Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Granty w projekcie „Obywatelskie Roztocze”!

W ramach obchodów II DNI ROZTOCZA, 18 czerwca 2023 roku w Tomaszowie Lubelskim zostały podpisane umowy dotacji oraz wręczone symboliczne czeki grupom nieformalnym i organizacjom społecznym na realizację projektu „Obywatelskie Roztocze. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”. W edycji 2023 roku zostały podpisane umowy na realizację 24 zadań o łącznej wartości około 200 000 PLN.

Operatorem projektu „Obywatelskie Roztocze” jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze.

Zadanie zostało sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


Data publikacji: 22.06.2023

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców