Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

II Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych w Kielcach!

W dniach 29-30 czerwca Euroregion Roztocze był wystawcą na II. Ogólnopolskich Targach Organizacji Pozarządowych w Kielcach.

Na stoisku Euroregion Roztocze udostępniliśmy materiały promocyjne, foldery, przewodniki i mapy turystyczne przekazane przez członkowskie JST, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Roztoczański Park Narodowy. Stowarzyszenie na targach reprezentował Grzegorz Dominik – burmistrz Narola, członek Zarządu Euroregionu Roztocze oraz Jarosław Joniec – dyrektor biura.

Z naszej inicjatywy w Targach uczestniczyły: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Urzędowie oraz Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko”.

Targi zgromadziły około 170 wystawców w różnych kategoriach.

Współorganizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.


Data publikacji: 30.06.2023

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców