczyzny o charakterze etnicznym: Słownik gwar Lubelszczyzny (tomy VI-XII) z dokumentacją leksykograficzną, kartograficzną, ikonograficzną i dźwiękową” (lata 2018-2023).

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu Obywatelskie Roztocze, którego operatorem jest Euroregion Roztocze.
Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 Komitet do spraw Pożytku Publicznego.


Data publikacji: 02.06.2023

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców